Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRUL INDIVIDUAL la unitatea de învățare "Echilibre de precipitare și complexare"

1. Să se calculeze solubilitatea cromatului de calciu în apă în mol/L şi g/L, dacă produsul de solubilitate este
egal cu 7,1∙10-4.
2. Să se calculeze solubiltatea pentru următoarele substanţe greu solubile în apă: a) bromura de argint;
b)sulfura de cupru(I); c)hidroxidul de fier(III); d)ortofosfatul de calciu.
3. Calculați produsul de solubilitate dacă:
a) în 500 mL soluție saturată se conțin 9,5·10-4 g de AgCl.
b) solubilitatea carbonatului de calciu este egală cu 0,0062 g/L.
4. Calculaţi dacă e posibil de preparat soluţie de oxalat de bariu cu concentraţia 0,001mol/l.
5. Se va precipita oare hidroxidul de magneziu, dacă la soluţia 0,1M clorură de magneziu vom adăuga un
volum egal de soluţie 0,001M hidroxid de potasiu?
6. La ce valoare a pH-ului se va precipita hidroxidul de zinc din soluţia 0,025M sulfat de zinc? La ce valoarea
pH-ului va fi atinsă precipitarea completă?
7. Se va precipita oare hidroxidul de fier(II) din soluţia de clorură de fier(II) cu C=0,02M, dacă vom crea
pH=3,2? Răspuns: nu se va precipita
8. Să se dovedească prin calcule, care din săruri Ag3PO4 sau Ag2C2O4 va avea concentraţie mai mică a Ag+ în
soluţia saturată.
9. La ce valoare minimă a pH-ului se va începe precipitarea sulfurii de fier(II) din soluţia de sulfat de fier(II)
cu concentraţia 0,1mol/L?
10. Prin soluţia ce conţine 0,001 mol/L Cu2+ , 0,01mol/L Mn2+ şi 0,3mol/L H+ a fost trecut hidrogen sulfurat
pînă la saturaţie. Se vor precipita aceşti ioni sub formă de sulfuri?
11. Dovediţi prin calcule, dacă se va forma precipitat PbCl2 la amestecarea a 5ml soluţie Pb(NO3)2 C=0,05M
cu: a)10mL soluţie KCl 0,05M; b) 5mL soluţie KCl 0,5M.
12. Care este concentraţia ionilor de zinc în soluţia de Zn(OH)2, dacă pH=7,82?
13. Produsul solubilităţii a lui Pb3(PO4)2 este 1,5∙10-32. Calculaţi solubilitatea acestei sări în grame la 1L de apă.
14. Calculaţi solubilitatea oxalatului de calciu în prezenţă de 0,1 mol/l HCl.
15. Se va precipita oare hidroxidul de aluminiu, dacă la soluţia de nitrat de aluminiu cu concentraţia 0,001 M se
va adăuga un volum de 1,5 ori mai mare de hidroxid de amoniu cu concentraţia 0,001 M?
16. Dovediți prin calcule ordinea de precipitare, dacă la soluția ce conține ionii Ca2+, Ba2+, Sr2+ se va aduga
soluție de sulfat de sodiu.

17. Calculați concentrația molară și titrul soluției de AgNO3, dacă la titrarea a 20 mL de soluție de NaCl cu
C=0,0455 mol/L s-au consumat 19,60 mL soluție de nitrat de argint. Calculați concentrația molară și titrul
soluției de AgNO3.
18. O probă de preparat farmaceutic cu masa 0,1003 g ce conține bromură de sodiu a fost titrată după metoda
Mohr. Calculați partea de masă a NaBr în preparat dacă la titrare s-au consumat 19,24 mL soluție AgNO3
C=0,05025 mol/L.
19. O probă cântărită cu masa 0,4566 g ce conține bromură de potasiu și impurități indiferente a fost dizolvată
și adusă cu apă distilată până la cotă într-un balon cu volumul 100 mL. La 15 mL soluție s-au adăugat 20,00
mL soluție AgNO3 C=0,05036 mol/L. Exesul de ioni de argint a fost titrat cu 10,98 mL soluție NH4SCN cu
C=0,0546 mol/L. Calculați partea de masă a bromurii de potasiu în preparat.

20. Completați echilibrele de formare a compușilor coordinativi de mai jos și scrieți expresia constantelor de
stabilitate :
a) Cu2+ + … → [Cu(NH3)4]2+
b) … + CN- → [Fe(CN)6]3-
c) Fe2+ + 6CN- →
21. În ce caz concentraţia la echilibru a ionilor de argint va fi mai mare: a) în soluţia ce conţine nitrat de argint
1 mol/l şi cianură de potasiu 2 mol/l; b) in soluţia ce conţine nitrat de argint 0,1 mol/l şi hidroxid de amoniu
1 mol/l?

22. Determinați duritatea temporară, totală și permanentă a apei analizate. Pentru a determina duritatea
temporară a apei un volum egal cu 200 mL s-a titrat cu 10,25 mL soluție de acid clorhidric C=0,1 M
(F=0,9845). Duritatea totală a apei s-a determinat prin titrarea a 100 mL apă cu 15,2 mL soluție de Trilon B
C=0,05 M (F=0,8918).
23. Calculați partea de masă a carbonaților de calciu și magneziu în calcar, dacă o probă cu masa 1,8845 g a
fost dizolvată și trecută cantitativ într-un balon cotat cu volumul 200 mL. La determinarea conținutului
sumar de Ca2+ și Mg2+ o parte alicotă de 20 mL a fost titrată cu 23,47 mL soluție Trilon B C=0,5140 M. La
titrarea aceleași alicote pentru determinarea doar a ionilor de Ca2+ s-a consumat 12,3 mL soluție Trilon B.
24. Care este continutul în g/L de ioni de Mg2+ al unei ape minerale, dacă proba cu volumul 25 mL a fost titrată
cu 5,2 mL solutie complexon III cu C=0,025 M (F=0,9800).
25. Calculați concentrația (g/L) a nichelului în apă, dacă un litru de apă reziduuală ce conține ioni de nichel, a
fost evaporată până la sec. După eliminarea impurităților interferente a fost precipitat nichelul cu
dimetilglioxima. La precipitatul obținut spălat s-a adăugat 10 mL soluție de complexon III C=0,0100 M, iar
excesul a fost titrat cu 3,05 mL soluție de sulfat de magneziu cu C=0,0100 M.
Formula PS Formula PS Formula PS
moleculară moleculară moleculară
Ag3AsO3 1·10-17 CaCrO4 7,1·10-4 KClO4 1,1·10-2
Ag3AsO4 1·10-22 CaF2 4·10-11 K3Co(NO2)6 4,3·10-10
AgBr 5,3·10-13 CaHPO4 2,7·10-7 KIO4 8,3·10-4
AgBrO3 5,5·10-5 Ca3(PO4)2 2·10-29 MgCO3 2,1·10-5
AgCN 1,4·10-16 Ca(OH)2 5,5·10-6 MgC2O4 8,6·10-5
Ag2CO3 8,2·10-12 Ca(IO3)2 7·10-7 MgF2 6,5·10-9
Ag2C2O4 3,5·10-11 CaSO3 1,3·10-8 Mg(IO3)2 3·10-3
AgCl 1,78·10-10 CaSO4 9,1·10-6 MgNH4PO4 2,5·10-13
AgClO3 5·10-2 CdCO3 5,2·10-12 Mg3(PO4)2 1·10-13
Ag2CrO4 1,1·10-12 CdC2O4 1,5·10-8 MgSO3 3·10-3
Ag2Cr2O7 1·10-10 Cd(OH)2 2,2·10-14 MnCO3 1,8·10-11
Ag3Fe(CN)6 1·10-22 CdS 7,9·10-27 MnC2O4 5·10-6
Ag4Fe(CN)6 1,5·10-41 Co3(AsO4)2 7,6·10-29 Mn(OH)2 1,9·10-13
AgI 8,3·10-17 CoCO3 1,4·10-13 Mn(OH)3 1·10-36
AgIO3 3·10-8 CoC2O4 6,3·10-8 NiCO3 1,3·10-7
Ag3PO4 1,3·10-20 Co(IO3)2 1·10-4 NiS α 3,2·10-19
Ag2S 6,3·10-50 Co(OH)3 4·10-45 NiS β 1·10-24
AgSCN 1,1·10-12 CoS α 4·10-21 NiS γ 2·10-26
Ag2SO3 1,5·10-14 CoS β 2·10-25 PbBr2 9,1·10-6
Ag2SO4 1,6·10-5 CrAsO4 7,8·10-21 PbCO3 7,49·10-14
AgVO3 5·10-7 Cr(OH)3 6,3·10-31 PbC2O4 4,8·10-10
Al(OH)3 1·10-32 CuBr 5,25·10-9 PbCl2 1,6·10-5
AlPO4 5,75·10-19 CuCN 3,2·10-20 PbCrO4 1,8·10-14
BaCO3 5,1·10-9 CuCO3 2,5·10-10 PbF2 2,7·10-8
BaC2O4 1,1·10-7 CuC2O4 3·10-8 PbI2 1,1·10-9
BaCrO4 1,2·10-10 CuCl 1,2·10-6 Pb(OH)2 1,1·10-20
BaF2 1,1·10-6 Cu2Fe(CN)6 1,3·10-16 Pb3(PO4)2 7,9·10-43
Ba2Fe(CN)6 3·10-8 CuI 1,1·10-12 PbS 2,5·10-27
Ba(IO3)2 1,5·10-9 Cu(IO3)2 7,4·10-8 PbSO4 1,6·10-8
Ba(OH)2 5·10-3 Cu(OH)2 2,2·10-20 Sb2S3 1,6·10-93
Ba3(PO4)2 6,03·10-39 Cu2(OH)2CO3 1,7·10-34 Sn(OH)2 6,3·10-27
Ba2P2O7 3·10-11 Cu2P2O7 8,3·10-16 Sn(OH)4 1·10-57
BaSO3 8·10-7 CuS 6,3·10-36 SnS 1·10-25
BaSO4 1,1·10-10 Cu2S 2,5·10-48 SrCO3 1,1·10-10
Ba2S2O3 1,6·10-5 CuSCN 4,8·10-15 SrC2O4 5,6·10-8
BaSeO4 2,8·10-11 FeAsO4 5,8·10-21 SrCrO4 3,6·10-5
Be(OH)2 6,3·10-22 FeCO3 3,47·10-11 SrF2 2,5·10-9
BiAsO4 2,8·10-10 Fe(OH)2 1·10-15 Sr(OH)2 3,2·10-4
BiI3 8,1·10-19 Fe(OH)3 3,2·10-38 Sr3(PO4)2 1·10-31
BiOCl 7·10-9 FePO4 1,3·10-22 SrSO3 4·10-8
BiOOH 4·10-10 FeS 5·10-18 SrSO4 3,2·10-7
Bi(OH)3 3,2·10-32 Hg2Br2 5,8·10-23 ZnCO3 1,45·10-11
BiPO4 1,3·10-23 Hg2CO3 8,9·10-17 ZnC2O4 1,5·10-9
Bi2S3 1·10-97 Hg2Cl2 1,3·10-18 Zn(OH)2 7,1·10-18
Ca3(AsO4)2 6,8·10-19 Hg2CrO4 5·10-9 Zn3(PO4)2 9,1·10-33
CaCO3 4,8·10-9 Hg2I2 4,5·10-29 ZnS α 1,6·10-24
CaC2O4 2,3·10-9 Hg2SO4 6,8·10-7 ZnS β 2,5·10-22