Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

MOTTO : “Oamenii citesc fiindca mai vor sa fie copii”


SCOALA : Gimnaziala Nr, 1 Condrea
DATA:
INVATATOR: Mocanu Geanina
CLASA: a II-a
ARIA CURRICULARA:Limba si comunicare
DISCIPLINA: Limba romana
UNITATEA DE INVATARE: Toamna, doamna ruginie
SUBIECTUL LECTIEI: Scrierea corectă a cuvintelor într-o,într-un şi
dintr-o, dintr-un
OBIECTIV FUNDAMENTAL: formarea deprinderilor de citire şi scriere
corectă a cuvintelor într-o,într-un şi dintr-o, dintr-un

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O.1. Să utilizeze correct cuvintele într-o,într-un şi dintr-o, dintr-un în scris;
O.2. Să alcătuiască propoziţii cu cuvintele date;
O.3. Să citeasca corect,curent,conştient şi expresiv, respectând intonaţia cerută şi
semnele de punctuaţie;
O.4. Să completeze enunţurile lacunare ;
O.5.Să formuleze propozitii pe baza ilustratiei din manual si a plansei
demonstrative;
O.6. Să ordoneze cuvintele într-un enunţ logic;
O.7. Să scrie correct după dictare un text:
O.8. Să rezolve corect sarcinile jocului didactic;
O.9. Să participe activ şi afectiv pe tot parcursul lecţiei.
TIPUL LECTIEI: predare-invatare;
STRATEGIA DIDACTICA: participativa
METODE, TEHNICI SI PROCEDEE: explicaţia, exercitiul,
conversatia,jocul didactic, elemente de problematizare.
RESURSE:
 umane: 16 elevi
 materiale: plansa cu scriere corectă a cuvintelor într-o,într-un şi
dintr-o, dintr-un, fişe de lucru, roata proverbelor.
 timp: 45 min.
EVALUARE: formativa: frontala, observarea sistematica si reciproca, evaluarea
muncii individuale.
BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum National- Programa scolara pentru clasa a II-a, 2005-2006;
 T.Piţilă,C.Mihăilescu – “Limba şi literatura română”,clasa a II-a,Ed.
 T.Piţilă,C.Mihăilescu – “Limba şi literatura română, clasa a II-a”, caietul
elevului ,
 D.Guzu ,S.Ivolschi ,C.Manta – “Limba şi literatura română, auxiliar pentru
clasa a II-a,Ed,Casa Editorială Regina,Iaşi,2005.
 M.Gardin , F.Gardin, D.Berechet,F.Berechet - “Limba română,,clasa a II-
a”, colecţia Foarte bine!, Ed.Paralela 45, 2005.
 A. Ungureanu-“Metodica studierii limbii si literaturii romane”-invatamant
primar ,Ed.AS`S,Iasi, 2003;
 V. Paraiala,D. Paraiala,C. Balan,A. Vasilache, T.Tanasa-“Activitati in
completarea programului din ciclul primar”,Ed. Euristica, Iasi,2004 ;
 “ Provocari ludice – ghid metodic ”, Ed. Spiru Haret, 2001;
 *** www.didactic.ro
 *** www.edu.ro
 *** www.cnc.ise.ro
DESFASURARE-CONTINUT

O UNITĂŢI CONŢINUT INFORMAŢIONAL RESURSE EVALUARE


EVENIMENTE B. DE
DIDACTICE OP CONŢINUT
.

I.Pregatirea Organizarea Ordonarea materialelor, stabilirea ordinii, pentru buna


pentru lectie activitatii desfasurare a lectiei.
 Spun elevilor următoarele ghicitori:
II.Captarea
atentiei Captarea Ghicitori: Expunerea
atenţiei Mustăciosul din ogor Creşte auriu pe camp
Le dă pâine tuturor. Cu mustăţile în vânt.

III.Verificarea Cine este? Aţi ghicit?


cunoştinţelor Ce lecţie aţi avut depregătit pentru astazi? (“Spicul de grâu şi
pleava”, după A.Mitru ) Observarea
Verificarea Ce aţi avut de scris? sistematica
temei In timp ce verific tema cantitativ elevii vor avea de rezolvat
o fisă .
FISĂ
Delimitează cuvintele şi scrie corect propoziţiile:

Spiceleîncărcateseaplecausprepamânt.
Spicelesemeţenueraudeniciunfolos . exerciţiul
Lanulpăreaomareaurie.

Verific tema calitativ,apoi verific rezolvarea fişei.


Conversatia
Citirea  Se citeste lecţia în întregime.
lecţiei
 După ce m-am convins că elevii au citit lectura şi au
reţinut esenţialul se trece la lectura selectivă a textului:
-citeşte fragmentul în care -citeşte fragmentul în care este
descris , conversatia
-Citeşte ultimul fragment.
Vom trece apoi la citirea pe roluri Evaluarea
frontala
Se povesteşte conţinutul lecturii .
În cazul în care elevii povestesc defectuos, se recitesc
anumite părţi din lectură, care nu au fost suficient
aprofundate.
Ce învăţătură reiese din această lecţie?
exerciţiul
Nu e bine să te lauzi, chiar dacă ai dreptate, lasă-i pe cei
din jur să te preţuiască.
 Joc didactic “RULETA PROVERBELOR”
Se învârteşte roata iar la numarul la care s-a oprit este un
proverb.Elevii vor citi proverbele de in funcţie de ce numar a
iesit la ruletă.
Proverbe :
1.Toţi copacii înfloresc, dar mulţi din ei nu rodesc.
2.Lăudăroşii sunt rareori viteji şi vitejii rareori lăudăroşi.
3.Găina care cotcodăceşte mult nu face ouă.
4.Lauda de sine nu miroase a bine.
5.Cine lucrează si tace, mai multă treabă face!
Jocul
Se prezintă planşa şi se discută pe baza ei.
didactic Ruleta
Se citesc propoziţiile.
proverbelor Observarea
Cum au fost scrise cuvintele într-o,într-un şi dintr-o,
sistematica
dintr-un?
Fise cu
Astăzi vom învăţa scrierea corectă a cuvintelor într-o,într- proverbe
un şi dintr-o, dintr-un.

Se scrie titlul lecţiei în caiete.


IV.Captarea Pe baza discuţiei plansei demonstrative se extrage regula si
atenţiei Prezentarea se scrie în caiete.
plansei Cuvintele într-o,într-un şi dintr-o, dintr-un se scriu
întotdeauna cu liniuţă de unire.

Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti grupurile de cuvinte:


V.Anunţarea . într-un glas, într-o clipă, într-o grădină,într-un lan, dintr-o
temei şi a O1 întâmplare, dintr-un tufiş, dintr-o clasă.
obiectivelor . Exercitii:
1.Uneşte după înţeles cuvintele: Evaluarea
VI.Dirijarea O. caiet frontala
învăţării 2. într-o lucrare într-un
seară
O. parc
3. 2.Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii Exercitiul
Exerciţii vară,mers,într-o,am,tabără,împreună,în.
orale

3.Dictare
Exercitii în Copiii sunt adunaţi într-un cerc. Ei se ţin de mâini.Într-o
scris parte se află un jucător care stă într-un picior. Dacă într-o
O. clipă de neatenţie el reuşeşte să scape, va câştiga. Altul îi va Problemati-
4. lua locul într-o poziţie asemănătoare. zarea
Fisa de lucru (Anexa1)

O. Joc didactic „Găseşte cuvântul surpriză!” exerciţiul


5.
Coloraţi litera din coloana corect sau gresit în funcţie de
cum este scrisă propoziţia.La sfârşit scrie literele în ordine si Munca
O. citeşte cuvântul format. independentă
6. CORECT GREŞIT
Întro zi am întâlnit un urs. F C
Dintr-un copac a căzut un măr. A B Observarea
Dintr-odată s-a făcut linişte. R D Explicatia sistematica
Întrun an am fost premiat. G T
Ne-am urcat într-unautobuz. E L

O. Concurs pe Ce cuvânt aţi obţinut?


7. grupe C A R T E
Câştigă echipa care a terminat cel mai repede .
O.
8. Se fac aprecieri verbale asupra modului de lucru , asupra exercitiul
comportamentului. Evaluarea
fise de lucru frontală
Din manual:

O. Elevii vor primi calificative in functie de cum au participat la


9. ora. conversatia

VII.Evaluare
formativă
VIII.Tema pentru
acasă
IX.Încheierea explicatia
lecţiei
Anexa 1 FIŞĂ DE LUCRU

1.Completează casetele cu unul dintre cuvintele într-o,într-un şi dintr-o, dintr-un

2.Completează textul:

…………….zi am fost la pădure. …………..tufiş a fugit un iepuraş.Am auzit ciripind o rândunică.Era


…………copac. Puiii erau …………loc greu de găsit.

3.Alege varianta corectă!


Într-o/într-un copac sunt multe vrăbiuţe.
Noi am fost într-o/într-un excursie.
Irina locuieşte într-o/într-un casă vecină.
Alin pleacă dintr-un/dintr-o bloc vecin.