Sunteți pe pagina 1din 12

BILANT DE MEDIU NIVEL II

STATIE DE SORTARE A DESEURILOR


MENAJERE
1. INTRODUCERE

Prezenta lucrare reprezinta Bilant de mediu de nivel II la fabrica SELF TRUST din Iasi . Bilantul de
mediu Nivel II a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG)
nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006 si modificata si completata de
OUG nr. 57/2007 si OUG nr. 114/2007, ale Ordinului nr. 184/1997 al M.A.P.P.M., privind “Procedura de
realizare a bilanturilor de mediu”, Anexa A3, respectiv A.3.1., completat si modificat de Ordinul nr.
709/1999, si ale Ordinului nr. 756/1997 al M.A.P.P.M. privind "Reglementarea evaluarii poluarii
mediului", modificat de Ordinul nr. 592/2002.

2. Prelevarea probelor, metodele de analiza, evaluarea si incadrarea valorilor determinate in urma


analizelor, au fost efectuate in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, si anume:

 OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari de Legea nr.
265/2006 si modificata si completata de OUG nr. 57/2007 si OUG nr. 114/2007;

 Ordinul ministrului nr. 184/21.09.1997, pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de


mediu, completat si modificat de Ordinul ministrului nr. 709/1999;

 Ordinul ministrului nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului,
modificat de Ordinul ministrului nr. 592/2002.

2.1. Factorul de mediu aer:

 Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,
modificat de Ordinul nr. 592/2002;

 Ordinul ministrului nr. 592/2002 “Aprobarea normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor
de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a CO2 , NO2 si NOx , pulberilor in suspensie, Pb,
benzenului, CO si ozonului in aerul inconjurator”, completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007;

 STAS 12574 – 87 “Aer din zonele protejate – Conditii tehnice de calitate”;

2.2. Factorul de mediu Apa:

 Legea apelor nr. 107 din 1996 cu completarile si modificarile ulterioare (Legea nr. 310/2004, Legea nr.
112/2006, OUG nr. 12/2007, Hotararea Guvernului nr. 83/1997, Hotararea nr. 948/1999, Legea nr.
192/2001, OUG nr. 107/2002, OUG nr. 130/2007);

 Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata
in vedrea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

 Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile modificata si completata de Legea nr. 311/2004;

 STAS 1342-91 “Apa potabila”;


 Lista Olandeza/2000;

2.3. Factorul de mediu Sol:

 Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 modificat de Ordinul nr.
592/2002;

 Lista Olandeza/2000.

2.4. Protectia asezarilor umane:

 Hotararea Guvernului nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de
echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

 STAS 10009 – 88 “Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”.

2.5. Scopul Bilantului de Mediu a constat in identificarea si cuantificarea impactului de mediu, potential
sau efectiv, de pe amplasamentul analizat, in vederea fundamentarii deciziei autoritatii de mediu
competente de emitere a Autorizatiei de Mediu. Bilantul de mediu a avut in vedere prevederile
Ordinului ministrului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
Bilantul de mediu Nivel II a avut ca scop realizarea de investigatii in vederea identificarii nivelului de
poluare indus de activitatea desfasurata pe amplasamentele analizate, cuantificarea poluarii existente in
vederea fundamentarii deciziei autoritatii de mediu si identificarea masurilor necesare in cazul
terenurilor afectate, aceste informatii urmand a fi folosite pentru intocmirea Programului de
conformare care va fi agreat intre SELF TRUST si Autoritatea de Mediu.

3. CONDITII GENERALE DE AMPLASAMENT

3.1. LOCALIZARE

Obiectivele analizate in prezentul bilant reprezinta statia de sortare a deseurilor menajere SELF TRUST.
Aceasta statie este amplasata la periferia orasului Iasi.

3.2. GEOMORFOLOGIE

Statia este amplasata in orasul Iasi, care se afla in platforma moldoveneasca.


Din punct de vedere structural, platforma este alcătuită dintr-un soclu Precambrian, în compoziția căruia
intră șisturi cristaline străbătute de intruziuni granitice, similare cu formațiunea de Crivoirog.
3.3. GEOLOGIE:

Teritoriul judetului Iasi apartine din punct de vedere geologic unitatii structurale a Platformei
Moldovenesti, caracterizata printr-o mobilitate tectonica redusa, o structura si o constitutie litologica
relativ simpla.

Fundamentul este constituit din roci cristaline cutate cu importante intruziuni granitice de
varsta precambriana, peste care se dispune o cuvertura sedimentara cu grosimi intre 1.000 si 2.000
m, formata din depozite ordovician-siluriene, cretacice si neogene.

Ultimile depozite din seria neogena sunt cele sarmatiene, cu o grosime de 280 m la Iasi si
peste 1.000 m spre valea Siretului. Acestea au o structura monoclinala, cu inclinare de 8-10 m/Km de
la nord-vest catre sud-est.

 Sarmatianul inferior (Volhinianul) apare la zi doar in partea de nord-vest a teritoriului


sub forma unui pachet de marne si argile cu alternante de marne nisipoase, nisipuri si
intercalatii de gresii.

 Sarmatianul mediu (Bessarabianul) ocupa cea mai mare parte a teritoriului

3.4. Hidrogeologia

Apele subterane din cadrul judetului Iasi sunt de doua categorii: captive (sau de adancime) si
libere.

A.Apele subterane captive includ strate acvifere sub presiune, acumulate in depozite
sedimentare nesectionate de vaile raurilor. Ele au caracter ascensional sau chiar artezian si sunt
puternic mineralizate, fiind interceptate prin foraje la diferite adancimi, in depozite siluriene,
badeniene, sarmatiene. In zona orasului Iasi au fost intalnite astfel de ape cu mineralizari cuprinse
intre 13 si 30 g/l, la adancimi incepand de la 320 m la 1100 m. In forajele de la Nicolina, s-au
interceptat ape clorosodice, sulfuroase, iodurate, bromurate, bicarbonatate, cu calitati terapeutice
deosebite, care au favorizat aparitia si dezvoltarea statiunii balneare Nicolina.

B.Apele subterane libere includ strate acvifere fara presiune, cantonate in depozitele
sectionate de vai, puternic influentate de precipitatii. In functie de conditiile morfologice si litologice,
aceste ape pot fi grupate in mai multe unitati hidrogeologice, deosebite intre ele prin rezerva de apa si
adancimea la care se gasesc:

Ape subterane de lunca, intalnite in depozitele aluvionare cuaternare ale raurilor principale, in
cadrul a doua tipuri de acvifere: de tip Siret si de tip Prut.

4. SCURTA PREZENTARE GENERALA A ACTIVITATII DESFASURATE PE


AMPLASAMENT

A. Transportor orizontal

 Transportorul are o lungime totala de 6.000 mm, latimea utila a benzii fiind de 1.200 mm.
 Conveiorul se afla pozitionat intr-un buncar confectionat din profile si table profilate vopsite in camp
electrostatic.

 Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 4 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o frecventa
de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.

 Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.

 Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi

 Viteza nominala a benzii este reglabila prin intermediul panoului de comanda in intervalul 0.1-1
metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii aceasta poate sa se reflecte in
cotatia de pret.

 Intreaga structura este confectionata din tabla neagra decapata si profile din otel laminat vopsite in
culoarea gri carbon sau orice alta culoare dorita de beneficiar

Limitator de strat

Acesta este confectionat din profile metalice si table profilate si are rolul de a limita inaltimea stratului
de deseu transportat la 30 – 35 cm.

B. Banda transportoare inclinata pentru separare grosiera si alimentare sita vibratoare (Conveior belt)
Conveiorul are rolul de a prelua deseurilor de la Banda orizontala si de a trimite mai departe catre
conveiorul de alimentare a sitei vibratoare.

 Transportorul are o lungime totala de 13.000 mm.

 Latimea benzii este de 1200 mm

.  Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 4 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o
frecventa de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.

 Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.

 Banda este dotata cu racleti metalici pentru antrenarea deseurilor in plan inclinat, dispusi pe 3 randuri
avand lungimea 250 mm si inatimea 50 mm, pasul de dispunere al racletilor este de 500 mm.

 Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi.

 Viteza nominala a benzii este 0.5 metri/minut si poate fi variata prin intermediul panoului de comanda
in intervalul 0.1-1 metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii aceasta poate
sa se reflecte in cotatia de pret.
 Mantinelele laterale metalice au inaltimea de h=200 mm si sunt dublate cu protectie flexibila
impotriva patrunderii resturilor de deseuri intre banda si masa de alunecare

Deschizator de saci (bag opener)

 Deschizatorul este prevazut cu discuri pentru desfacerea sacilor

 Intreaga structura este confectionata din tabla neagra decapata si profile din otel laminat vopsite in
culoarea gri carbon sau orice alta culoare dorita de beneficiar

.  Dimensiuni aproximative 4000 x 2000 mm 3.

Sita vibratoare (Vibration sleeve)

Sita vibratoare are rolul de a indeparta deseurile care au granulatie fina.

C. Ansamblu - Conveior sortare (Sorting belt)

 Ansamblul are o lungime totala de 24.000 mm, latimea utila a benzii fiind de 1200 mm.

 Ansamblul este compus dintr-un conveior inclinat care preia deseurile de la sita vibratoare si un
conveior orizontal pentru sortare

 Inaltime de lucru in cabina de sortare este de 1.105 mm.

 Banda este prevazuta cu 8 posturi de sortare, fiecare post avand cate un jgheab pt fractia colectata.

 Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 2.2 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o
frecventa de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.

 Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.

 Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi

 Viteza nominala a benzii este 2.2 metri/minut si poate fi variata prin intermediul panoului de comanda
in intervalul 1-3.5 metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii aceasta poate
sa se reflecte in cotatia de pret.

 Mantinelele laterale metalice au inaltimea de h=50 mm si sunt dublate cu protectie flexibila impotriva
patrunderii resturilor de deseuri intre banda si masa de alunecare.

 Intreaga structura este confectionata din tabla neagra decapata si profile din otel laminat vopsite in
culoarea gri carbon sau orice alta culoare dorita de beneficiar.

D. Conveior in buncar pt fractii sortate (Underfloor conveyor belt sorted fractions)


Conveiorul are rolul de a prelua deseurile sortate din boxele de sortare si de a le transporta catre
conveiorul de alimentare a presei de balotat.

 Transportorul are o lungime totala de 12.600 mm, latimea utila a benzii fiind de 1.000 mm.

 Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 5.5 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o
frecventa de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.

 Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.

 Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi.

 Viteza nominala a benzii este 2.2 metri/minut si poate fi variata prin intermediul panoului de comanda
in intervalul 1-3.5 metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii aceasta poate
sa se reflecte in cotatia de pret.

 Mantinelele laterale metalice au inaltimea de h=50 mm si sunt dublate cu protectie flexibila impotriva
patrunderii resturilor de deseuri intre banda si masa de alunecare.

 Transportorul este prevazut cu perie de curatare.

E. Transportor inclinat cu rol de preluare alimentare a presei de balotat (Conveior belt sorted fractions
to balling press).

 Transportorul are o lungime totala de 8.000 mm.

 Latimea benzii este de 1000 mm.

 Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 4 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o frecventa
de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.

 Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.

 Banda este dotata cu racleti metalici pentru antrenarea deseurilor in plan inclinat, dispusi pe 3 randuri
avand lungimea 250 mm si inatimea 50 mm, pasul de dispunere al racletilor este de 500 mm.

 Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi.

 Viteza nominala a benzii este 0.5 metri/minut si poate fi variata prin intermediul panoului de comanda
in intervalul 0.1- 1 metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii aceasta poate
sa se reflecte in cotatia de pret.

 Mantinelele laterale metalice au inaltimea de h=200 mm si sunt dublate cu protectie flexibila


impotriva patrunderii resturilor de deseuri intre banda si masa de alunecare.
F. Platforma metalica si cabina de sortare (Sorting cabin)

 dimensiuni 12.000 x 4.000

 contine platforma metalica, cabina din pereti sandwich si instalatia de incalzire / racire

 Platforma este confectionata din profile UNP si 2UNP din OT.

 Este prevazuta cu traverse pentru ranforsare contra vantuirii.

 Platforma este prevazuta cu scari de acces si balustrade laterale pentru a preintampina caderea
accidentala a operatorilor.

 Cabina este prevazuta cu sistem de ventilatie, incalzire si desprafuire.

 Cabina este prevazuta cu sistem de iluminare specific.

G.Banda transportoare de evacuare deseuri sita vibratoare - Conveior orizontal pentru transport
produs

Conveiorul are rolul de a transporta deseurilor preluate de la sita vibratoare si de a le descarca in


containerul specific.

 Transportorul are o lungime totala de 19.500 mm, latimea utila a benzii fiind de 1000 mm.

 Ansamblul este antrenat de un motor Delphi de 5.5 KW, 1500 RPM, alimentat la 230/400, cu o
frecventa de 50 hz si este dotat cu un reductor melcat Motive Box 90 cu factor de reductie i=100.

 Antrenarea este indirecta cu un raport 1:2.53, realizat prin intermediul a 2 pinioane 08B2 (z1=15,
z2=38) respectiv a unui lant Gall 08B2.

 Banda transportoare este din cauciuc, cu insertii textile, rezistenta la hidrocarburi

 Viteza nominala a benzii este 2.2 metri/minut si poate fi variata prin intermediul panoului de comanda
in intervalul 1-3.5 metri/minut. In cazul in care se doreste o alta viteza nominala a benzii aceasta poate
sa se reflecte in cotatia de pret.

 Mantinelele laterale metalice sunt dublate cu protectie flexibila impotriva patrunderii resturilor de
deseuri intre banda si masa de alunecare.

 Intreaga structura este confectionata din tabla neagra decapata si profile din otel laminat vopsite in
culoarea gri carbon sau orice alta culoare dorita de beneficiar.

H.Conveior magnetic (Magnetic separator)

 separatorul extrage deseurile metalice feroase de pe banda de sortare si le evacueaza la unul dintre
capete.
 are dimensiunile 2000 mm lungime si 1000 mm latime, pozitionata transversal pe banda numarul 8, la
o distanta de 250 -300 mm de aceasta, inaltimea fiind reglabila.

 greutatea totala a transportorului 850 kg

 Intensitatea magnetica la o distanta de lucru de 250 mm este de 450 Gauss Separatorul extrage
deseurile metalice feroase de pe banda de sortare si le evacueaza pe conveiorul care alimenteaza
containerul pentru produse feroase.

I.Presa de balotat cu perforator Pet

Putere de presare: 500 kN / 50 t Mod de legare baloti: x 4- orizontal , manual

Presiune specifica: 60 t / m² Motor: 11 kW – pompa dubla Productivitate: aprox. 70 m³/h (cu conditia
alimentarii constante) Productivitate (Carton B19): 2,4 t/h

Deschidere gura de alimentare Lxl: 1150x800 mm

Dimensiuni balot Lxlxh: 730x1060x1200 – variabil (stivuiti cate 3)

Greutate balot: aprox. 400-500 kg – carton magazin B19-

Dotari utilaj : magazii pt. sarma cu mosoare cu sarma presata de 3 mm x 40 kg/ mosor

Cu bobina desfasurare sarma si lance de tragere cu cap cu rulment cu palnie de alimentare de siguranta,
-stanga sau dreapta- , gura de alimentare aprox.1350 mm

J.Desfacator de baloti

Caracteristici:

Lungime conveior 6000 mm

Latime active banda 1200 mm

Dimensiuni maxime balot: 1250 1220 mm (pot fi modificate la cerere)

Inaltime banda 1000 mm

Material utilizat pentru gheare si ax: OLC 60

Diametrul axelor pe care sunt prinse ghearele sunt de 60 mm.

Ghearele pt desfacere groase de 30 mm, profilate pentru rigidizare suplimentare si tesite pentru a
asigura desfacerea Pentru partea superioara se folosesc rulmenti UCF 211 iar pentru partea laterala se
folosesc UCP 212 (am optat pentru solutia de prindere a axelor in doua puncte)
Motoare utilizate: 2 motoarea asincrone trifazate de 5.5 Kw fiecare, 1500 RPM, 50 Khz, alimentate
230/400 B Reductor melcat Box 130 (2 buc pt desfacator) M2= 35 RPM, cuplu la iesire 1171 Newtoni
Metru.

Pentru banda 2 reductoare melcate montate in serie: Box 50 + Box 110 (factor de reductie cumulat
i=1200), M2=1,2 RPM (viteza banda 0,85 m/min), cuplu de iesire 1396 Newtoni Metru (conform
calculelor in configuratia data - sarcina 1000 Kg / conveyor, cu lungime 6000 si latime 1000 mm - am
calculat o forta necesara de 400 Newtoni Metru)

5.METODE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE PENTRU PRELEVAREA PROBELOR, EFECTUAREA


DETERMINARILOR ANALITICE SI EVALUAREA REZULTATELOR

Metodele utilizate pentru prelevarea probelor au avut in vedere prevederile urmatoarelor reglementari:
 Sol – Ordinul nr. 184/1997, metodologia I.C.P.A.;

 Apa – Ordinul nr. 184/1997, SR ISO 5667-6/1997;

Echipamentele utilizate pentru prelevarea, conservarea si transportul probelor au constat in:

 Recipiente din sticla si plastic pentru prelevarea probelor de sol si apa;

 Cutii frigorifice pentru depozitare si transport recipiente probe.

Metodele utilizate pentru efectuarea analizelor de laborator pentru probele prelevate au avut in
vedere urmatoarele reglementari:

a) Sol:  pH – SR ISO 10390-99;

 Hidrocarburi totale din petrol (HTP –IR) – SR/ISO TR 11046-97, Metoda A;

 Cloruri – STAS 7184/7-87;

 Sulfati – SR ISO 11048-99. b) Apa:

 pH – SR ISO 10390-99 si SR ISO 10523-97;  HTP (IR) – SR/ISO TR 11046-97 si SR 7877/2-95;

 Cloruri – STAS 7184/7-87 si SR ISO 9297-2001;

 Sulfati – SR ISO 11048-99 si EPA 427C;

Principiul metodei de analiza utilizate in laborator:

 pH (SR ISO 10390-99) – Metoda se bazeaza pe determinarea potentiometrica a concentratiei ionilor


de hidrogen cu ajutorul unui pH-metru dotat cu electrozi de sticla - calomel si care a fost calibrat in
prealabil cu solutii standard de calibrare;

 pH (SR ISO 10523-97) – Determinare electrochimica


;  Hidrocarburi totale din petrol HTP (IR) (SR ISO TR 11046-97) – Proba de sol este extrasa in CCl4 .
Compusii polari din extractul organic sunt indepartati prin adaugare de Florisil. Hidrocarburile nevolatile
din extractul organic sunt analizate prin tehnica spectoscopiei IR;

 Cloruri (STAS 7184/7-87 si SR ISO 9297-01) – Determinare volumetrica;  Sulfati (EPA 427C) –
Determinare turbidimetrica;

 Sulfati (SR ISO 11048-99) – Determinare gravimetrica; Evaluarea rezultatelor analitice s-a efectuat
avand in vedere urmatoarele reglementari:

a) Sol  Ordinul nr. 184/97 – Proceduri de realizare a bilanturilor de mediu, completat si modificat de
Ordinul nr. 709/1999;

 Ordinul nr. 756/97 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului.

b) Ape

 Legea nr. 458/2002 – Calitatea Apei potabile;

 Legea nr. 311/2004 – „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile”;

 Ordinul 161/2006 pentru aprobarea normativului privind obiectivele de referinta pentru clasificarea
apelor de suprafata;

 STAS 1342/91 “Apa potabila”;

 Lista Olandeza/2000;

 Ordinul nr. 184/97 – Proceduri de realizare a bilanturilor de mediu, completat si modificat de Ordinul
nr. 709/1999;

 Ordinul nr. 756/97 – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului. Lista olandeza/2000 a fost
folosita pentru compararea unora dintre indicatori, doar ca referinta (informativ), aceasta fiind o norma
frecvent utilizata pe plan international.

6.INVESTIGATII SOL SI SEDIMENTE

6.1. PRELEVARE PROBE DE SOL

7.CALITATEA AERULUI

8.ZGOMOTUL SI VIBRATIILE

9. CONCLUZII

S-ar putea să vă placă și