Sunteți pe pagina 1din 1

MAJOR MINOR

INTERVALELE
2M – I, II, IV,V,VI 2M – I,III, IV,VI,VII
2m – VII, III 2m – II, V
2+ − VI în armonic 2+ − VI în armonic
3M – I,IV, V 3M – III,VI,VII
3m – II,III,VI,VII 3m – I, II, IV,V,
3- − 3- −
3+ − 3+ −
4p – I,II,III, V,VI,VII 4p – I,II,III, IV,VI,VII
4+ – IV 4+ – VI
4++ – 4++ –
4- − III în armonic 4- − VII în armonic
5p – I,II,III,IV,V,VI 5p – I,III,IV,V,VI, VII
5- − VII 5- − II
5-- − 5-- −
5+ − IV în armonic 5+ − I în armonic
6M – I,II,V,VI 6M – III,IV,VI,VII
6m – III,IV,VII 6m – I,II,V
6+ − 6+ −
6- − 6- −
7M – I,IV 7M – III,VI
7m − II, III, V, VI, VII 7m − I,II, IV, V, VII
7- − VII în armonic 7- − VII în armonic

ACORDURI
T – I – 3M+3m t – I – 3m+3M
T6 – III –3m+4p t6 − III − 3M+4p
T64– V –4p+3M t64 – V –4p+3m
S – IV – 3M+3m s – IV – 3m+3M
S6 – VI – 3m+4p s6 – VI – 3M+4p
S64 – I – 4p+3M S64– I – 4p+3m
D – V – 3M+3m D – V – 3M+3m în armonic
D6 – VII –3m+4p D6 – VII –3m+4p în armonic
D64– II –4p+3M D64– II –4p+3M în armonic
D7 – V – D7 – V –
D65 – VII – D65 – VII –
D43 –II – D43 –II –
D 2–I V – D 2–I V –
DVII – VII − DVII – VII −
DVII 65 – II − DVII 65 – II −
DVII 43 – IV− DVII 43 – IV −
DVII 2 – VI− DVII 2 – VI−
SII 7 – II −3m+3M+3m sII 7 – II −
SII65 − IV −3M+3m+2M sII65 − IV −
SII43 – VI −3m+2M+3M sII43 – VI −
SII2 – I −2M+3m+3M sII2 – I −