Sunteți pe pagina 1din 15

SISTEME DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

1 Definitie, tipuri de SMM

Necesitatea realizarii politicii de mediu proprii fiecarei tari, fiecarei persoane


juridice, a impus gasirea unei modalitati de abordare, a unor instrumente, set de
proceduri, a unui mod planificat si organizat de a coordona gestionarea interactiunii
cu mediul a unei organizatii. Asa a aparut Sistemul de management de mediu, ca:

-Sistem pentru imbunatattirea continua a performantei de mediu si in consecinta a


performantei si viabilitatii comerciale a intreprinderii.

-Instrument care da unei intreprinderi posibilitatea de a-si imbunatati performanta


de mediu prin ajustarea operatiunilor, nu doar prin verificarea conformarii cu o
colectie de standarde necorelate si n-Mijloc pentru conducerea superioara de a
aborda proactiv, strategic si cuprinzator modul in care intreprinderea interactioneaza
cu mediul, in conformitate cu principiile de baza ale unui bun management.

Sistemul de management de mediu este o componenta a sistemului de


management general care include:

 structura organizatorica,
 activitatile de planificare,
 responsabilitati si practici,
 proceduri, procese si resurse pentru elaborarea, transpunerea in practica,
realizarea, analizarea (revizuirea) si mentinerea politicii de mediu

In 1992, a a aparut prima editie a Standardului britanic de sisteme de


management de mediu inconjurator - BS 7750. In 1994, apare a doua editie a BS
7750, conceputa sa sprijine organizatiile in introducerea unui sistem de management
efectiv ca baza, atat pentru o performanta de mediu inconjurator adecvata, cat si
pentru participarea la scheme de auditare mediu inconjurator.

BS 7750 (adica cu ISO 9000), precizeaza ca “organizatiile pot alege sa


foloseasca un sistem de management elaborat in conformitate cu BS 7750 ca baza
pentru managementul de mediu inconjurator”.

Reglementarile de baza ale managementului de mediu sunt puse insa la


dispozitia practicienilor prin seria de standarde internationale ISO 14000. Dintre
acestea majoritatea sunt operante, aparute inca din anul 1996, altele se gasesc in faza
de elaborare sau au fost reevaluate. Standardele ISO 14000 acopera o paleta de cinci
directii de actiune:

1. Sisteme de management de mediu;

2. Audit de mediu;

3. Ecomarcarea;

4. Evaluarea performantei de mediu;

5. Evaluarea ciclurilor de viata a produselor si serviciilor.

Ghidul de utilizare, oferit de ISO 14001, prevede cerintele cu privire la


integrarea managementului de mediu in structura generala a managementului
calitatii si a managementului general din societatea comerciala. Evolutia conceptelor
privind relatia dintre activitatile socioeconomice si mediu, in contextul principiilor
dezvoltarii durabile s-a facut pe doua directii:

a) o prima directie, cu caracter obligatoriu constand din obtinerea de catre agentii


socio-economici a unor avize, acorduri, permise de functionare in raport cu
institutiile abilitate pe linia protectiei mediului. In aceasta situatie formele de
apreciere a impactului ecologic sunt reglementate prin legislatia cadru nationala de
mediu si detaliate prin legislatia secundara si tertiara nationala din domeniul
respectiv;

b) a doua directie - cu caracter voluntar, prin care agentii socioeconomici, stimulati


de anumite avantaje potentiale, se angajeaza sa-si mareasca performantele de mediu.
In acest caz formele de apreciere a impactului ecologic sunt reglementate de
standardele mentionate (ISO 14000 si EMAS) care au o recunoastere internationala
sau europeana.

Cele doua tipuri de abordari au puncte comune, dar si anumite diferentieri.

Sistemul European de Management de Mediu si de Audit EMAS (Eco


Management and Audit Scheme): in data de 29 iunie 1993, Consiliul Uniunii
Europene a adoptat hotararea nr. 1836/93, care permite participarea voluntara a
intreprinderilor din sectorul industrial intr-un sistem de management de mediu si de
audit. Aceasta hotarare, intrata in vigoare in aprilie 1993, a devenit cunoscuta sub
denumirea de EMAS. Aceasta abordare bazata pe voluntariat, se sprijina foarte mult
pe asteptarile actorilor de pe piata si a consumatorilor.Odata ce o intreprindere
decide sa participe la EMAS, trebuie sa respecte in totalitate prevederile cuprinse in
aceasta hotarare. Aceasta asigura o abordare credibila si riguroasa al
managementului de mediu. Printre obiective EMAS figureaza imbunatatirea
performantei de mediu, conformare cu legislatia din domeniu si informarea
publicului asupra masurilor luate in domeniul protectiei mediului.

EMAS, pe scurt inseamna:

• o reglementare europeana cu cerinte precise

• valabila numai in Europa

• audit extern obligatoriu

• publicarea obligatorie a rezultatului dupa audit

• respectarea legislatiei este o cerinta

• imbunatatirea continua a performantei de mediu este o necesitate

• se poate aplica la intreprinderi economice

• un sistem intern de management 'a la carte'

• imbunatatirea continua si prevenirea poluarii

• audit: la maximum 3 ani

• bilant ecologic exhaustiv conform unor criterii stabilite in prealabil

• referinta la utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile

Standardul international de management de mediu ISO 14001 este un


standard de management de mediu creat de Organizatia Internationala pentru
Standardizare (ISO) in septembrie 1996 cind se pun bazele unui sistem de
management de mediu de nivel mondial cu scopul autoevaluarii sau certificarii. ISO
14001 preia cateva principii de baza de la ISO 9000, si anume modelul Planificare
- Executare – Verificare - Corectare (in engleza Plan-Do-Check-Act, PDCA).
Modelul este bazat pe cele 17 puncte ale sistemului de control al calitatii, sistem
cunoscut deja de 10 ani de actorii economici.

ISO 14001 pe scurt este:


• Standardul international al Sistemelor de Management de Mediu

• Recunoscut la nivel international

• Certificare externa facultativa

• Raport de mediu voluntar

• Angajament pentru respectarea legislatiei

• Imbunatatirea ciclica a sistemului de management

• Aplicabil in fiecare sector al economiei: bancar, transport, financiar, furnizarea de


produse si servicii, etc.

• Sistem de management normativ (cele 17 puncte din ISO 14001)

• Sistemul este axat pe prevenirea poluarii

• Audit de la 1 la 3 ani

• Libertatea de a alege metoda de analiza a impactului de mediu

• Focalizat pe sistemul de management de mediu

Sistemul de management de mediu ofera o abordare integrata a gestionarii si


monitorizarii impactului de mediu si a respectarii reglementarilor de mediu SMM
raspunde abordarii managementului calitatii : planifica, executa, verifica,
imbunatateste.

Domenii de aplicare ale unui sistem de management de mediu

SMM poate fi aplicat acelor activitati si aspecte de mediu pe care organizatia


le poate controla si influenta. SMM este aplicabil oricarei organizatii care doreste:

-sa transpuna in practica, sa mentina si sa imbunatiteasca un SMM

-sa (se) asigure si sa demonstreze conformitatea cu politica de mediu


declarata

-sa isi certifice/inregistreze SMM decatre un organism exterior


-sa realizeze o autoevaluare a conformitatii cu ISO 14000

2 Cerinte ale SMM conform ISO 14001

1.Cerinte generale

Obiectivul implementarii SMM este imbunatatirea performantei de mediu .


SMM permite organizatiei:

-sa stabileasca o politica de mediu corespunzatoare

-sa identifice reglementarile si prevederilelegale relevante in domeniul


protecteiei mediului

-sa identifice prioritatile si sa fixeze obiective generale si obiective specifice


de mediu corespunzatoare

-sa stabileasca o structura si unul sau mai multe programe pentru a atinge
obiectivelepropuse

-sa faciliteze activitatea de planificare, control, monitorizare, actiuni


colective, audit, analiza pentru a se asigura ca este respectata politica de mediu si
SMM este corespunzator

-sa se adapteze la schimbari

2.Angajament si Politica de mediu

Angajamentul si politica de mediu reprezinta totalitatea intentiilor si


principiilor declarate de catre organizatie referitoare la performanta globala de
mediu si care constituie cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor si tintelor de
mediu ale organizatiei respective

Politica de mediu trebuie sa fie clara (pt. a fi inteleasa ); este baza pe care se
sprijina organizatia pt. a fixa obiectivele si tintele de mediu, este asumata de
conducerea la cel mai inalt nivel. Ea trebuie:

-sa corespunda naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului al


activitatilor, produselor sau serviciilor organizatiei

-sa includa un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii


-sa includa un angajament de conformitate cu legislatia si reglementarile de
mediu existente precum si cu alte cerinte pe care oraganizatia le-a adoptat

-sa ofere cadrul pentru stabilirea si analizarea tintelor si obiectivelor de


mediu

Politica de mediu este transpusa in practica, mentinuta si comunicata si


dispune de o baza corespunzatoare de documente pentru intreg personalul si este
disponibila pentru public.

3.Planificarea

= cerinta SMM de identificare a aspectelor de mediu, obiectivelor si tintelor, a


responsabilitatilor si termenelor de realizare

Aspecte de mediu

= reprezinta acel element al activitatilor , produselor sau serviciilor unei organizatii


care poate interactiona cu mediul

- in identificarea aspectelor de mediu, organizatia trebuie sa ia in considerare:

1. domeniile la care se refera aspectele de mediu:

-prevederile legale de mediu

-identificarea aspectelor de mediu semnificative

-examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu


existente

-evaluarea actiunilor intreprinse in urma investigarii incidentelor anterioare

2.conditiile de evaluare a aspectelor de mediu: in conditii normale sau anormale de


desfasurare a activitatii ( flux continuu, pornit-oprit, in caz de poluare etc.)

3. metodele de evaluare a aspectelor de mediu: liste de verificare, interviuri,


masuratori, inspectii, rezultate ale auditurilor anterioare

4.factorii urmariti in identificarea aspectelor de mediu:

-emisii in aer, apa, sol


-deseuri, contaminare flora, fauna

-utilizarea materiilorprime si a resurselor naturale

-probleme referitaore la comunitate si mediul local

Prevederi legale

=in procesul de planificare, organizatia trebuie sa tina seama de:

-legislatia de mediu

-alte cerinte: coduri de buna practica in industrie

acorduri incheiate cu autoritatile publice

ghiduri fara caracter de reglementare

Obiective si tinte

=obiectivul de mediu este telul general de mediu , rezultat din politica de mediu, pe
care o organizatie isi propune sa il atinga si care este cuantificat, acolo unde acest
lucru este posibil.

=tinta de mediu este cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil,
aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele de
mediu, si care trebuie sa fie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective

- cerinta referitoare la stabilirea obiectivelor si tintelor prevede ca aceasta sa se faca


tinind cont de masurile preventive de mediu.Se pot lua in considerare si utilizarea
celor mai bune tehnici disponibile

Programe de management de mediu

=pentru atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, o organizatie trebuie sa


stabileasca unul sau mai multe programe, care:

-cuprind obiectivele, modul in care vor fi atinse, termene, personalul


responsabilpentru aplicarea politicii de mediu

-pot fi subdivizate
-pot sa cuprinda (se recomanda) analize pentru activitati noi

-pot cuprinde consideratii asupra etapelor de planificare, proiectare,


productie, constructie-exploatare instalatii, comercializare-eliminare produse

4.Implementarea si functionarea este cerinta SMM care se refera la:

Structura si responsabilitatea

-cuprinde angajamentul intregului personal, inclusiv a conducerii de cel mai


inalt nivel

-include desemnarea responsabilitatilor bine definite, comunicate corect,


desemnarea responsabililor

-asigura alocarea resurselor

Instruire, constientizare, competenta

-este necesara pentru asigurarea capabilitatii personalului

Comunicare

-include punerea la punct a procedurilor de primire, documentare, raspuns la


cereri

-se realizeaza prin dialoguri, informari (interne-externe)

Documentatia SMM

-cuprinde informatii despre proces, organigrame, standarde interne,


proceduri operationale, planuri de urgenta

Controlul documentelor

-cuprinde proceduri pentru localizarea, analizareasrevizuirea, actualizarea ,


retragerea documentelor depasite

Controlul operational
-cuprinde proceduri pentru toate activitatile asociate aspectelor de mediu
semnificative (inclusiv pentru activitatile de inretinere ) corespunzator politicii de
mediu, obiectivelor generale si specifice

Pregatire pentru situatii de urgena si capacitate de raspuns

-stabileste si mentine procedurile pentru a identifica posibilele accidente si


situatii de urgenta, pentru a preveni si reduce impactul asupra mediului

5. Verificare si actiune corectiva

=este cerinta SMM care se refera la:

Monitorizare si masurare

-include proceduri ce trebuiesc realizate regulat, pentru urmarirea


performantei, a controalelor operationale

-este necesara asigurarea echipamentelor de monitorizare, a ctivitatilor


de intretienere, etalonare

-include proceduri pentru evaluarea periodica a conformitatii

Neconformitate,actiune corectuva si actiune preventiva

-cuprinde proceduri pentru eliminarea cauzelor neconformitatii, in scopulprevenirii


si reducerii impactului

Inregistrari

-cuprinde proceduri de identificare, pastrare, eliminare a inregistrarilor de


mediu; acestea trebuie sa fie lizibile, identificabile, pastrate, protejate de risc de
deteriorare sau pierdere

-cuprind informatii despre legislatie, reclamatii, inregistrari referitoare la


instruiri,produs, inspectii, intretieneri, etalonari, audituri etc.

Auditul SMM

=scopul: a determina daca SMM este conform dispozitiilor convenite pentru


managementul de mediu, incluzind cerintele ISO 14000 , daca acesta (SMM ) este
implementat si mentinut in mod adecvat si a furniza conducerii organizatiei
informatii referitoare la rezultatele auditurilor

= acesta trebuie sa cuprinda proceduri care prevad:

-activitatile si domeniul care fac obiectul auditului

-frecventa auditului

-responsabilitatea realizarii si conducerii auditului (intern, extern)

-comunicarea rezultatelor

-competenta auditorului

-modul de conducere al auditului

6. Analiza efectuata de conducere

=este cerinta SMM care prevede ca analiza SMM efectuata de conducere trebuie sa
se realizeze periodic, sa fie cuprinzatoare, sa includa:

- rezultatele auditurilor

-masura in care obiectivele generale si specifice au fost atinse

-adaptarea continua a SMM la schibarea conditiilor

-preocuparile pertinente ale partilor interesate

3 Principiile de baza si elementele SMM

Motivul principal pentru care se recomanda ca o organizatie sa introduca un


sistem eficient de management al mediului este cel al protejarii sanatatii oamenilor
si a mediului impotriva impacturilor potentiale ale activitatilor, produselor sau
serviciilor sale si pentru a contribui la mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului.

Sistemul de management de mediu ofera o abordare integrata a gestionarii


si monitorizarii impactului de mediu si a respectarii reglementarilor si legislatiei in
domeniul protectiei mediului. Principalii pasi in introducerea si mentinerea unui
SMM eficient sint (Fig.1):

Fig. 1: Sistemul de management de mediu

Avantajele introducerii unui SMM constau in obtinerea unei competitivitati


sporite pe o piata tot mai concurentiala, in buna echilibrare si integrare a intereselor
economice si a celor de mediu, obtinerea unor beneficii din punct de vedere
economic, precum si incredintarea tuturor partilor interesate ca:

- exista un angajament al politicii privind indeplinirea prevederilor


politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor de mediu

- accentul este pus cu prioritate pe prevenire, apoi pe actiunea


corectiva

- poate furniza dovada unei preocupari rezonabile asupra problemelor


de mediu si de conformare cu reglementarile de mediu in vigoare

- sistemele preconizate includ procesul de imbogatire continua


Printre consecintele si beneficiile aplicarii unui SMM eficient, se inscriu:

-asigurarea consumatorilor privind angajamentul pentru introducerea unui


management de mediu care se poate demonstra

-mentinerea unor bune relatii cu publicul si autoritatile locale

-satisfacerea criteriilor investitorilor si imbunatatirea accesului la capital

-obtinerea asigurarilor la un pret rezonabil

-imbunatatirea imaginii si cresterea actiunilor pe piata

-respectarea criteriilor de certificare ale vinzatorului

-imbunatatirea controlului asupra cheltuielilor

-limitarea incidentelor care implica responsabilitati

-demonstrarea unei preocupari rezonabile privind mediul

-conservarea materiilorprime si aenergiei

-simplificarea demersurilor de obtinere a permiselor si a autorizatiilor

-incurajarea dezvoltarii si a participarii la definirea solutiilor referitoare lamediu

-imbunatatirea relatiilor dintre industrie si autoritatile publice

Modelul preconizat pentru sistemul de management al mediului are la baza


o conceptie a unei organizatii care doreste sa subscrie la urmatoarele principii de
baza:

Principiul 1 – Angajament si politica

Principiul 2 – Planificare

Principiul 3 – Transpunere in practica (Implementarea)

Principiul 4 – Masurare si evaluare (Verificare si actiune corectiva)

Principiul 5 – Analiza si imbunatatirea continua


1. Angajament si politica

-implica angajamentul conducerii la virf pentru realizarea fiecarei etape a SMM

-impune realizarea unei analize initiale de mediu asupra aspectelor de mediu ale
activitatii, produselor sau sericiilor cu impact asupra mediului, necesara pentru
stabilirea pozitiei organizatiei in raport cu mediul. Aceasta se aplica acelor aspecte
de mediu care pot fi influentate de organizatie si care pot fi controlate, avind in
vedere amplasamentele, activitatile specifice, operatiile , etc.

-politica de mediu : stabileste sensul general al directiei de actiune si fixeaza


principiile acesteia pentru organizatie. Este cuprinsa in “Declaratia Politicii de
Mediu “ a organizatiei, publicata in scris , si care cuprinde angajamentul organizatiei
pentru:

 conformarea cu legislatia

 diminuarea impactului
 prevenirea poluarii
 imbunatatirea continua a performantei de mediu

Declaratia Politicii de Mediu este:

- comunicata angajatilor si publicului

- reanalizata, reevaluata dupa auditul de mediu

- corelata cu alte politici regionale, de calitate, sanatate, munca etc.

2.Planificarea

-este procesul de stabilire a unui plan de actiune necesar indeplinirii politicii de


mediu, care implica:

 identificarea aspectelor de mediu asupra carora organizatia are un impact


semnificativ si evaluarea acestui impact. Ele vor fi luate in considerare la
stabilirea obiectivelor de mediu
 identificarea cerintelor legale si a prevederilor legale de mediu (inclusiv
criteriile interne de performanta) la care se raporteaza aspectele de mediu
 stabilirea obiectivelor generale si a obiectivelor specifice si cuantificabile
(inclusiv a indicatorilor de performanta de mediu), realizabile, in concordanta
cu politica de mediu
 elaborarea programului (programelor) de management de mediu necesar
atingerii obiectivelor generale si specifice de mediu, care sa includa:

-desemnarea responsabilitatilor pentru fiecare functie si nivel relevant

-mijlloacele si termenele de atingere a obiectivelor

· programele cuprind obiectivele, tintele de mediu clare, masurabile; ele pot


si trebuie sa fie modificate in functie de conditiile specifice

3. Implementare si functionare (Transpunere in practica)

-se asigura prin :

· definirea structurilor care isi insusesc responsabilitatile pentru


indeplinirea programelor din managementul de mediu

· furnizarea resurselor necesare (umane, calificari specializate, resurse


tehnologice si financiare)

· realizarea instruirilor pentru atingerea unui grad de constientizare si


competenta necesar

· stabilirea procedurilor de comunicare (interna-externa) si raportare

· stabilirea documentatiei necesare SMM:

- manualul SMM care cuprinde: Politica, obiectivele, prezentarea


SMM, elementele SMM

- procedurile SMM

- instructiunile de lucru

- inregistrarile

· controlul documentelor (localizare, analizare, revizuire, actualizare,


retragere)
· controlul operational (pentru toate impacturile semnificative si pentru
activitatile asociate lor)

· pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

4. Masurare si evaluare (Verificare si actiune corectiva)

-se asigura prin masurare, monitorizare in scopul determinarii performantei reale


fata de obiectivele si tintele de mediu

-reprezinta o actiune preventiva, corectiva pentru inlaturarea neconformarii

-se asigura prin inregistrarile de mediu (evidenta procedurilor, documentelor)

-se realizeza prin auditul de mediu, care determina daca SMM :

 Este conform dispozitiilor convenite


 Este implementat corespunzator si intretinut
 Se realizeaza cu furnizarea catre conducere a rezultatelor auditurilor

5. Analiza si imbunatatirea continua (Analiza efectuata de conducere)

-reprezinta procesul de evaluare periodica a SMM , cu stabilirea unor eventuale


necesitati de schimbare a SMM. Analiza include:

 Rezultatele auditurilor
 Masura in care obiectivele generale si specifice au fost atinse
 Adaptarea SMM continua la schimbarile de conditii si informatii
 Preocuparile partilor interesate

-procesul imbunatatirii continue cuprinde actiuni pentru:

 Identificarea zonelor necesare pentru imbunatatirea performantei de mediu


 Identificarea cauzelor neconformitatilor
 Propunerea, realizarea de planuri preventive, corective
 Verificarea eficientei
 Documentare pentru orice schimbare a procedurilor SMM
 Compararea performantelor de mediu cu obiectivele si tintele de mediu