Sunteți pe pagina 1din 3

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL

“ŞTEFAN PROCOPIU” VASLUI

PROIECT DIDACTIC

Competenţe generale vizate: Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei
Competente specifice:
1.1 Analizarea aspiratiilor, a prioritatilor, a calitatilor personale, a punctelor tari si a scopurilor prin autoevaluare
Conţinuturi avute în vedere:
Autocunoastere si dezvoltare personala
Autocunoastere:
- (auto)evaluare personala – modalitati de realizare
- (auto)evaluare si dezvoltare personala
Subiectul: Identificarea intereselor profesionale
Clasa: a XI-a
Durata: 50 min
Data:
Diriginte: prof: Bîrcă Silvia
Consilier şcolar: prof. Suhan Mirela
Obiective operaţionale: - să înţeleagă şi să folosească adecvat conceptul de „educaţie pentru carieră”;
-să explice importanţa autoevaluării în luarea deciziilor privind cariera;
-stimularea motivaţiei autocunoaşterii în scopul dezvoltării propriei cariere;
-să identifice, prin autoadministrarea chestionarului de interese Holland, preferinţele în ceea ce priveşte
domeniile de activitate;
-să identifice posibile profesii care corespund propriului profil de personalitate conturat prin aplicarea
chestionarului Holland.
Strategia didactică: ● Resurse procedurale: - metode şi procedee: discuţii de grup, explicaţia, prelegerea;
- forme de organizare: frontal, individual.
● Resurse materiale: -fişa de răspunsuri a chestionarului Holland,
-prezentarea P.P. „Educaţie pentru carieră. Introducere. Chestionarul de interese Holland
Scenariu didactic:
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică
lecţiei Metode şi Forme de Resurse
Activitatea dirigintelui Activitatea elevilor
Dozare procedee organizare materiale
Moment - Consemnează absenţele. Răspund la întrebări. conversaţia frontal
organizatoric - Verifică existenţa resurselor materiale
(2 min)
Motivarea -Cere elevilor căt mai multe definiţii ale Răspund la întrebări asaltul de idei frontal Tabla, cretă
elevilor: termenului „carieră”.
- sensibilizarea
- captarea aten-
ţiei (3 min)
Comunicarea -Cere elevilor să noteze pe câte un post-it Notează subiectul Asaltul de idei frontal panou
obiectivelor definiţia educaţiei pentru carieră. propus. Lipesc
lecţiei (5 min) -Citeşte definiţiile date de elevi. bileţele pe panou
-Comunică obiectivele lecţiei.

Prezentarea 1.Cere elevilor să-şi exprime opinii Participă la discuţii. problematizarea frontal Prezentare
materialului- referitoare la rolul autocunoaşterii în dezbaterea Power Point
stimul alegerea carierei. prezetare
(10 min) 2.Prezintă materialul referitor educaţia conversaţia
pentru carieră şi rolul autocunoaşterii.
Realizarea 1.Cere elevilor să-şi autoanalizeze Răspund la întrebări. frontal Fişe de
aplicaţiei rezultatele obţinute în urma aplicării conversaţia individual răspuns.
(25 min) chestionarului de interese Holland, să se Argumentează pe grupe Fişe cu
grupeze în funcţie de cele 6 tipuri de răspunsurile. descrierea
personalitate identificate, să-şi noteze pe celor 6 tipuri
foaia de răspuns principalele trăsături de
identificate şi să le prezinte colegilor. personalitate.
2. Cere elevilor să-şi identifice codul Liste de
sumativ de trei litere, indicele de profesii
congruenţă şi indicele de diferenţiere. grupate în
3.Solicită fiecarei grupe realizarea unei funcţie de
liste de aspiraţii profesionale în funcţie de codul
codul sumativ de trei litere obţinut. Holland.
Concluzii Sumarizeză conţinutul activităţii, Ascultă concluziile prelegerea
(5 min) evaluează implicarea elevilor şi anunţă formulate de
tema orei viitoare. diriginte.