Sunteți pe pagina 1din 13

1

Corel DRAW

CREAREA FORMELOR DE BAZĂ

Multe obiecte în aplicaţia


Corel DRAW pot fi
create pornind de la
forme simple, care pot fi
apoi editate pentru a se
crea noi forme.
În această lecţie, vom
învăţa să folosim
instrumentele de creare a
formelor de bază pentru
a realizarea un logotip.

Lecţia se referă la următoarele aspecte:

-utilizarea instrumentelor şi comenzilor pentru realizarea formelor de bază;


-copierea şi combinarea obiectelor pentru a crea noi forme;
-utilizarea instrumentului de selecţie pentru a selecta şi modifica părţi ale obiectelor;
-scalarea obiectelor utilizând caseta Transformation.

Demararea lecţiei
1. Lansaţi aplicaţia CorelDRAW.
2. Alegeţi: File > Open > My Network Places > Entire Network > Microsoft Windows Network
> Arte > Arte-plastice > Didactic > Corel DRAW > Cursuri > Curs 01 > End 01.cdr
3. Creaţi o pagină nouă pentru a începe lucrul. Alegeţi: File > New (Ctrl+N)
4. Salvaţi documentul în dosarul personal:
File > Save As…> My Computer > folderul de pe Server cu numele de utilizator (Popescu …),
sau
File > Save As…> My Network Places > Entire Network > Microsoft Windows Network >
Arte > Arte-plastice > users (a-z) > numele de utilizator
5. După fiecare etapă desfăşurată satisfăcător, actualizaţi salvarea folosind comanda:
File > Save (Ctrl+S)
2

Setarea paginii
Veţi începe lecţia setând unitatea de măsură a riglelor în inch.

1. View > Rulers pentru afişarea/ascunderea riglelor (bifat/debifat)


2. Pentru setarea riglelor, alegeţi: View > Grid and Ruler Setup…> Rulers (sau dublu clic pe o
riglă); pentru Units, alegeţi Horizontal: inches şi bifaţi: Same units for Horizontal and Vertical
rulers > OK

Unitatea de măsură pentru rigle se aplică şi pentru măsurarea obiectelor, mutarea şi trans-
formarea lor, setarea grilelor şi a liniilor de ghidaj, crearea elipselor şi a dreptunghiurilor. (Nu
afectează instrumentul Text…)

3. View > Grid pentru a face vizibilă grila de linii.


Veţi seta şi grila astfel încât liniile să fie plasate la fiecare 0.25 inch: View > Grid and Ruler
Setup... > Grid > bifaţi Spacing şi completaţi 0.25 inch atât pentru Horizontal cât şi pentru
Vertical.

Riglele ajută la dimensionarea, alinierea şi desenarea obiectelor cu precizie. Pot fi ascunse sau mutate
în altă poziţie în fereastra de desenare. Se pot personaliza setările riglelor în funcţie de preferinţe. De
exemplu, pot fi stabilite: originea riglelor (valoarea de zero), unitatea de măsură şi câte gradaţii să fie
dispuse între marcajele de unitate.
Pentru a muta riglele în fereastra de desenare se ţine apăsată tasta Shift şi se trage (din colţul comun)
rigla în noua poziţie.
3

Utilizarea instumentelor:
Instrumentul Pick (de selecţie) - utilizat pentru selectarea obiectelor.
Se poate selecta orice obiect prin simpla efectuare a unui clic sau prin trasarea în jurul obiectului
(obiectelor) a unui chenar (marquee).

Odată un obiect selectat, instrumentul Pick poate fi utilizat şi pentru deplasarea şi/sau redimen-
sionarea acestuia.
Rectangle Tool (dreptunghi) - creează forme dreptunghiulare.

Ellipse Tool (elipsă) - creează forme eliptice.

Odată create, aceste forme capătă liniile de contur şi culorile de fond predefinite. Pentru ambele
instrumente, dacă se ţine apăsată tasta Shift în timpul desenării, obiectele vor fi trasate plecând de la
centrul acestora. Dacă, în timpul trasării, se ţine apăsată tasta Ctrl, se pot obţine pătrate şi cercuri.

Polygon Tool (poligon) - pentru crearea poligoanelor simple, a poligoanelor stelate şi a


stelelor.
Spiral Tool (spirală)
Graph Paper Tool (reţea carteziană)
Aceste trei instrumente sunt grupate într-un singur set.

Fiecare instument este prevăzut cu o bară de proprietăţi (sub bara de meniuri), care permite
stabilirea parametrilor de lucru ai instrumentului respectiv. Se pot modifica: dimensiunea obiectului,
grosimea liniei, poziţia în pagină, coeficientul de rotire al obiectului, factorul de oglindire etc. Din
paleta de culori (în partea dreaptă a ferestrei) se poate stabili atât culoarea pentru umplere, cât şi pentru
linia de contur (sau din paleta Object Properties – buton dreapta mouse pe obiect şi rezultă un meniu
derulant din care se alege Properties).
4

Paşii principali în realizarea logotipului

Desenarea corpului creionului

1. Selectaţi instrumentul Zoom şi clicaţi în fereastra imaginii pentru a mări la 800%.


2. Pentru a construi corpul creionului, selectaţi Rectangle Tool şi desenaţi un dreptunghi de
0.75 inch lăţime şi 1 inch înălţime (folosiţi riglele şi grila pentru ghidare).
3. Desenaţi un alt dreptunghi de 0.25 inch lăţime şi 1 inch înălţime, în interiorul celuilalt,
2. 3.

folosind riglele pentru a-l centra.


4. Desenaţi apoi un pătrat cu latura de 0.75 inch. Pentru a obţine un pătrat folosind Rectangle
Tool, menţineţi apăsată tasta Ctrl. În bara de proprietăţi a instrumentului, modificaţi
parametrii de rotunjire ai colţurilor la 20.
Plasaţi-l în extremitatea de sus a dreptunghiului mare, folosindu-vă de grilă. Am creat
astfel radiera creionului.

5. Vom desena acum două dreptunghiuri orizontale, reprezentând benzile de metal ce prind
radiera de creion. Desenăm mai întâi un dreptunghi cu înălţimea de 0.10 inch şi lăţimea de
0.85 inch pe care îl plasăm peste radieră, în extremitatea de sus a creionului. Pentru a-i
stabili exact dimensiunile, după desenare le modificaţi în bara de proprietăţi şi apăsaţi tasta
5

Enter, după care îl duplicăm folosind comanda Edit > Duplicate (Ctrl+D). Plasaţi al
doilea dreptunghi deasupra celuilalt, lipit de acesta.

6. Acum vom desena cele două trunghiuri reprezentând vârful creionului. Selectaţi
instrumentul Polygon Tool. Pentru a modifica parametrii instrumentului vom deschide
fereastra de dialog Options… executând dublu clic pe instrument în caseta de instrumente
sau selectând din meniul Tools > Options…> Toolbox > Polygon Tool. În fereastra
Options… bifaţi Polygon, iar la Number of sides alegeţi 3 > OK.

Desenaţi apoi un triunghi echilateral cu latura de 0.75 inch folosind aceeaşi metodă ca
pentru desenarea pătratului. Întoarceţi-l cu vârful în jos apăsând butonul Mirror din bara de
proprietăţi şi plasaţi-l în extremitatea inferioară a creionului.
6

Pentru a crea cel de-al doilea triunghi, mai mic, vom folosi comanda Transformation…>
Size din meniul Arrange. Debifaţi căsuţa pentru Non-proportional, modificaţi la 0.25
inch valoarea pentru Horizontal, după care, în partea de jos a paletei Transformation,
bifaţi căsuţa pătrată din centru - jos. Clicaţi pe butonul Apply to Duplicate.

Salvaţi: File > Save.

Desenarea rombului

Sunt mai multe posibilităţi de a realiza rombul. Fie desenaţi un romb folosind Polygonal Tool,
fie desenaţi un pătrat cu Rectangular Tool pe care îl rotiţi apoi cu 45 de grade, fie folosiţi
instrumentul 3 Point Rectangle Tool.

1. Selectati instrumentul Rectangular Tool din caseta cu instrumente.


2. Desenaţi un pătrat ţinând apăsată tasta Ctrl. În bara de proprietăţi a instrumentului
modificaţi dimensiunile pentru înălţime şi lăţime la 2.25 inch, după care apăsaţi tasta Enter
pentru a redimensiona pătratul.
7

3. Pentru a crea cel de-al doilea pătrat, având selectat primul pătrat alegeţi Transformation >
Scale. Debifaţi căsuţa din dreptul opţiunii Non-proportional şi modificaţi dimensiunile la
1.5 inch. Apăsaţi butonul Apply To Duplicate.

4. Ţinând apăsată tasta Shift selectaţi cele două pătrate. Activaţi paleta Transformation >
Rotate. În caseta Angle scrieţi 45 şi apăsaţi butonul OK. Pătratele se vor roti cu 45 de
grade devenind romburi.
8

5. Mutaţi cele două romburi astfel încât centrul lor să coincidă cu vârfului creionului.
6. Alegeţi din meniul Arrange > Order > To Back pentru a muta romburile în spatele
creionului.
7. Deselectaţi şi salvaţi: File > Save.

Decorarea marginilor

Vom decora marginile cu o spirală, un cerc şi câteva tipuri de poligoane stelate, folosind
diferite metode de a crea forme.

1. Măriţi imaginea la 400%.


2. Selectaţi instrumentul Ellipse, plasaţi cursorul în colţul din stânga al rombului. Ţinând
apasate tastele Shift+Ctrl desenaţi un mic cerc cu diametrul de 0.2 inch, apoi clicaţi pe
caseta de culoare albă în paleta de culori din partea dreptă a ferestrei pentru a colora cercul.
3. Acum selectaţi instrumentul Spiral, selectaţi în bara de proprietăţi Logarithmic Spiral şi 3
pentru Spiral Revolutions. Plasaţi cursorul la mijlocul laturii din stânga-jos şi desenaţi o
spirală.
4. În vârful de jos al rombului, vom desena un poligon stelat cu 5 colţuri. Executaţi dublu clic
pe instrumentul Polygon pentru a deschide caseta de dialog Options…. Bifaţi opţiunea

Polygon as Star şi alegeţi 5 pentru Number of points şi apăsaţi butonul OK. Desenaţi
poligonul folosind combinaţia de taste Ctrl+Shift.
9

5. În colţul din dreapta desenaţi un alt poligon stelat folosind aceeaşi combinaţie de taste.
Pentru a-i mări numărul de colţuri, în bara de proprietăţi modificaţi valoarea pentru
Number of Points on Polygon la 6.
6. La mijlocul laturii din dreapta desenaţi un poligon stelat cu 4 colţuri.

7. Salvaţi: File > Save.

Pictarea logotipului

Pentru a schimba culoarea de cotur clicaţi cu butonul drept al mouse-ului pe culoarea pe care o doriţi,
iar pentru a umple forma desenată apăsaţi butonul stâng al mouse-ului.

1. Selectaţi cele două dreptunghiuri reprezentând partea metalică ce prinde radiera de creion şi
selectaţi albul pentru umplere.

2. Selectaţi radiera şi o coloraţi cu negru.


3. Coloraţi cele două dreptunghiuri ce formează corpul creionului cu negru, iar conturul lor cu
alb.
4. Triunghiul reprezentând şi vârful minei creionului coloraţi-l tot cu negru.
5. Vârful creionului (triunghiul mare) umpleţi-l cu alb, apoi modificaţi grosimea liniei de
contur la 0.5 (în bara de proprietăţi, căsuţa pentru Outline Width)

6. Pentru a colora poligoanele stelate, mai întâi le selectaţi ţinând apăsată tasta Shift şi clicaţi
apoi caseta albă din paleta de culori.
10

7. Coloraţi rombul mai mic cu alb, iar cel mare cu negru.

8. Observaţi că cele două romburi acoperă creionul. Pentru a face creionul vizibil, selectaţi
cele doua romburi, apoi alegeţi din meniul Arange > Order > To Back .
11

9. Pentru a face vizibilă şi spirala, selectaţi-o, alegeţi albul pentru contur şi modificaţi
grosimea liniei la 0.5.

Pentru a incheia, veţi desena o linie curbă folosind instrumentul Freehand.

10. Deselectaţi clicând înafara desenului. Selectaţi Freehand Tool din caseta cu instrumente,
alegeţi 1 pentru grosimea liniei şi desenaţi o linie curbă sub vârful creionului.

Linia rămâne selectată după ce o desenaţi.

11. Pentru a ajusta linia desenată puteţi muta micile marcaje (puncte) de pe traseul liniei.
12

12. Salvaţi: File > Save.

Copierea şi scalarea logotipului

Un ultim pas în crearea unui logo este scalarea desenului la un pătrat de 1 inch şi asigurarea că
imaginea este încă clară. Veţi scala desenul folosind fereastra Transformation.

1. Măriţi imaginea la 200% fie executând dublu clic cu instrumentul Zoom, fie folosind bara de
instrumente standard, fie bara de proprietăţi a instrumentului Zoom.
2. Selectaţi toate obiectele: Edit > Select All > Objects. Le puteţi selecta şi încadrându-le într-un
dreptunghi imaginar cu instrumentul Pick.
3. Pentru a face ca obiectele să se comporte ca şi cum ar fi un singur obiect, le vom grupa folosind
comanda Group din meniul Arrange.
4. Pentru a copia şi scala logotipul deschideţi fereastra Transformations: Arrange >
Transformations > Size.
5. Debifaţi căsuţa din dreptul opţiunii Non-proportional, modificaţi valoarea pentru V (vertical) la 1
inch şi apăsaţi butonul Apply To Duplicate. O copie micşorată a logotipului va apărea deasupra
imaginii. Plasaţi cursorul peste marcajul în formă de X din centrul logotipului şi mutaţi-l într-o
zonă albă a imaginii.
13

6. Pentru a verifica claritatea imaginii obţinute, măriţi imaginea la 1200%. Corectaţi eventualele
deformări.
7. Alegeţi View > Hide Grid pentru a ascunde grila.
8. Salvaţi imaginea: File > Save.

Fişa tehnică:
Întocmit: Cristina Stratulat
Sursa: CorelDraw şi Tutoriale Adobe Illustrator 8.0
Ultima revizie: 16.03.2004