Sunteți pe pagina 1din 5

ŞEDINŢĂ CU PĂRINŢII:

RELAŢII DE PRIETENIE ALE ŞCOLARULUI MIC

Motto :Prietenia e ca şi vinul :se face mai


bună odată cu trecerea timpului .
… Dar prietenia nu te îmbată.

SCENARIUL DIDACTIC

MESAJ ( se completează pe măsură ce persoanele vin în sală )

Bun vevit la .............. !


Din invitaţie ne-am dat seama că azi vom discuta despre
…………… Am venit cu dispoziţie …….., ………. Şi sîntem dispuşi
să ……………. , …………….. , …………….. . Mai aşteptăm ca
educatoarea să ne comunice şi despre ……………… , …………… ,
……… .
Desenaţi un simbol pentru cuvîntul prietenie .

……………………………………………………….

La începutul activităţii se citeşte mesajul , se discută asupra lui şi eu


răspund la unele întrebări apărute .

Activitatea de spargere a gheţii „ Prietenul tainic”

Desfăşurarea : La şedinţa precedentă , fiecare şi-a scris numele pe un bileţel.


Bileţelele au fost amestecate şi fiecare a sustras unul din ele , fără a-i anunţa pe
ceilalţi numele găsit pe fişă. Această persoană a devenit pe parcursul perioadei
„prietenul tainic” ( era necesar să se preocupe pentru a lua cunoştinţă de
preferinţele ,activitatea ,...persoanei ). La şedinţa de azi fiecare a venit cu un
prezent pentru prietenul său tainic şi l-a oferit cît mai original . M-a surprins cît
de pasionaţi de activitate au fost maturii la această etapă . Majoritatea şi-au oferit
mărţişoare , felicitări pentru o aniversare sau diverse mascote.

*de ce anume acest codou îl oferiţi ?


*ce v-a sugerat alegerea ?
*cum aţi reuşit să vă determinaţi?
EVOCARE Activitatea „Drumurile”

Desfăşurarea : Membrii grupului se divizează în două echipe , aranjîndu-se


de ambele părţi ale covorului . În mojloc rămîne un coridor liber . -
Voi face nişte afirmaţii . Meditaţi . Dacă le consideraţi adevărate „treceţi”
drumul , dacă nu – rămîneţi pe loc.
 Prietenia nu are limite .
 Prietenia e unul din cele mai nobile sentimente umane.
 Pentru un prieten mi-aş da inima .
 Dacă prietenul meu are o stare financiară bună , atunci şi eu voi trăi bine.
 Mă văd cu prietenii mei rar , pentru că trăim departe.
 Prietenia nu poate fi învăţată.

Persoanele care „trec” drumul , dar şi cele care rămîn pe loc comentează şi
explică alegerea opiniei după fiecare afirmaţie făcută . Aici se stîrnesc spirite , nu
glumă!

Realizarea sensului

Comunicarea o încep cu un vechi proverb românesc : Spune-mi cu cine te-


nsoţeşti ca să-ţi spun cune eşti .
Omul e o fiinţă bio-psiho-socială. Modul în care se integrează în
grupurile sociale , în care stabileşte relaţii interpersonale , în care comunică cu
cei din jurul său constituie un element cheie care stă la
baza dezoltării armonioase a acestuia.
Propun părinţilor discuţii în grup ( cu exemplificare concretă )asupra subtemelor :

*Ce rol are grupul de prieteni în dezvoltarea copilului ?


După pauza pentru discuţii şi relatări voi mai menţiona:
-o şansă de a a învăţa reguli de comportament( în cazul copiilor –
reguli rigide)
-valori promovate în mediul integrat
-competiţia
-experienţa unică de învăţare pe care o oferă grupul …
*Care sînt criteriile de alegere a prietenilor?
- gr. de fete
-gr. de băieţi
-după interese
-chiar după influienţa părinţilor
*Dimensiuni noi ale prieteniei şcolare
-scăderea egocentrismului
-la bază stau relaţii de ajutor , căldură , armonie
- rezolvarea problemlor prin dialog…
*Înţelesuri greşite asupra prieteniei
-de interes
-de egoism
-ipocrize…
*Ce presupune o prietenie adevărată
-preţuire
-grijă
-tandreţe
-afecţiune…
Concluzii:
Odată cu intrarea în şcoală , grupul de prieteni devine un factor tot
mai important în viaţa copilului . părinţii , de obicei devin conştienţi de
acest aspect , dar reacţiile pe care le au sînt diferite :
-unii neglijează importanţa grupului , considerînd că nu e o problemă
dacă copilul a fost “penalizat”
-Alţii manifestă gelozie , cînd contează mai mult ce au spus prietenii
decît ce spun ei
-o altă categorie încearcă să forţeze integrarea copilului în grup.
De aceea consider că e util ca părintele să înţeleagă faptul că în
anumite moment ale vieţii , grupul de prieteni poate executa o
influienţă mai mare decît a lui şi că este util să manifeste respect faţă
de decizia copilului . Părintele nu poate să compenseze golul apărut de
lipsa prietenilor , însă poate fi alături de copil şi îl poate ajuta să-şi
formeze strategii de cîştigare ( ori recîştigare ) a popularităţii şi a
acceptării sale de către grup.
Evaluare:
Completaţi fişa de evaluare
 Şedinţa de azi a fost ( nu a fost ) necesară deoarece

……………………………………………………………………………………………..
 Îmi îndrum fiul ( fiica ) să-şi aleagă prieteni

………………………………………………………………………………………………
 După mine prietenia se caracterizează prin

…………………………………………………………………………………………….
 Mi-aş dori ca copilul meu să aibă prieteni ……………………………

..............................................................................................

Retenţia :
Sfîrşesc cu o rugăciune pentru un prieten(prietenă), pe care o am
scrisă pentru fiecare părinte şi o distribui.

Doamne, dă-i puterea să primească cu suflet liniştit


Tot ce-i va aduce ziua de mîine,
Dă-i puterea să se lase în Voia Ta cea sfîntă
Şi în fiecare clipă stai în preajma sa şi întăreşte-o/(l).
Orice veste va aduce ziua de mîine, bună sau rea,
Învaţ-o/(l) să o primească cu inima împăcată şi cu credinţa
neclintită.
Că Voinţa Ta stă asupra tuturora.
Fie ca în tot ce face şi în tot ce spune,
Voia Ta să-i stăpînească cugetul şi simţirea,
Iar cînd asupra sa vor veni împrejurări neaşteptate,
Ajut-o(l) să le împlinescă după Voia Ta.
Dă-i puterea să lucreze cu tărie şi cu înţelepciune,
Fără să stînjenească sau să amărască pe aproapele său.
Ajut-o/(l), Doamne să poată duce povara zilei
Cu toate cîte le va aduce ea.
Struneşte-i egoul şi învaţ-o/(l)
Să se roage, să spere, să îndure, să iubească şi să ierte.
Iar cînd ne rugăm, fie ca Tu însuţi să fii cel ce se roagă în noi.

P. S.
Desigur , nu rămîn nediscutate şi problemele de reuşită şcolară , abordarea cărora
a fac pe cît se poate de delicat.