Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data:
CLASA: a V-a
PROFESOR: Godea Mihaela
LOC DE DESFĂŞURARE: teren de sport
MATERIALE ŞI INSTALAŢII: jaloane, fluier,cronometru, mingi ,veste de partajare;
EFECTIV: 25 elevi
 TEMA – Dezvoltarea capacitații de rezistență .Test motric.

DETALIERI DE CONȚINUT : 1) Dezvoltarea vitezei de reacție


2) Dezvoltarea calităţilor motrice-viteza
3) Dezvoltarea vitezei de deplasare

OBIECTIVE COGNITIVE: - Să participe conștient și activ la lecția de educație fizică


răspunzând prompt la comenzile primite;
- Să-și formeze o ținută corecta și dorința de autodepășire, voință și perseverență;
OBIECTIVE PSIHO – MOTORII: - Să efectueze complet alergare accelerată
- Să poată să parcurgă prin alergare continuă durata fixată distinct pentru fete și băieți
- Să-și îmbunătățească actul respirator, determinând îmbunătățirea capacitații generale de effort.

OBICTIVE AFECTIVE: - Să prezinte interes în desfășurarea lecției de educație fizică, respectându-și coechipierii;
OBIETIVE SOCIALE: - Să-și dezvolte spiritul de echipa apreciind mișcările reușite ale colegilor.
STRATEGII DIDACTICE: - Demonstrația, explicația, exersarea, corectarea greșelilor de execuție, urmărirea a colegilor
METODE SPECIFICE: - Exercițiul fizic

Verigile şi durata Conţinutul lecţiei Dozare Indicaţii metodice şi organizatorice Obs.


lecţiei Formaţii de lucru şi forme de exersare
1.Organizarea - Adunarea colectivului; În linie pe un rând
colectivului de - Alinierea, salutul; 30” ☻☻☻☻☻☻☻
elevi - Verificarea prezenţei, a echipamentului şi a 30”
stării de sănătate; 30” ☺
- Comunicarea temelor lecţiei; - Exerciți de atenție: o întoarcere la
- Exerciţii de front şi formaţie, captarea 30” stg.și o întoacere la dreapta
atenţiei -întoarceri pe loc, stg/dr.
Poziția “drepți”
După nr .de ord.numărați
Întoarceri spre stg.
Întoarceri spre dr.
Întoarcere la stânga împrejur.
Întoarceri spre stg.

2. Pregătirea Variante de mers Mers la pas după înaintaș cu ocolire


organismului  Acțiuni din deplasare spre stg
pentru efort -Mers la pas după înaintaș cu ocolire spre stg. - braţele întinse deasupra capului;
7 ’ ̀ T1-4- mers pe vârfuri , braţele sus 1 lat. - trunchiul puţin aplecat înainte;
T5-8- mers pe călcâie cu braţele întinse în
lateral; 1lat.
-Mers cu ridicarea genunchilor sus - 1lat. - contactul cu solul cât mai elastic,
-Mers cu pas fandat cu arcuire, mâinile pe 1lat. braţele îndoite din coate;
șolduri. 1lat. - se presează călcâiul spre soldar nu
-Mers la pas cu relaxare. atinge solul;
- călcâiele lovesc şezuta braţele
Variante de alergare îndoite din coate;
-Alergare ușoara 1lat. -braţele se mişcă pe lângă corp,
-Alergare pe partea laterală 1lat. contactul cu solul pe pingea;
-Alergare ușoara 1lat. -braţ picior opus,desprindere şi
- Alergare cu pendularea gambelor înapoi; 1lat. aterizare pe acelaşi picior;
- Alergare cu ridicarea gambelor sus; 1lat. -spatele drept, săriturile cât mai
- Alergare pe diogonala terenlui . 1 diag. lungi;
-Alergare ușoara, 1lat. -se lucreaza pe
-Mers cu relaxare a brațelor și picioarelor 1lat. diagonalele mici ale
terenului de fotbal ,pe
Alcătuirea formației de lucru lăţimea şi linia mediană
a terenului la pas cu
Ne deplasam din coloană spe centru cîte 2 relaxare;
fomînd 2 coloane cu inteval în stg.-drpt. │
- Mers la pas formând coloana de gimnastică; ↑ │


↑│
Ne deplasam din coloană spe centru
cîte 2 fomînd 2 coloane cu inteval în
stg.-drpt.
- Mers cu relaxare formând coloana
de gimnastică;

3.Influenţarea Complex de dezvoltare fizică armonioasă


selectivă a
aparatului Ex 1. PI – Stând depărtat, M pe șold
locomotor T1 – T2 – Rotirea capului la 4 temp. Coloana de gimnastică
8 ’ ̀ Ex 2. PI – Stând depărtat, M pe umeri 2x4 timpi
T1-T4 4 Rotiri înainte, 4 Rotiri înapoi Rotirea capului la 4 temp.
Ex.3. – Stând cu brațele în fața pieptului PI – Stând depărtat, M pe meri T1-T4
T1-T8 – izbituri de brațe în față cu extensie 4 Rotiri înainte, 4 Rotiri înapoi –
laterală. Stând cu brațele în fața pieptului
Ex 4. – Stând depărtat, M la șold 2x4 timpi izbituri de brațe în față cu extensie
T1 – T2 – Răsuc. Tr. spre stg. cu arc. laterală.
T3- T4 – Răsuc. Tr. spre dr. cu arc.
Ex.5 – Stând, M pe șold 3x timpi Braţele întinse, privirea înainte
T 1-2-3 – Fandări lat. succesive spre stg. cu arc Spatele drept, pieptul scos,
T4 – Revenire schimbarea piciorului cu care se
T5-6-7 – Fandări lat. succesive spre dr. cu arc. execută fandarea facându-se prin
T8 - Revenire întoarcere;
3x8 timpi
Ex 8. – Stând cu M pe șold
T1-T4 – genu flexiuni
La 1 așezăm la 2 ne ridicăm
T5-T8 – Sărituri pe pic. dr.
-Sărituri pe pic. Stg.
-Sărituri pe ambele pic.

Pe loc la stg.după înaintaș strîngem coloanele


La stg.împrejur

DEZVOLTAREA VITEZEI DE REACȚIE Pe două grupe,


4. Dezvoltarea
Ex. 1 – stând preatîță la startyl de jos pe direcția de Se va insista pe rapiditatea și promptitudinea
calităţilor
alergare, la semnal sonor alergare accelerată 10 m execuției structurii motrice la emiterea
motrice-viteza semnalului sonor – fluier .
Ex. 2 – stînd ghemuit, cu fața pe direcția de deplasare, X X X X X X
Tema 1. Alergare la semnal sonor, alergare accelerată 10 m 2x
de viteză cu startul X X X X X X
de sus și pasul Ex. 3 – cu spatele pe direcția de deplasare, sprijin
ghemuit, la semnal sonor ridicare, întoarcere 1800 și
lansat de viteză
alergare accelerată 10 m

Tema 1-Dezvoltarea vitezei prin deplasare


- elevii sunt dispuşi pe două
Ex.1 La semnal sonor, primii elevi din cele coloane;
două coloane aleargă până la jalon cu mingea O O O O O – 15m ↓ •
în mână, ating jalonul cu mingea,, ocolire şi 2x
O O O O O – 15m ↓ •
alergare predând ştafeta colegului de la propria
coloană,urmând să treacă în spatele coloanei -plecarea din poziţia startului de
proprii;
sus;
Ex.2“Ştafetă cu sărituri din cerc în cerc” -jalonul se află la 15m
Înaintea echipelor se aşează în zig-zag 6 distanţă de linia
cercuri. Diametrul fiecărui cerc va fi de plecare;
aproximativ două-trei lungimi de talpă.
Distanţa dintre cercuri şi între primul cerc şi Formarea a doua echipe pe doua
linia de start va fi de 1-2 m. siruri paralele la intervale .
La semnal, primul jucător din echipă -distanta parcursa este 2,3 ori
începe să sară dintr-un cerc în altul, aterizând distanţa de parcurs . Primul jucător
pe ambele picioare. După ultimul cerc, din echipe începe să sară dintr-un cerc
jucătorii se întorc ocolind, evitând cercurile, în altul, aterizând pe ambele picioare.
predau ştafeta următorului din echipă atingând După ultimul cerc, jucătorii se întorc
palma şi trec apoi la coada şirului. ocolind, evitând cercurile, predau
Câştigă echipa care ajunge prima în ştafeta următorului din echipă
poziţia iniţială. atingând palma şi trec apoi la coada
prin săritură în ambele picioare din cerc şirului.
în cerc.
Câştigă echipa care ajunge
prima în poziţia iniţială.
prin săritură în ambele picioare din
Ex.3 Schimbă locurile cerc în cer
- colectivul este împărțit în două grupe,
așezate față-n față , pe linii paralele la distanță
de 20 m. La comandă fiecare aleargă să ocupe Grupe de câte 8-9, în spatele liniei de
locul pe linia adversă; se execută 3 x 4 start
-Formarea a doua echipe pe doua
siruri paralele la intervale .
-distanta parcursa este 20m x 3 ori
distanţa de parcurs depinde de nivelul
de pregătire al elevilor.
Viteza de reactie si Jocul "Cursa pe numere" Clasa este
executie în acțiuni impartita pe doua siruri paralele la intervale de 3 ori x 2 Componentii echipelor vor fi
motrice complexe doua lungimi de brat unul de celalalt. distant numerotati de la 1 in continuare si se
6’ Componentii echipelor vor fi numerotati de la vor aseza in stand ghemuit. La
1 in continuare si se vor aseza in stand semnalul conducatorului de joc,
ghemuit. La semnalul conducatorului de joc, numarul strigat din fiecare echipa iese
numarul strigat din fiecare echipa iese prin prin dreapta sirului, ocolindu-l apoi pe
dreapta sirului, ocolindu-l apoi pe ultimul si se ultimul si se intorc la locul lor,
intorc la locul lor, asezandu-se in pozitia de asezandu-se in pozitia de plecare.
plecare. Jucatorul care ajunge primul va Jucatorul care ajunge primul va
acumula un punct pentru echipa lui. Castiga acumula un punct pentru echipa lui.
echipa care a strans cele mai multe puncte Castiga echipa care a strans cele mai
multe puncte

6. Revenirea Revenirea organismului la starea obisnuită Cele două grupe merg pe laturile
organismului Revenire în coloană câte unul; 1/2 tur terenului și apoi formează iar coloana
după efort - mers ; câte unul, spre mijlocul terenului
2 ’ ̀ -alergare accelerată , întoarceri din alergare, la - în coloană câte unul
semnal și continuarea alergării ; ←°°°°°°°°°°°°°°°
-mers cu mişcări de respiraţie. ☺
- Mers cu relaxarea braţelor şi a picioarelor cu
inspiraţii şi expiraţii ample în jurul terenului;

7. Concluzii - Aprecieri şi evidenţieri; 1’ În linie pe un rând, în poziţia de


asupra lectiei - Recomandări pentru activitatea viitoare, 30” repaus.
2 ’ ̀ notarea; 30” ☻☻☻☻☻☻☻
- Salutul ☺
REZISTENŢA
Definiţie: Rezistenţa este capacitatea organismului uman de a depune eforturi cu o durată relativ lungă şi o intensitate relativ
mare menţinand indici constanţi de eficacitate optimă. Deci este capacitatea de a depune eforturifără apariţia stării de oboseală
senzorială, emotională, fizică sau prin învingerea acestui fenomen.Forme de manifestarea) după criteriul “ponderea participarii
grupelor musculare şi ale marilor funcţii şi organe”, avem:a.1. Rezistenţa generală, care este capacitatea organismului uman de a
efectua timp îndelungat acte şi acţiunimotrice, cu eficientă şi fără apariţia oboselii solicitând mult sistemul nervos central,
sistemul cardiovascular şisistemul respirator.a.2. Rezistenţa specifică care este capacitatea organismului uman de a depune
eforturi pe care le implica probele sau ramurile sprortive.b) după criteriul “sursele energetice, intensitatea şi durata efectului”,
avem” b.1. Rezistenţa anaeroba care este specifică pentru eforturile cuprinse intre 45 sec. şi 2 min. b.2. Rezistenţa aeroba care
este specifică pentru eforturile care depaşesc 8 minute adică eforturi de duratălungă. De aceea i se mai spune şi rezistenţa
lungă. b.3. Rezistenţa mixta care este specifică pentru eforturile cuprinse intre 2 şi 8 minute, adică eforturi cu
duratamedie.c ) D u p ă c r i t e r i ul “ n a t u r a e f o r t u l u i ” , a v e m : c.1. Rezistenţa în efort cu intensitate constantă;c.2. Rezistenţa
în efort cu intensitate variabilă;d)Dupa criteriul “modul de combinare cu alte calităţi motrice:, avem:d.1. Rezistenţa în
regim de forţă;d.2. Rezistenţa în regim de viteză;d.3. Rezistenţa în regim de îndemânare.Dezvoltarea / educarea rezistenţei se
poate realiza la orice vârstă. Acţionarea prioritară, prin corelaţie cucelelalte calităţi, are loc în perioadele post-pubertare. Ea se
poate dezvolta/educa în orice condiţii materiale, atâtîn aer liber cât şi în interior. În lecţia de educaţie fizică că şi în orice altă
formă de organizare a practicăriiexerciţiilor fizice, rezistenţa trebuie sa fie abordată ca ultimă temă de mare importanţă
pentrudezvoltarea/educarea rezistenţei este modul de respiraţie al subiecţilor, raportul între inspiraţie şi expiraţie, deciritmul
acestei respiraţii în funţie de timpul efortului depus.Verificarea nivelului acestei calităţi motrice de bază se face, cel putin în
educaţia fizică şcolară, mai mult prin prisma rezistenţei mixte (cu durată între 2 şi 8 minute). Mijlocul prin care se face
verificarea este înmajoritatea cazurilor, doar alergarea pe 600-800-1000-1500m.
Factori favorizanti:
- posibilitatile de activitate a circulatiei, respiratiei si sist muscular care sustin efortul- c a l i t a t e a
metabolismului, glycogen si hormoni

- c a l i t a t e a p r o c e s e l o r v o l i t i v e -coordonarea de catre SNC a


activitatii aparatului locomotor si a funciitlor vegetative- t i p u l f i b r e l o r m u s c u l a r e
– cele rosii sunt lente- r e l a t i a d i n t r e e f f o r t s i o h i h n a