Sunteți pe pagina 1din 1

Degradarea apelor şi măsurile de protecţie

În municipiul Chișinău

În Republica Moldova, monitorizarea stării ecologice şi a nivelului de poluare a apelor de suprafaţă este
realizată de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat prin punctele sale de supraveghere, situate pe
5 IUNIE
principalele rîuri, lacuri şi bazine de acumulare. Supravegherea stării epidemiologice a apelor este efectuată ZIUA INTER-
de către Centrul Naţional de Sănătate Publică după indicatorii chimici, microbiologici şi virusologici. NAȚIONALĂ A
MEDIULUI
În zonele rurale cca 70% dintre copii
suferă de lipsa s-au prezența Dinamica debitului de apă a r. Bâc la staţia Hidrometrică
excesivă a fluorului în apele comuna Pruncul (1) şi a volumului de apă reziduală
deversată de SEB (2)
subterane. SOLUȚII
Apele uzate (menajere şi Interzicerea vărsării deșeurilor de la Stația de
industriale), care se scurg în rîurile Epurare în râul Bâc
mari şi mici, constituie sursele
Construcția unui sistem de reciclarea deșeurilor
principale de poluare a apelor de
pe tot teritoriul RM
suprafaţă.
Construcția unor noi stații de epurare moderne
În ultima perioadă atât în lacurile
municipiului Chișinău, cât și în cele
Construcția unui sistem de canalizare sustenabil
șase zone de agrement, printre
care, râul „Nistru”, „La Izvor”, „Valea
Construcția stațiilor de epurare în fiecare raion
Trandafirilor” și „Valea Morilor”, s-a
atestat o creștere a mai multor
tipuri de bacterii. Campanii de plantare a copacilor

Scăldatul în lacurile poluate cu Renovarea Stației de Epurare


microorganisme prezintă risc de
infectare cu boli precum hepatita Educarea populației
virală „ A”, meningita seroasă
enterovirală și bolile diareice acute.

300 de hectare de pământ arabil sunt irigate cu apa moartă a


râului Bâc, aceste produse fiind ulterior comercializate în Chișinău

Râul Bâc în aval de municipiul Chişinău este cel mai poluat râu de
pe teritoriul RM
Bâcul, pe segmentul Chișinăului, se confruntă cu o serie de surse
de poluare: agenții economici care deversează apele reziduale și
care nu sunt conectaţi la sistemul de canalizare.
Stația de epurare de la Chișinău deversează zilnic în Bâc 130 de mii
metri cubi de apă reziduală, care se amestecă cu apa naturală.

STAREA Din cauza barajelor prezente în exces, Bâcul este aproape secat.

RÂULUI BÂC
Reprezentanții Apă Canal confirmă că râul Bâc este format practic
din apele stației de epurare a mun. Chișinău.