Sunteți pe pagina 1din 21

Cod brosura: 72

---------------------------------------------------------------------

1. CS Identificati gena transcrisa de ARN-polimeraza I:


a) [x] Gena ARNr 5,8S
b) [ ] Gena Val-ARNt
c) [ ] Gena actinei
d) [ ] Gena histonei H1
e) [ ] Gena ARN 5S

---------------------------------------------------------------------

2. CS Sunt baze complementare:


a) [x] Adenina şi Timina
b) [ ] Guanina şi Uracilul
c) [ ] Timina şi Uracilul
d) [ ] Timina şi Guanina
e) [ ] Guanina şi Adenina

---------------------------------------------------------------------

3. CS Baza azotată ce se află numai în ARN este:


a) [ ] Timina
b) [x] Uracilul
c) [ ] Guanina
d) [ ] Citozina
e) [ ] Adenina

---------------------------------------------------------------------

4. CS Care din enunţuri este fals referitor la numărul moleculelor de ADN în perioadele
ciclului celular?
a) [ ] La sfârşitul S - 92
b) [ ] Metafaza - 92
c) [x] Anafaza - 46
d) [ ] Profaza - 92
e) [ ] G1 - 46

---------------------------------------------------------------------

5. CS Organitul responsabil de biosinteza şi metabolizarea acizilor graşi şi a fosfolipidilor


este:
a) [ ] Aparatul Golgi
b) [ ] Lizozomii
c) [ ] RE rugos
d) [ ] Mitocondriile
e) [x] RE neted

---------------------------------------------------------------------
6. CS Ribosomul constă din:
a) [ ] Proteine, ARN şi ADN
b) [ ] ADN şi proteine nehistone
c) [ ] ADN şi proteine
d) [ ] ADN şi proteine histone
e) [x] Proteine şi ARN

---------------------------------------------------------------------

7. CS Sinteza ARNr se realizează în:


a) [ ] Lizozomi
b) [ ] Aparatul Golgi
c) [ ] Ribozomi
d) [x] Nucleol
e) [ ] Reticulul endoplasmatic

---------------------------------------------------------------------

8. CS Rezistenţa membranei lizozomale la acţiunea enzimelor proprii se datorează:


a) [ ] Gradientului de pH
b) [ ] Potenţialului electric de membrană
c) [x] Proteinelor membranare puternic glicozilate
d) [ ] Conţinutului înalt de spectrină
e) [ ] Stratului de polizaharide

---------------------------------------------------------------------

9. CS Replicarea reprezintă:
a) [ ] Procesul de sinteză matricială a moleculelor de ARN
b) [ ] Procesul de traducere a informaţiei genetice
c) [ ] Procesul de sinteză de novo a moleculelor de ADN
d) [x] Procesul de dublare a materialului genetic
e) [ ] Procesul de expresie a mesajului genetic

---------------------------------------------------------------------

10. CS Iniţierea transcripţiei se caracterizează prin:


a) [ ] Poliadenilarea capătului 3' al ARN precursor
b) [ ] Splicing
c) [ ] Prezenţa helicazei
d) [ ] "CAP-are"
e) [x] Legarea factorului de transcripţie TFII D la boxa TATA

---------------------------------------------------------------------

11. CS Caracteristica genelor structurale eucariote:


a) [x] Secvenţa lider este urmată de codonul de iniţiere a translaţiei
b) [ ] Promotorul şi terminatorul nu se transcriu
c) [ ] Doar exonii vor fi selectaţi pentru transcripţie
d) [ ] Sunt transcrise de ARN-polimeraza I
e) [ ] Numărul de introni este egal la toate genele
---------------------------------------------------------------------

12. CS Alegeţi răspunsul corect ce caracterizează translaţia ca proces:


a) [x] De decodificare a informaţiei ARNm
b) [ ] De sinteză semiconservativă a ADN
c) [ ] De modificare a structurii materialului ereditar
d) [ ] De eliminare a secvenţelor neinformaţionale ale ARN-ului precursor
e) [ ] De sinteză a ARNm

---------------------------------------------------------------------

13. CS Replicarea este un proces caracteristic:


a) [ ] Toate răspunsurile sunt false
b) [x] Tuturor sistemelor vii
c) [ ] Numai procariotelor
d) [ ] Numai virusurilor
e) [ ] Numai eucariotelor

---------------------------------------------------------------------

14. CS Dublarea materialului genetic are loc in:


a) [ ] Telofază
b) [ ] Metafază
c) [ ] Profază
d) [ ] Perioada G1
e) [x] Perioada S

---------------------------------------------------------------------

15. CS Monomeri ai acizilor nucleici sunt:


a) [x] Nucleotidele
b) [ ] Bazele azotate
c) [ ] Aminoacizii
d) [ ] Nucleozidele
e) [ ] Tripletele

---------------------------------------------------------------------

16. CS Prezenţa a două membrane este caracteristică pentru:


a) [ ] Aparatul Golgi
b) [ ] Reticulul endoplasmatic rugos
c) [ ] Lizozomi
d) [ ] Reticulul endoplasmatic neted
e) [x] Mitocondrii

---------------------------------------------------------------------

17. CS Translaţia reprezintă:


a) [x] Sinteza polipeptidului codificat in ARNm
b) [ ] Transformarea polipeptidului în proteină
c) [ ] Modificarea structurii materialului genetic
d) [ ] Copierea informaţiei codificate în ADN
e) [ ] Sinteza ADN

---------------------------------------------------------------------

18. CS Care din afirmaţiile prezentate este falsă?


a) [ ] Meioza este precedată de o interfază
b) [ ] Din meioză rezultă gameţii
c) [ ] În timpul meiozei are loc recombinarea genetică
d) [ ] Meioza implică două diviziuni succesive
e) [x] Între două diviziuni meiotice are loc replicarea ADN

---------------------------------------------------------------------

19. CS Secvenţele codificatoare ale genelor structurale la eucariote se caracterizează prin:


a) [x] Sunt supuse transcripţiei
b) [ ] Conţin terminatorul
c) [ ] La extremităţi conţin introni
d) [ ] Secvenţa codificatoare conţine informaţia despre mai multe proteine ce participă
într-un lanţ metabolic
e) [ ] Conţin promotorul

---------------------------------------------------------------------

20. CS Identificati catena lider:

a) [x] 5
b) [ ] 1
c) [ ] 3
d) [ ] 2
e) [ ] 4

---------------------------------------------------------------------

21. CS Identifica bucla de recunoastere a ribozomului:


a) [x] 4
b) [ ] 3
c) [ ] 5
d) [ ] 6
e) [ ] 7

---------------------------------------------------------------------

22. CS În calitate de gazdă de clonare NU sunt utilizate:


a) [ ] Celulele drojdiilor
b) [ ] Celulele vegetale
c) [x] Plasmidele
d) [ ] Celulele bacteriene
e) [ ] Celulele animale

---------------------------------------------------------------------

23. CS ARN-polimeraza II asigură formarea:


a) [x] ARNm
b) [ ] ARNr 16S
c) [ ] ARNr 18S
d) [ ] ARNr 5,8S
e) [ ] ARNt

---------------------------------------------------------------------

24. CS Translaţia este:


a) [ ] Eliminarea secvenţelor neinformative ale ARNm - precursor
b) [ ] Sinteza ARNm
c) [ ] Sinteza semiconservativă a ADN-lui
d) [x] Decodificarea informaţiei ARNm
e) [ ] Schimbarea structurii materialului genetic
---------------------------------------------------------------------

25. CS Care enzima participă în translaţie?


a) [ ] Helicaza
b) [ ] Primaza
c) [x] Peptidil-transferaza
d) [ ] ADN-polimeraza
e) [ ] Endonucleaza

---------------------------------------------------------------------

26. CS Heterogenitatea ADN-ului este determinată de:


a) [x] Aranjarea aperiodică a bazelor azotate în catena de ADN
b) [ ] Lungimea moleculei de ADN
c) [ ] Structura secundară
d) [ ] Complementaritatea bazelor azotate
e) [ ] Regula Chargaff

---------------------------------------------------------------------

27. CS Câte procente de citozină conţine o moleculă monocatenară de ARN, dacă se ştie
că cantitatea de guanină constituie 25%?
a) [ ] 12,5%
b) [x] Datele puse la dispoziţie sunt insuficiente pentru a da un răspuns corect
c) [ ] 25%
d) [ ] 75%
e) [ ] 50%

---------------------------------------------------------------------

28. CS Organismele procariote:


a) [x] Contin ribozomi 70S
b) [ ] Sunt pluricelulare
c) [ ] Au mitocondrii
d) [ ] Au organite membranare şi nemembranare
e) [ ] Sunt dilpoide

---------------------------------------------------------------------

29. CS În ce fază a meiozei are loc disjuncţia cromozomială?


a) [ ] Profaza I
b) [ ] Telofaza I
c) [ ] Anafaza II
d) [x] Anafaza I
e) [ ] Profaza II

---------------------------------------------------------------------

30. CS Situsurile de restricţie:


a) [ ] Se repetă o singură dată în genom
b) [ ] Au o lungime de 30 pb
c) [x] Reprezintă secvenţe specifice de ADN bicatenar
d) [ ] Se întâlnesc numai la eucariote
e) [ ] Reprezintă secvenţe de ARN

---------------------------------------------------------------------

31. CS Care dintre organite utilizează oxigenul din aerul inspirat?


a) [ ] Aparatul Golgi
b) [ ] Nucleolul
c) [ ] Peroxizomi
d) [ ] Reticulul endoplasmatic
e) [x] Mitocondriile

---------------------------------------------------------------------

32. CS Replicarea ADN la eucariote are loc:


a) [x] Semiconservativ
b) [ ] Conservativ
c) [ ] Toate enunţurile sunt false
d) [ ] După tipul dispers
e) [ ] După tipul nematricial

---------------------------------------------------------------------

33. CS Componenta celulară lipsită de membrană este:


a) [ ] Reticulul endoplasmatic
b) [ ] Nucleul
c) [ ] Peroxizomul
d) [ ] Lizozomul
e) [x] Ribozomul

---------------------------------------------------------------------

34. CS Prin porii nucleari NU se realizează transportul:


a) [ ] Proteinelor ribozomale
b) [ ] Subunităţilor ribozomale
c) [ ] ARN-ului
d) [x] ADN-ului
e) [ ] Enzimelor

---------------------------------------------------------------------

35. CS Structura secundară a ADN-ului este determinată de:


a) [ ] a-spirale şi b-structuri
b) [ ] Catena polinucleotidică
c) [x] Dublul helix de tip B
d) [ ] Filamentul polinucleosomic
e) [ ] Catena polipeptidică

---------------------------------------------------------------------
36. CS Organizatorul nucleolar conţine gene ce codifică:
a) [ ] Proteine structurale
b) [ ] Proteine ribozomale
c) [ ] ARNt
d) [x] ARNr
e) [ ] ARNm

---------------------------------------------------------------------

37. CS În calitate de matriţă pentru sinteza ADNc se utilizează:


a) [ ] ADN bicatenar marcat radioactiv
b) [ ] Fragmente de ADN clonat
c) [ ] O secvenţă de nucleotide sintetizată în vitro
d) [ ] ADN genomic extras din limfocitele umane
e) [x] O moleculă de ARNm

---------------------------------------------------------------------

38. CS Processing-ul include:


a) [ ] Translaţia
b) [ ] Replicarea
c) [ ] Transcripţia
d) [x] Poliadenilarea
e) [ ] Sinteza proteinei

---------------------------------------------------------------------

39. CS La care dintre organisme ARN-ul reprezintă materialul ereditar?


a) [ ] Mitocondrii
b) [x] Ribovirusuri
c) [ ] Procariote
d) [ ] Bacteriofagi
e) [ ] Eucariote inferioare

---------------------------------------------------------------------

40. CS Identificati Citozina:


a) [ ] 4
b) [ ] 1
c) [x] 3
d) [ ] 2
e) [ ] 5

---------------------------------------------------------------------

41. CM Bivalenţii sunt:


a) [x] Doi cromozomi omologi bicromatidieni
b) [ ] Două cromatide nesurori
c) [x] Formaţi în timpul meiozei
d) [ ] Doi cromozomi neomologi bicromatidieni
e) [ ] Formaţi în timpul mitozei

---------------------------------------------------------------------

42. CM Heterocromatina se caracterizează prin:


a) [ ] Este slab colorată
b) [x] Formează cromocentri
c) [x] Nu se transcrie
d) [ ] Este activă genetic
e) [x] Se replică tardiv în perioada S a ciclului celular

---------------------------------------------------------------------

43. CM Lipidele pot avea următoarele funcţii:


a) [x] Energetică
b) [x] Hormonală
c) [x] Structurală
d) [x] De barieră
e) [ ] Catalitică
---------------------------------------------------------------------

44. CM Monomeri ai Met-ARNt sunt:


a) [ ] HIS
b) [ ] ALA
c) [x] ATP
d) [x] UTP
e) [ ] MET

---------------------------------------------------------------------

45. CM Prin complexul porului se transportă:


a) [ ] Cromozomi
b) [ ] Lizozomi
c) [x] Subunităţi ribozomale
d) [x] ARN
e) [x] Proteine histone şi nehistone

---------------------------------------------------------------------

46. CM Funcţiile ARN:


a) [x] De realizare a mesajului genetic
b) [x] De traducere a mesajului genetic
c) [ ] De păstrare a mesajului genetic la eucariote
d) [ ] De copiere a mesajului genetic
e) [x] De transport a aminoacizilor

---------------------------------------------------------------------

47. CM În profaza I meiotică au loc următoarele procese:


a) [x] Crossing-overul
b) [ ] Despiralizarea ADN-ului
c) [ ] Între cromatidele surori ale bivalenţilor se formează chiasme
d) [ ] Fiecare cromozom se separă longitudinal
e) [x] Între cromatidele nesurori ale bivalenţilor se formează chiasme

---------------------------------------------------------------------

48. CM Regiunile heterocromatinei sunt reprezentate de secvenţe:


a) [x] Înalt repetitive
b) [x] Telomerice
c) [x] Centromerice
d) [ ] De ADN slab condensat
e) [x] De ADN intens colorate

---------------------------------------------------------------------

49. CM Determinaţi etapele PCR:


a) [x] Unirea complementară a primerilor
b) [x] Sinteza enzimatică a ADN
c) [ ] Sinteza primerilor
d) [ ]Digestia cu restrictaze
e) [x] Denaturarea ADN nou sintetizat

---------------------------------------------------------------------

50. CM Alegeţi afirmaţiile care sunt caracteristice profazei I a meiozei:


a) [x] Este de cea mai lungă durată
b) [x] Constă din 5 stadii
c) [ ] Are loc recombinarea intercromozomială
d) [x] Are loc recombinarea intracromozomială
e) [ ] Are loc disjuncţia cromozomilor omologi

---------------------------------------------------------------------

51. CM Care sunt funcţiile moleculelor de ARN într-o celulă eucariotă?


a) [x] Realizeaza mesajul genetic
b) [ ] Transmite mesajul genetic la descendenţi
c) [x] Traduce mesajul genetic
d) [ ] Transportă ADN
e) [ ] Păstrează mesajul genetic

---------------------------------------------------------------------

52. CM Selectati componentele moleculare caracteristice bivalentului:

a) [ ] 2 molecule de ADN
b) [ ] o molecula de ADN
c) [x] 4 molecule de ADN
d) [x] proteine non-histone
e) [x] proteine histone

---------------------------------------------------------------------

53. CM Identificati procesele caracteristice Profazei I meiotice:


a) [ ] 7
b) [ ] 10
c) [x] 9
d) [x] 8
e) [ ] 6

---------------------------------------------------------------------

54. CM Biosistemele se caracterizează:


a) [x] Sunt sisteme deschise
b) [x] Prin integritate
c) [ ] Prin omogenitatea elementelor
d) [ ] Sunt independente de mediu
e) [x] Prin organizare ierarhializată

---------------------------------------------------------------------

55. CM Pentru translaţie sunt necesare următoarele componente:


a) [x] Enzime
b) [ ] ADN
c) [x] Aminoacizi
d) [x] ATP
e) [x] ARN

---------------------------------------------------------------------

56. CM Selectati elementele caracteristice genei spectrinei:


a) [ ] Spaceri
b) [x] Terminator
c) [x] Situs PolyA
d) [x] Promotor
e) [x] Secventa lider

---------------------------------------------------------------------

57. CM Anvelopa nucleară:


a) [x] Pe suprafaţa anvelopei nucleare se pot conţine ribozomi
b) [ ] Glicocalixul este orientat spre matricea nucleară
c) [x] Are două membrane
d) [ ] Continuă cu membranele reticulului endoplasmatic neted
e) [ ] Porii nucleari au structură lipoproteică

---------------------------------------------------------------------

58. CM Lizozomii:
a) [ ] Conţin oxidaze, catalaze
b) [x] Activitatea optimă a enzimelor la pH~5,0
c) [x] Sunt vezicule membranare
d) [ ] Contin sintetaze
e) [x] Conţin enzime hidrolitice

---------------------------------------------------------------------

59. CM Genele de clasa I:


a) [x] Se repetă de mai multe ori în acelaşi cromozom
b) [ ] Codifică pentru toate tipurile de ARNr
c) [x] La om sunt lipsite de introni
d) [x] La om sunt localizate оn cromozomii 13, 14, 15, 21, 22
e) [x] Un promotor asigură transcrierea unui grup de gene

---------------------------------------------------------------------

60. CM Sunt caracteristici ale exonilor:


a) [x] Se conţin în ARNm
b) [ ] La procariote - lipsesc
c) [ ] În genă se conţin într-un număr mai mic decât intronii
d) [ ] De obicei sunt înlăturaţi pe parcursul splicing-ului
e) [x] Conţin informaţia despre secvenţa aminoacizilor

---------------------------------------------------------------------

61. CM Secvenţele modulatoare ale transcripţiei sunt:


a) [ ] Primerul
b) [x] Enhancerul
c) [ ] Exonii
d) [ ] Situsul ORI
e) [x] Silencerul

---------------------------------------------------------------------
62. CM Peroxizomii:
a) [x] Sunt formaţi din matrice şi membrană
b) [ ] Se localizează în nucleul celulei
c) [ ] Conţin o moleculă inelară de ADN
d) [x] Conţin peste 40 de enzime diferite
e) [ ] Se formează în aparatul Golgi

---------------------------------------------------------------------

63. CM Nucleul interfazic se caracterizează prin:


a) [ ] Număr constant de nucleoli
b) [x] Regiuni cu gene inactive
c) [x] Prezenţa cromatinei cu nivele diferite de compactizare
d) [ ] Număr constant de molecule de ADN
e) [ ] Prezenţa cromozomilor puternic compactizaţi

---------------------------------------------------------------------

64. CM Matricea mitocondrială conţine:


a) [x] Ribozomi
b) [ ] Complexul enzimatic ATP-sintetaza
c) [x] ARN
d) [x] ADN
e) [x] Enzime pentru oxidarea piruvatului şi a acizilor graşi

---------------------------------------------------------------------

65. CM Fosfolipidele au următoarele proprietăţi:


a) [x] Structură amfifilă
b) [x] Autoasamblare
c) [x] Heterogenitate
d) [ ] Antigenică
e) [ ] Catalitică

---------------------------------------------------------------------

66. CM Processingul ARNm include:


a) [x] Excizia intronilor
b) [ ] Transcripţia
c) [x] Poliadenilarea
d) [ ] Translaţia
e) [x] "CAP"area

---------------------------------------------------------------------

67. CM Membrana plasmatica contine:


a) [ ] Lipaze
b) [ ] Cardiolipine
c) [x] Aquaporine
d) [x] Colesterol
e) [x] Fosfolipide
---------------------------------------------------------------------

68. CM Apreciaţi care dintre afirmaţii corespund virusurilor:


a) [x] Pot integra programul genetic în ADN-ul celulei
b) [x] Deţin informaţia genetică doar în o molecula de ADN sau ARN
c) [x] Realizează programul propriu doar în celula gazdă
d) [ ] Sunt formaţi din membrană, citoplasmă şi ribozomi
e) [x] Sunt forme acelulare de viaţă

---------------------------------------------------------------------

69. CM Repliconul este:


a) [x] Secvenţa ce conţine punctul ORI
b) [ ] Fragmentul de ADN caracteristic doar eucariotelor
c) [x] Unitatea funcţională de replicare
d) [x] Secvenţa de nucleotide ce se replică independent
e) [ ] Fragmentul Okazaki

---------------------------------------------------------------------

70. CM Indicaţi etapele izolării ADN:


a) [x] Deproteinizarea cu solvenţi organici
b) [ ] Hidroliza lipidelor
c) [x] Lizarea celulelor
d) [ ] Fragmentarea ADN genomic
e) [x] Separarea nucleelor

---------------------------------------------------------------------

71. CM Evenimentele telofazei mitozei:


a) [x] Fiecare pol conţine setul diploid de cromozomi monocromatidieni (2n=2c)
b) [x] Reasamblarea anvelopei nucleare
c) [ ] Fiecare pol conţine un set diploid de cromozomi bicromatidieni (2n=4c)
d) [x] Cromatidele surori ajung la polii celulei
e) [x] Decondensarea cromozomilor

---------------------------------------------------------------------

72. CM Bistratul fosfolipidic are următoarele caracteristici:


a) [ ] Catalitică
b) [x] Interacţiune cu alte molecule
c) [x] Barieră biologică
d) [x] Transportul moleculelor mici nepolare
e) [ ] Receptie

---------------------------------------------------------------------

73. CM Ciclul celular:


a) [ ]Cromatina în interfază este maximal condensată
b) [x] Constă din interfază şi mitoză
c) [x] La eucariotele superioare durează 10-25 ore
d) [x] Interfaza asigură condiţiile necesare pentru mitoză
e) [x] Interfaza ocupă 90% din durata ciclului celular

---------------------------------------------------------------------

74. CM Crossing-overul reprezintă:


a) [ ] Totalitatea proceselor care conduc la formarea de noi combinaţii genetice
b) [x] Schimb reciproc de gene intre cromozomi omologi
c) [ ] Schimb nereciproc de segmente cromatidice
d) [ ] Segregarea independentă a cromozomilor
e) [x] O Sursă de variabilitate combinativă

---------------------------------------------------------------------

75. CM Apoptoza - ca proces este:


a) [ ] Prezent doar numai la organismele unor specii
b) [x] Moartea celulară programată
c) [ ] Un proces patologic
d) [x] Un proces fiziologic
e) [x] Caracteristică pentru organismele pluricelulare

---------------------------------------------------------------------

76. CM Care dintre moleculele enumerate participă la translaţie?


a) [x] Aminoacil - ARNt - sintetaza
b) [ ] ADN-polimeraza
c) [x] ARNm
d) [x] ARNt
e) [ ] ARN-polimeraza II

---------------------------------------------------------------------

77. CM În celulă se întâlnesc următoarele organite membranare:


a) [x] Lizozomi
b) [x] Reticul endoplasmatic
c) [ ] Desmozomi
d) [x] Aparatul Golgi
e) [ ] Ribozomi

---------------------------------------------------------------------

78. CM Nivelurile de condensare a cromatinei sunt:


a) [x] Buclele
b) [x] Solenoidul
c) [ ] Lanţul polipeptidic
d) [x] Cromozomul metafazic
e) [x] Filamentul nucleozomic

---------------------------------------------------------------------

79. CM Organitele membranare ale celulei:


a) [x] Peroxizomii
b) [x] Aparatul Golgi
c) [x] Mitocondriile
d) [ ] Ribozomii
e) [x] RE

---------------------------------------------------------------------

80. CM Selectati elementele caracteristice genelor nucleolare:


a) [ ] Silencer
b) [x] Terminator
c) [x] Promotor
d) [ ] Enhancer
e) [ ] Secventa lider

---------------------------------------------------------------------

81. CM ADNc:
a) [x] Este o copie a ARN mesager
b) [ ] Este o copie exactă a genei la eucariote
c) [x] Conţine numai regiuni codificatoare ale genei
d) [x] Este utilizat pentru clonarea genelor
e) [x] Se formează prin reverstranscripţie

---------------------------------------------------------------------

82. CM Ochiul de replicare se formează cu participarea:


a) [ ] Primazei
b) [x] Proteinelor SSB
c) [x] Helicazelor
d) [x] Topoizomerazelor
e) [ ] ADN-polimerazelor

---------------------------------------------------------------------

83. CM Pentru replicarea ADN nuclear la eucariote este caracteristic:


a) [x] Secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice
b) [ ] Secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice
c) [x] Are loc numai in perioada S a ciclului celular
d) [x] Începe concomitent în mai multe puncte ORI
e) [x] Este asincronă

---------------------------------------------------------------------

84. CM ADN constă din:


a) [ ] Baze azotate şi aminoacizi
b) [ ] Baze azotate, hexoze şi ATP
c) [x] Baze azotate, pentoze şi fosfaţi
d) [x] Nucleotide
e) [ ] Nucleozide

---------------------------------------------------------------------
85. CM Unităţile transcripţionale ce codifică pentru proteine la eucariote se
caracterizează prin:
a) [x] Conţin un promotor, un terminator şi regiune codificatoare
b) [x] Pot conţine introni şi exoni
c) [ ] Sunt policistronice
d) [x] Sunt copiate de ARN-polimeraza II
e) [x] Sunt monocistronice

---------------------------------------------------------------------

86. CM Care enunţuri referitoare la mitoză sunt false?


a) [ ] Stă la baza proliferării celulelor somatice
b) [ ] Dintr-o celulă cu set diploid de cromozomi se formează două celule identice genetic
între ele şi cu celula mamă
c) [x] Este diviziune reducţională
d) [x] Se desfăşoară în etapa de maturizare a gameţilor
e) [ ] Este diviziune ecvaţională

---------------------------------------------------------------------

87. CM Codul genetic este:


a) [ ] Suprapus
b) [x] Multiplu (degenerat)
c) [x] Universal
d) [ ] Specific pentru fiecare specie
e) [x] Fără semne de punctuaţie

---------------------------------------------------------------------

88. CM Pentru ADN sunt caracteristice legăturile:


a) [ ] Disulfidice
b) [x] Fosfodiesterice
c) [x] Covalente
d) [x] De hidrogen
e) [ ] Peptidice

---------------------------------------------------------------------

89. CM Structura ADN:


a) [ ] Are ca monomeri nucleotidele A, U, G, C
b) [x] Moleculă bicatenară
c) [ ] Sinteza ADN - replicaţia - se desfăşoară în profaza mitotică
d) [ ] Moleculă monocatenară
e) [x] Are ca monomeri nucleotidele A, T, G, C

---------------------------------------------------------------------

90. CM Structura secundară a polimerilor este determinată de legăturile:


a) [ ] Fosfodiesterice
b) [ ] Peptidice
c) [x] De hidrogen
d) [ ]Covalente
e) [x] Necovalente

---------------------------------------------------------------------

91. CM Iniţierea replicării este controlată de:


a) [x] Primază
b) [ ] Fragmentul Okazaki
c) [x] Situsul ORI
d) [x] ADN-polimerază
e) [ ] Promotor

---------------------------------------------------------------------

92. CM Pentru mitocondrii este caracteristic:


a) [ ] Formarea cristelor de către membrana externă
b) [x] Replicarea ADN
c) [ ] Orientarea cristelor spre exterior
d) [ ] Prezenţa unui număr constant de criste
e) [x] Dependenta numărului de criste de intensitatea metabolismului celular

---------------------------------------------------------------------

93. CM Monomeri ai insulinei sunt:


a) [x] ARG
b) [ ] ATP
c) [x] GLU
d) [ ] GTP
e) [x] ALA

---------------------------------------------------------------------

94. CM Selectati etapele expresiei genelor ARNt:


a) [ ] Translatia
b) [ ] Replicarea
c) [ ] Polyadenilarea
d) [x] Transcriptia
e) [x] Processingul

---------------------------------------------------------------------

95. CM Selectati celulele in interfaza:


a) [ ] 3
b) [ ] 4
c) [x] 2
d) [x] 6
e) [ ] 5

---------------------------------------------------------------------

96. CM Procesul de replicare este realizat de:


a) [x] ADN-topoizomeraze
b) [ ] Diferite molecule de ARNm
c) [x] ADN - polimeraza
d) [x] ADN - helicaze
e) [ ] Catenele - matriţe ale ADN-ului

---------------------------------------------------------------------

97. CM Criteriile de bază ce caracterizează biosistemele sunt:


a) [x] Prezenţa unui program genetic
b) [x] Autoreproducerea
c) [ ] Structura şi funcţia constantă în timp
d) [x] Autoreglarea
e) [x] Autoregenerarea

---------------------------------------------------------------------

98. CM Subunitatea mare ribozomală:


a) [ ] Contine situsul PolyA
b) [x] Catalizează formarea legăturilor peptidice
c) [ ] Contine situsul ORI
d) [x] Conţine situsul A
e) [x] Conţine situsul P

---------------------------------------------------------------------

99. CM Componente necesare pentru tehnica PCR:


a) [x] Patru tipuri de dezoxiribonucleozidtrifosfaţi
b) [x] Primeri sintetici
c) [x] ADN genomic
d) [x] Enzima Taq-polimeraza
e) [ ] Restrictaze

---------------------------------------------------------------------

100. CM Processingul include:


a) [ ] Sinteza polipeptidului
b) [x] Unirea exonilor
c) [ ] Translaţia
d) [x] "CAP"area
e) [ ] Transportul aminoacidului

S-ar putea să vă placă și