Sunteți pe pagina 1din 11
UNIVERSITATEA DE MEDICINA 2 FARMACIE "CAROL DAVILA” BUCURESTI Facultatea de Medicina ADMITERE BIOLOGIE-CHIMIE VARIANTA 3 IULIE 2017 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "CAROL DAVILA” BUCURESTI Facultatea de Medicina Varianta 3 - BIOLOGIE-CHIMIE La intrebérile de mai jos 1-18 alegeti un singur réspuns corect 1. O sectiune Ia nivelul méduvei fn segmentul stang 7 determing pierderea: AA, sensibilitSti tactile fine transmisa prin fasciculul cuneat stng B. sensibilittii pentru simtul pozitiei la nivelul membrulul inferior drept C. sensibilitstii termica si dureroas& a halucelui sténg D. sensibilit E. sensibilitétii proprioceptive de control al miscriila nivelul membrulul superior stang i vibratorii de Ja membrul inferior drept 2. Este INEXACTA afirmatia despre glandele mamare: A. sunt glande exocrine B, ejectia laptelui se datoreaza si secretie! hipotalamusului anterior C. Lebul mentine secretia lactata D. estrogenii stimuleaz3 dezvoltarea glandelor mamare E, suptul determina cresterea temporaré a secretiei de prolacting 3. Alegeti afirmatia adevarata despre tocoferol: ‘A. este 0 vitamina hidrosolubila 8. ajunge tn vena mezenteric& superioars C. are rol in hemostaza D. se absoarbe prin transport activ Na*- dependent E, din Intestin ajunge in canalul toracie 4. Alegeti afirmatia INCORECTA despre humerus: A. contine tesut conjunctiv haversian B, somatomedinele stimuleazé cartilajele de crestere metafizare C. contine, la adult, tesut adipos D. particip& la formarea parghiei de ordinul E. contine condriné la nivelul epifizelor Pagina 110 5. Prelungirile celulifuge din ganglionul trigeminal drept merg la: AA. dintii superiori de partea droapt B. un nucleu trigeminal al trunchiulul cerebral . pielea buzel superioare D. nucleul lacrimal st&ng din punte E, talamusul de partea stanga 6. O hematie care pleacs din ovarul stng ajunge la pancreas trecnd prin urmatoarele vase, cu EXCEPTIA: A. vena renal stanga B. trunchiul pulmonar C. trunchiul celiac D. vena iliacd interna sténgs E. artera ovariand sténg’ 7, Stresul chirurgical determing cresterea secretiei la nivelul: ‘A. glandelor jacrimale B. glandetor gastrice C. Glandel hipofize D. pancreasului E, glandelor mucoasei bronsice 8. Urmtorul 0s NU realizeazé minim patru articulatiz A. frontal 8B. temporal C. coxal D. maxilar E.tibie 9. Este corect’ afirmatia despre muschiul diafragm: A. primeste inervatle prin fibre postganglionare scurte 8. este strabatut de canalul toracic care urcé anterior de aorta C. sangele venos este colectat de vena port D. este un mugchi lat E. in inspir scurteaza cavitatea toracicé 10. In timpul efortulul fizic are loc: A. depozitarea séngelui in splina B, scSderea secretiei de prolectina C. cresterea coeficientului de utilizare a 0, la 7 mL/LOOML s8nge D. cresterea ratei metabolice E, scderea debitului cardiac LL. Inchiderea pleoapelor ochiului drept se realizeaz’ de catre: ‘A, nervul oculomotor B, ramura oftalmic’ @ nervului trigemen C. ramura maxilard care inerveazé muschiul orbicular al pleoapelor D. muschiul oblic superior E. fibrele motorii cu originea reals Tntr-un nucleu motor pontin 12. Presiunea osmotic a mediulul intern al organismulul depinde de: A. prezenta unei membrane mai permeabila pentru solvit B. secretia unor hormoni din medulosuprarenala . secretia unor hormoni cu rol in metabolismul sSrurilor inerale D, marimea particulelor dizolvate in solutie E, numarul de elemente figurate 13. Alegeti afirmatia corectS despre capilarele limfatice: A. ocup’ pozitie intermediard B. sunt retele terminale pentru drenajul tesuturilor . prezint’ fa int D. au structura asemSnstoare venelor E, dreneaz8 limfa in. ganglionti limfatici r valve semilunare 14. Urmatoares afirmatie despre sangele din venele pulmonare drepte este adevarata: A. contine 9% substante anorganice 8, transport fn repaus 13 ml Op/dl C. presiunea partials a Ozeste de 100 mmHg D. presiunea partial a CO,este de 46 mmHg E, contine hemoglobin’ redusa Pagina 20 115. Somatostatina poate avea unul din urmétoarele efecte: A, stimuleaza digestia proteinelor B. stimuleazé absorbtia fierulul C. impiedic& proliferarea intragastric& a bacterillor D. creste secretia de HCI la 10 mEq/ora E, inhib actiunea pepsinel 16. Despre secretia biliard este adevaraté afirmatia: A. este produsa de celulele unistratificate B, este inhibat’ de glucagon C. contine colesterollipazé D. contine metaboliti ai hemoglobinei E, nu contine lecitin& indrice 17. Componenta aferent a dureril pentru pielea din partea inferioard a fetei este reprezentaté de: A. nervul care Inerveaz’ dintii de pe mandibula 8. prelungirile celulipete din ganglionul geniculat unde se afl& protoneuronul C, ramura mandibular’ a nervului facial D. ramuri senzitive din ganglionui de pe traiectul nervului glosofaringian E. prelungirile periferice ale neuronilor din nucleit trigeminali ai trunchiului cerebral 18. Urmatoarele afirmatii despre teaca de mielina sunt adevsrate, cu EXCEPTIA: A. acopera axonul si dendritele neuronulul aferent 8. acopers colateralele axonului C. acoperé axonil cu diametrul de 0,5 D. acopera 70% din fibrele fascicululul corticospinal E, este produsé de celule care nu contin corpi tigroizi