Sunteți pe pagina 1din 2

The Entertainer

^
° 2 œœœ œ œœœ œ j œ
Violin & 4 œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰
œœœœœœœ œ ^f
?2 œ œ œ œ
¢ 4
ff
∑ œ œ œ j ‰
Violoncello œ œ œ œbœ œ œ œ
ff p

° œ œ œ œ#œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ
6

Vln. & œ œ œ œ œ œ œbœ œ #œ œ œ


œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
? œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ #œ
¢ œ
p
œ œ
Vlc.
œ œ
f

° œ œnœ œœ œ œ œ œ ‰ p
12

Vln. & œ
œ œ œ œ œœ œ#œ b œ œ
œ#œ œ œ œ J œ
œ œ œ fff œ œœ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ œ œ
? œ
¢
œ
œ œ œbœ œ œ œ œ
Vlc.
œ œ
p f ff

° ™™ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
j
1. 2.
18

Vln. & œ
œ bœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ fœ#œ œ
™™
? œ œ œ#œ pœ œ œ œ nœ#œ
¢
Vlc. œ œ œ
p ff

° œœ œ œ œ bœ œ œ œ œ
23

Vln. & œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ#œ


œœ œ œ œ œœœœ
? œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ffœ œ œ œ bœ
Vlc.
¢ œ œ
p
2

° œ œ œ
28

Vln. & œ #œ œnœ œ œ œ œ œ œ#œ œ nœ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


? œ œ œ œœœ œ œœ œ œœ œ œ œ bœ
¢
œ
Vlc.
œ œ œ

° œ ^ ^
33

Vln. & bœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
œ œ œ
pœ œ œ œ œ œ
œœ œ œ œ œ ˙
? œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vlc.
¢
f