Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul ISA

RAPORT
la Lucrarea de laborator nr. 2
la disciplina Circuite și Dispozitive Electronice

Tema: STUDIEREA FENOMENULUI DE REZONANȚĂ


ÎN CIRCUITUL OSCILANT

A îndeplinit: st.gr. TI-173 Semeniuc Eric

A verificat: asist. univ. Nicolae Magariu

Chișinău – 2018
Scopul lucrării: Cercetarea fenomenului de rezonanță a tensiunilor și rezonanței curenților în
circuitul oscilant LC, determinarea frecvenței rezonante și factorul de calitate al circuitului.

Noțiuni teoretice:

Circuit oscilant în serie se numește circuitul


compus dintr-o inductanță L și un condensator C
conectat în serie cu sursa de semnal.

Îndeplinirea condiției XL=XC (rezistențele


reactive ale Inductanței și Capacității) înseamnă că componenta reactivă a rezistenței de intrare
este zero, chiar dacă sunt prezente elementele reactive. Acest mod de funcționare a circuitului se
numește rezonanță.
Frecvența ω0, numită frecvența de rezonanță, este determinată de faptul că componenta
reactivă a rezistențeii de intrare a circuitului este zero: X= ω0L-1/(ω0C)=0.

Caracteristicile circuitului oscilant în serie:


a) de amplitudine - frecvență (CAF);
b) de fază - frecvență (CFF).

Lățime de bandă (sau banda de


lucru) – regiunea frecvențelor, unde
coeficientului de transmisie K(f) are o
1
valoare de cel puțin ( ≈ 0.707) din
√2

valoarea sa maximă.
Circuitul oscilant paralel constă dintr-o inductanță L
și un condensator C conectate în paralel.

Caracteristicile circuitului oscilant în


paralel:
a) de amplitudine-frecvență (CAF);
b) de fază-frecvență (CFF).

Efectuarea lucrării
Partea 1.

Figura 1. Circuit electric pentru cercetarea caracteristicilor circuitului oscilant LC în serie


1 𝐿
1. De calculat frecvența de rezonanță a circuitului 𝑓0 = 2𝜋√𝐿𝐶, caracteristica impendanței 𝜌 = √𝐶,
𝜌
și factorul de calitate 𝑄 = 𝑟 luând în considerație valorile L, r, u, C, indicate pe carcasa
componentelor. Rezultatele calculelor de introdus în Tabelul 1.
L = 54,9*10-6H; C =3,08 nF; R = 32 Ω ;
1
f0 = 2𝜋√𝐿𝐶 = 3.79 kHz

𝐿
ρ = √𝐶 = 133.5 Ω
𝜌
Q = 𝑟 = 4,17

Tabelul 1

𝑓0
L C r 𝜌 Q
Calculat Măsurat
mH nF Ω kHz Ω -
54,9 3,08 32 13,4 11.6 133,5 4,17

2. De determinat experimental frecvența de rezonanță a circuitului oscilant în serie 𝑓0 . Frecvența


găsită de introdus în Tabelul 1.
3. Scoateți caracteristica de frecvență (CF) a circuitului oscilant în serie. În timpul cercetărilor
menținem U1m = 0,1 V. Măsurarea tensiunilor U1m, U2m de efectuat cu ajutorul osciloscopului
(regim cu 2 canale, sincronizare internă). Valorile frecvenței generatorului de ales în așa mod,
pentru a descoperi caracterul de rezonanță al caracteristicilor, inclusiv frecvențele limită ale
benzii de trecere la care valorile U2m = 0,707U2m max. Rezultatele măsurărilor de introdus în
tabelul 2.
Tabelul 2
fJ f0 fS
f, kHz 9.5 10 10.5 12,5 13 13,5
11 11,6 12

U2m, V 0,8 0,9 1 1,1 1,55 1,1 1 0,9 0,8

𝑈2𝑚
𝐾𝑈 (𝑓) = 8 9 10 11 15,5 11 10 9 8
𝑈1𝑚
𝐾𝑈
𝐾(𝑓) = 0,51 0,58 0,64 0,71 1 0,71 0,64 0,58 0,51
𝐾𝑈𝑚𝑎𝑥
4. După datele din Tabelul 2 de construit graficile caracteristicii de amplitudine-frecvență K(f) –
coeficientul de transfer normalizat al tensiunii și determinarea valorilor experimentale f0, ∆f,
Q.
𝑈2 1,01
Impendanța totală: 𝑍𝑘 = = 40,7 𝑚𝐴 = 0,2481 𝛺
𝐼

∆𝑓 = |𝑓𝐽 − 𝑓𝑆 | = |8,8 − 13,5| = 4.7 𝑘𝐻𝑧


𝑓0 11,6
𝑄= = = 2,46
∆𝑓 4,7

Kuf(V)
18

16

14

12

10
KUf(V)

0
9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
f(kHz)

Figura 2 – Caracteristica amplitudine-frecvență pentru circuitul oscilant în serie

Partea 2.

Figura 4 – Circuitul electric pentru cercetarea caracteristicilor circuitului oscilant LC în paralel


1. Determinați frecvența de rezonantă a circuitului oscilant în paralel.
2. De completat Tabelul 3 și de scos caracteristica amplitudine-frecvență U2m(f).

Tabelul 3 Am luat datele de la aparatul vecin căci nu lucra aparatul la care am efectuat partea 1.
fJ f0 fS
f, kHz 10,6 10,9 11,2 12,4 12,7 13
11,5 11,8 12,1

RS = ∞ 0,18 0,29 0,46 0,79 1,74 0,74 0,42 0,25 0,18

U2m, V RS = 30 kΩ 0,15 0,22 0,29 0,38 0,42 0,34 0,26 0,18 0,14

Caracteristica amplitudine-frecvență
2
1.8
1.6
1.4
1.2
U2m(V)

1
U2m Rinf(V)
0.8
U2m R30(V)
0.6
0.4
0.2
0
10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
f(kHz)

Figura 5 – Caracteristica amplitudine-frecvență pentru circuitul oscilant în paralel

Pentru RS = ∞:
∆𝑓 = |𝑓𝐽 − 𝑓𝑆 | = |0.79 − 0.74| = 0.05
𝑓0 1,74
𝑄= = = 34,8
∆𝑓 0.05
Pentru RS = 30 kΩ:
∆𝑓 = |𝑓𝐽 − 𝑓𝑆 | = |0.38 − 0.34| = 0.04
𝑓0 0,42
𝑄= = = 10,5
∆𝑓 0,04

Oscilo

Concluzia:

În urma efectuării lucrării de laborator am îndeplinit scopul lucrării, am studiat și însușit


materialul teoretic din lucrarea dată, am acumulat cunoștințe noi privind fenomenul de rezonanță
într-un circuit oscilant.

Am cercetat fenomenul de rezonanță a tensiunilor și rezonanței curenților în circuitele oscilante


LC cu conexiune în serie și în paralel, și am determinat frecvența rezonantă și factorul de calitate
al acestor circuite. Astfel am înțeles mai bine principiile de bază al circuitelor electrice.
Referitor la datele obținute, se poate de afirmat că semnalul cel mai puternic și
evidențiat se obține la setarea frecvenței de rezonanță, ceea ce se observă perfect în graficul
CAF. Totodată, din cauza rezistenței conectate în circuit, se înregistrează o scădere a puterii
semnalului. Interpretarea datelor se realizează mai ușor pe grafic, deci este necesar de a prezenta
toate rezultatele în astfel de format pentru a garanta înțelegerea corectă a informației.