Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

STUDIU DE CAZ: SERVICIILE DE Taximetrie

S.C MATMAR. S.R.L

PROFESOR:

Prof. Univ.Dr.

MASTERAND:

2013
STUDIU DE CAZ: SERVICIILE DE Taximetrie

S.C MATMAR. S.R.L

1. Mediul extern

1.1. Influențe macroeconomice


S.C MATMAR. S.R.L este o societate cu răspundere limitată care a fost
înființată în 2002. Firma face parte dintr-un grup de firme care acționează în
domeniul marketingului, taximetriei și închirierilor de autoturisme; are ca obiect
de activitate transporturile cu taxiuri, fiind cel mai mare parc propriu de
autoturisme din județul Bihor.
S.C MATMAR. S.R.L a început activitatea cu o cifra de afaceri de
490,783; Cifra de afaceri în 2008 a fost de 1.800.000 ajungând în 2010 la
2.100.000, fiind în continuă creștere și în prezent. În primii ani, firma a avut
pierderi, dar în fiecare an pierderile s-au diminuat. Cea mai mare înregistrare a
profitului a fost în anul 2010 ,fiind de 630,126 RON. Firma dispune de 50 de
autoturisme care se află sub cupola Fulger.
Volumul cererii este în echilibru cu volumul ofertei, adică firma Matmar
poate satisface cererea clienților, având mașini la dispoziția lor continuu.
În Oradea există 4 firme de taxiuri, care prestează aceleași servicii, dar
firma Matmar se diferențiază prin oferirea serviciilor inovatoare prin dotarea
mașinilor cu monitoare LCD.
1.2. Cicluri de viață ale pieței
În comparaţie cu alte servicii activitatea de taxi are o viață mai lungă, ea
putând fii consumată de mai mulţi consumatori într-o perioadă scurtă sau uneori
foarte lungă de timp.
Societatea şi-a dezvoltat activitatea şi a acaparat segmenete de piaţa cu
fiecare an, crescând astfel nivelul vânzărilor concomitent cu diminuarea
cheltuielilor, dacă la înfiinţare volumul plaţilor depăşea volumul încasărilor
cauzat de investiţiile necesare pentru lansarea pe piaţa a societăţii, din următorii
ani de funcţionare societatea înclina balanţa în favoarea încasărilor.

Încă de la înființare S.C MATMAR. S.R.L a creat un serviciu unic în


România, nu este un serviciu obișnuit de taxi deci clienții nu vor avea parte de

1
surprize neplăcute sau de lipsă de seriozitate din partea șoferilor de taxi sau a
oricărui angajat al firmei, aci fiind în etapa de ofertant unic.
Pe parcursul existenței sale societatea S.C MATMAR. S.R.L a reuşit
menţinerea unei stabilităţi in activitatea de taxi, făcând investiţii in extinderea și
diversificarea pieţei și a serviciilor.
Se află în etapa de creștere; firma deține noi tehnici de inovații în
transporturi și comunicații, în fiecare taxi fiind montat monitoare LCD de 10,4
pe care se rulează intermitent reclame video într-un format extrem de interesant,
cu faze haioase. Aceste monitoare au atât rolul de a informa clienții cu privire la
unele produse și servicii de pe piața locală, cât și de a deconecta clienții de
problemele cotidiene cu care se confruntă prin intermediul fazelor haioase care
rulează pe acste monitoare.
Clienții apreciază calitatea oferită, tariful, serviciile firmei.

Strategie (influențe microeconomice, strategia ciclului de viață al pieței,


analiză pe baza matricei BCG, analiza pe baza Matricei Ansoff)

2
Analiza mașinilor în funcție de preferințe pe baza marticei BCG.

Vedete: Dileme:

Dacia Logan Skoda,Seat Leon

de culoare roșie

Vaci de muls: Pietre de moară:

Opel ,Volkswagen, Renault Mercedes , Audi

Vedete: În această categorie sunt incluse doar Daciile Logan, fiind cele mai
căutate de către clienți, sunt cerute atât la comanda telefonică cât și în stațiile de
taximetrie.
Vaci de muls: Aici există trei mărci de mașini, care sunt pe locul al doilea după
Daciile Logan, în funcție de preferința clientului.
Dimele: Din această categorie face parte marca Skoda și Seat Leon, care a reușit
să obșină o cerere destul de ridicată din partea clienților dar totuși rămâne la
această categorie.
Pietre de moară: Firma deține 1 Audi și 2 Mercedes-uri, clienții în special cei
trecuți de vârstă a 2-a, sau chiar cei de vârsta a 3-a, au impresia că dacă urcă
într-o asemenea mașină de marcă străină, nefiind binecunoscuta Dacie,vor plăti
un tarif mai mare decât cel obișnuit, și pe lângă tarif, clienții dobândesc
dificultăți cu deschiderea ușii la urcare și coborâre din taxi.
Matricea Ansoff oferă posibilitatea să aflăm unde se situează firma; folosește
strategia de penetrare a pieței deoarece depune eforturi pentru îmbunătățirea
poziției pe piața actuală oferind aceleași servicii în continuare. Firma aplică
această îmbunătățire prin eficiența acțiunilor de marketing, în special a celor
destinate promovării firmei și a serviciului. Matmar reușește prin această
promovare intensă să influențeze clienții, aceștia folosind mai frecvent serviciile
firmei Matmar decât a altor firme de taxi.

3
2. Interacțiunea cu piața

2.1. Mixul de marketing


Societatea S.C MATMAR. S.R.L trebuie să-și definească serviciile atât in
funcţie de ceea ce caută clienţii cât și de raportul cost-beneficiu, considerând
serviciul element de îmbunătăţire a stilului de viață al consumatorului, a
bunăstării lui in general.
Produsul, în cazul nostru fiind un serviciu, cuprind mașinile care sunt puse
la dispoziția clienților 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în zile de sărbătoare, taxi-
urile ca și an de fabricație nu sunt mai vechi de 2008.
Prețul, respectiv tariful în cazul de față este de 1,98ron/km în oraș pe timp
de zi, pe timp de noapte tariful este de 2,18ron/km și de 2,58ron/km înafara
orașului. Tariful este unul accesibil tuturor clienților, nu este mai mare decât
tariful altor firme de taxi din oraș, și aceste tarife includ serviciile oferite de
firmă, cele de deconectarea clienților de problemele cotidiene prin intermediul
fazelor haioase care se rulează pe monitoarele montate în taxi-uri.
Numărul de curse și kilometrii parcurși pe zi sau noapte sunt influențate
de vreme, dacă plouă, ninge sau e foarte cald, kilometrii pot varia în funcție de
cerințele clientului, de tipul cursei, dacă este cursă externă poate fi de câteva
sute de kilometrii, acesta influențează prețul, dacă cursa externă este pe timp de
noapte sau ziua. Cursa poate fi prestată doar în interiorul orașului.
Pentru SC MATMAR SRL, calitatea produselor și serviciilor reprezintă
un element important de promovare a imaginii.
SC MATMAR SRL. foloseşte promovarea pentru:Diferenţierea
serviciului. Deoarece este vorba de un grup de firme care au aceiași asociați,
firma de publicitate, firma de taximetrie și firma de închirieri auto, se
promovează reciproc, intenția asociaților fiind aceea de a crea un brand național.
Toți șoferii taximetrelor, îi vor ajuta pe clienți cu sfaturi, sau îi va îndruma către
cele mai bune servicii, fie că vor să viziteze un loc, să se cazeze undeva, să
meargă la un casino, într-un club sau restaurant.Numărul de personal depășește
100. Taxi-urile se află în toate colțurile orașului oferind vizibilitate și
disponibilitate tuturor clienților săi.

2.2. Vânzarea
Se poate face prin comanda la domiciuliu, cerut de client, printr-un singur
apel telefonic, sau pur și simplu din stațiile de taxi amenajate special.

4
2.3. Servirea clienților
După cum am specificat mai sus, servirea clienților se poate face prin
comanda la domiciuliu, sau pur și simplu din stațiile de taxi amenajate special.
Firma Matmar pe lângă serviciul de transport taxi asigură clienților săi calitate,
promptitudine, seriozitate, siguranță, confort dar și un preț accesibil în acelați
timp.

2.4. Analiza concurenței


Din dorința de a fi mereu competitivă și de a răspunde prompt nevoilor
clienților, firma Matmar a cret acest serviciu unic în România. Concurenții sunt
următoarele firme: Start Taxi, Hello Taxi,City Taxi. Aceste firme desfășoară
aceiași activitate și urmăresc de asemenea satisfacerea clienților, doar că firma
Matmare se diferențiază de aceste firme prin serviciul unicat pe care le oferă
clienților.

3. In interiorul firmei

3.1. Sisteme de management a prestării


S.C MATMAR. S.R.L are implementat sistemul de management al
calităţii in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO
9001:2001 de catre SRAC. Pentru S.C MATMAR. S.R.L, obiectivul
principal in domeniul calităţii il constituie satisfacerea continua a cerinţelor
tuturor clienţilor, pentru toate serviciile oferite.
S.C MATMAR. S.R.L are ca obiectiv menținerea și creșterea poziției pe
piață, să ajungă un lider în domeniul de activitate pe care îl prestează, să
satisfacă nevoile clienților prin caliatea, confortul, prosefionalismul oferit.
Calitatea serviciilor ce definesc firma sunt: promptitudinea, seriozitatea,
siguranța, confortul, prețul accesibil, disponobilitate, amabilitatea șoferilor.

3.2. Sisteme de management a resurselor


Firma are peste 100 de șoferi. S.C MATMAR. S.R.L face parte dintr-un
grup de firme care acționează în domeniul marketingului, taximetriei și
închirierilor de autoturisme. Firma se află sub cupola Fulger, fiind în colaborare
cu această firmă.

5
Echipa de lucru este formată din directorul general, cel executiv și șeful
de coloană.Toate comenzile telefonice sunt direcționate către dispecerat,
comenziile fiind apoi transmise șoferilor prin intermediul stațiilor radio.

3.3. Sisteme de management a conducerii


Managementul S.C MATMAR. S.R.L este axat în principal pe problemele
curente, pe termen scurt şi mediu, fără a scăpa din vedere obiectivele pe termen
lung. Se poate afirma că există o bună cunoaştere a obiectivelor de către
conducere şi o aliniere a acestora la efortul depus, în vederea promovării
intereselor firmei.
Conducerea întreprinderii este de părere că luarea deciziilor nu trebuie
făcuta la întâmplare, doar pe baza rutinei, a intuiţiei de moment sau a
experienţelor asociaţilor şi înţelege necesitatea conducerii pe baze ştiinţifice a
activităţii de marketing. Ca și inovare menționăm dotarea mașinilor cu acele
monitoare LCD.
Pragul de rentabilitate este atins de firmă deoarece aceste taxiuri care
detin aceste servii inovatoare prin monitaorele LCD aduc profit firmei, sunt
căutate de către clienți așa dar rentabilitatea crește.

6
Bibliografie
www.matmar-srl-14544401/
http://www.start-taxi-2002-sa-14503339/
http://www.startaxi.ro/
http://www.hello-taxi-srl-cui7990657/