Sunteți pe pagina 1din 13

Etică și responsabilitate socială

-STUDIU DE CAZ-

Proiect realizat de:

Gabor Teofana
Hrițcu Daria
Jupială Adriana

Informatică Economică , Anul II , Grupa 13LF771

1
Cuprins

Elemente de caracterizare ale societății ……………………………………….……………….………….3-4

Analiza asupra principiilor eticii ……………………………………………………………….….………5-6

Acțiuni responsabile social ………………………………………………………………….……………..7-11

Concluzii și propuneri …………………………………………………………………………….………….12

Bibliografie ……………………………………………………………………………………………………13

2
Elemente de caracterizare ale societății

Date de identificare:

Data înființării: 1991


Adresa: Sos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI 1A București
CAEN: Producția de băuturi răcoritoare non-alcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 1107
Codul de identificare fiscală: 474152
Nr. ȋnreg. Registrul Comerțului: J40 /10567 /1992

Scurt istoric:

SC.Coca-Cola HBC.SRL România este cea mai mare companie din industria băuturilor non-alcoolice din
România și îmbuteliator francizat al Companiei Coca-Cola.
Coca-Cola HBC produce și distribuie un portofoliu unic de mărci comerciale de calitate, realizând cu
pasiune activările de marketing de pe piață și demonstrând leadership în responsabilitatea socială corporativă.
Coca-Cola HBC România și-a început operațiunile în România în anul 1991 și în momentul de față are
aproximativ 1.700 de angajați.

Portofoliu de produse:

În România, Coca-Cola HBC îmbuteliază o gamă largă de produse marca Coca-Cola, de la băuturi
răcoritoare carbonatate (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes), necarbonatate (Cappy Tempo), nectaruri (Cappy
Nectar), până la ceaiuri (Nestea), apă (Dorna, Dorna-Izvorul Alb, Poiana Negri), băuturi energizante (Burn) și
cafea Ready to Drink (Illy). Produsele Coca-Cola sunt îmbuteliate în fabrici poziționate strategic în toate
regiunile țării: Ploiești, Timișoara și Vatra Dornei.
Băuturile răcoritoare carbonatate reprezintă un segment important și în continuă extindere, oferindu-le
consumatorilor o soluție satisfăcătoare pentru menținerea unui bun nivel de hidratare, esențial unui stil de viață
activ fizic și psihic. Efervescența băuturilor răcoritoare este obținută printr-o metodă de carbonatare care imită
procesul natural ce are ca rezultat același efect prezent în unele izvoare minerale. Metoda presupune
introducerea dioxidului de carbon (CO2). Dioxidul de carbon este un gaz inofensiv, care nu are miros și nici
culoare și este prezent în atmosferă. Acesta conferă băuturilor răcoritoare un gust puțin înțepător și o senzație
revigorantă.

3
Coca-Cola HBC încearcă să le ofere consumatorilor posibilitatea de a alege dintr-o varietate de produse:
băuturi carbonatate cu zahăr, cu un conținut redus de zahăr precum și opțiunea fără zahăr, într-o gamă tot mai
mare de ambalaje create special pentru a satisface diverse oportunități de consum.
Apa este vitală pentru sănatătea oamenilor. Coca-Cola HBC România Dorna, Dorna-Izvorul Alb și Poiana
Negri, ape minerale naturale care provin din izvoare subterane naturale și care nu necesită tratamente
suplimentare. Toate apele pe care le produce Coca-Cola HBC respectă atât normele Uniunii Europene cât și pe
cele naționale.

Sector de activitate:

Obiectul de activitate al Companiei Coca-Cola HBC îl constituie producerea, distribuirea și vinderea unui
sortiment variat de băuturi non-alcoolice , carbonate sau necarbonate cum ar fi:

• sucuri și nectaruri;

• ape minerale naturale;

• ceaiuri și cafea;

• băuturi sportive și băuturi energizante;

• băuturi îmbogățite cu vitamine și minerale.

Cele mai bine vândute produse ale Companiei Coca-Cola sunt: Coca-Cola, Fanta și Sprite.

Date de natură financiară:

2012 2013 2014

4
Analiza asupra principiilor etice

Principiile etice se referă la conduita curentă, la obiceiurile și atitudinile oamenilor cu privire la conceptele
generale de bine și rău, de adevăr și minciună, de echitate și discriminare, libertate și constrângere etc.
Etica reprezintă un sistem de principii morale și de metode pentru aplicarea acestora, furnizând instrumentele
pentru elaborarea judecăţii morale. În acest sens, trebuie să se ţină seama de o serie de principii etice ce
caracterizează conduita curentă: ce trebuie să facem, cum trebuie să facem. Principiile eticii în afaceri trebuie
dezvoltate și aplicate în toate sferele de activitate ale actorului economic. În această viziune, promovarea unui
comportament etic adecvat, atât din partea managerilor cât și a subordonaţilor, are o importanţă capitală, cu
impact decisiv pentru rezultatele finale ale întregii organizaţii.
În ceea ce privește respectarea principiilor etice ce au în vedere clienții , produsele trebuie să fie de calitate,
sigure, să aibă instrucţiuni de folosire, avertismente asupra efectelor nedorite, ale pericolelor posibile pentru
consumator.
În viziunea modernă , prioritatea operatorului economic este cea de a oferi consumatorului produse
calitative , care să se ridice la cele mai înalte standarde. Coca-Cola HBC acționează etic , oferind
consumatorilor toate informațiile pe care trebuie să le cunoască. Coca-Cola a lansat platforma online "Ce
conține o Coca-Cola", de unde oricine poate afla compoziția băuturii descoperite acum mai bine de 127 de ani și
dacă aceasta ar putea afecta silueta și sănătatea. Platforma www.ceconțineococacola.ro este deschisă cu lista
ingredientelor din Coca-Cola, respectiv zahăr, arome naturale, dioxid de carbon, cafeină, acid fosforic, colorant
caramel E150d și apă. La fiecare ingredient din Coca-Cola este menționată cantitatea dintr-o sticlă de 250 de
mililitri, precizându-se că, în conformitate cu zeci de studii internaționale, toate componentele băuturii sunt în
doze ce nu pot afecta sănătatea.
Acidul fosforic, de pildă, conține fosfor în cantitate de 43 mg la o sticlă de 250 ml de Coca-Cola, în timp ce
aceeași cantitate de lapte conține 208 mg, 140 g de pui preparat - aproximativ 230 mg, iar o cantitate de 150 g
de orez preparat - 90 mg de fosfor. Reprezentanții companiei spun că informațiile menționate pe platformă sunt
suplimentare celor deja disponibile etichetele produselor, fiind incluse și link-uri către surse oficiale care le
susțin.

Standarde de calitate Coca-Cola HBC:


Managementul Calității (ISO 9001)
Siguranța Alimentelor (ISO 22.000)
Managementul Mediului (ISO 14001)
Sănătate și securitate ocupațională ( OHSAS 18.001 )

5
Principiile liderilor etici în afaceri sunt:

1. Tratează toţi angajaţii drept persoane unice, valoroase.


2. Susţin libertatea, creșterea si dezvoltarea fiecărui angajat.
3. Comunică cu angajaţii folosind numele cu respect.
4. Formează si încurajează un regim echilibrat de muncă si odihnă.
5. Onorează si respectă familiile angajaţilor.
6. Protejează viaţa, siguranţa si sănătatea angajaţilor.
7. Creează un mediu de lucru fără hărţuire sexuală.
8. Sunt corecţi si echitabili în probleme financiare..
9. Comunică deschis cu subordonaţii.
10. Cultivă o atitudine pozitivă faţă de celelalte persoane si realizările acestora.

În ceeea ce privește angajații, aceștia sunt trataţi adesea ca o marfă – forţă de muncă, deși sunt fiinţe
umane, scopuri în sine , prin aceasta nerespectându-se principiile etice. Tratarea angajaţilor ca pe o piesă pur
înlocuibilă, respectiv un simplu mijloc, conduce la faptul că și ei tratează compania ca pe o staţie de tranziţie, o
simplă sursă de salariu și beneficii. Loialitatea faţă de companie se conturează prin obligaţiile reciproce:
companie-angajat, prin atribuire de roluri și responsabilităţi. Unele dintre acestea sunt contractuale și legale, dar
ele nu ajung decât pentru îndeplinirea sarcinilor și nu au o componență etică. O slujbă nu e niciodată doar o
slujbă. Există mereu o dimensiune morală: mândria faţă de propriile produse, spiritul de echipă, grija faţă de
bunăstarea companiei, atașamentul faţă de colegi etc. Afacerile nu sunt scop în sine. În acest sens , Coca-Cola
HBC este printre primele companii care a implementat programul work-life balance; acesta dă posibilitatea
angajaților de a lucra de acasă și de a avea un program flexibil. Lucrul flexibil oferă angajaților opțiunea de a
începe și termina programul la diferite ore comparative cu orele de lucru standardizate.

Managerii Coca-Cola HBC susțin că : “Respectăm drepturile fundamentale ale angajaților noștri și dorim să
creăm un mediu deschis, incluziv, corect, sigur și pozitiv, care să respecte valorile noastre. Prin urmare, oferim
oportunități echitabile pentru toți angajații și nu facem discriminări pe motive de rasă, religie, culoare, etnie,
origine, vârstă, dizabilități, orientare sexuală, opinie politică, gen sau stare civilă. În toate aspectele referitoare
la angajare, recrutare, compensații și beneficii, formare, promovare, transfer și reziliere, vom trata persoanele în
mod corect, în funcție de abilitățile lor de a îndeplini cerințele și standardele funcției lor.”, ceea ce este în
concordanță cu principiie etice.

Coca-Cola oferă angajaților salarii competitive și evaluează remunerația pe care o ofera cu cea oferită de alte
companii de înaltă performanță.

La Coca-Cola HBC România, este sprijinită viața de familie și respectată legea care dă dreptul mamelor la 2
ani de concediu de maternitate.

Este de o importanță majoră pentru Coca-Cola să le ofere angajaților un loc de muncă sigur și să dezvolte o
cultură a siguranței la locul de muncă. Coca-Cola HBC România lucrează în mod constant pentru certificarea
completă a tuturor fabricilor sale de îmbuteliere prin implementarea unor standarde ale sistemelor de
management recunoscute la nivel internațional, cum ar fi OHSAS 18001.

Toate acestea ilustrează respectarea principiilor etice privind atât consumatorii , cât și angajații. Coca-Cola
HBC se bucură de renumele obținut din grija față de consumatori prin oferirea produselor de calitate și în
același timp are angajați loiali companiei .

6
Acțiuni responsabile social

Responsabilitatea socială este considerată ca fiind obligaţia fermă a unei firme, dincolo de obligaţiile
legale sau de cele impuse de restricţiile economice, de a urmări obiective pe termen lung care sunt în folosul
societăţii. Firma se consideră responsabilă nu numai faţă de proprietari (acţionari), ci și faţă de clienţi, furnizori,
angajaţi, organisme guvernamentale, creditori, comunităţi locale, opinie publică.
Responsabilitatea socială reprezintă acel comportament prin care companiile decid fără a li se impune , să
integreze diferite obiective de ordin ecologic sau social în preocupările lor, instituind în acest sens un nou tip de
relație și parteneriate cu diferite grupuri de interese din cadrul societății.
Se consideră, de asemenea, că responsabilitatea socială poate fi privită și ca un principiu etic fundamental
care exprimă față de “cine” și pentru “ce” este responsabilă o societate comercială, prin prisma sistemului etic
acceptat și promovat de aceasta.
Există 4 categorii de obligații etice :
 față de acționari aceste obligații privesc o gestiune corectă, loialitate, informare, transparență,
confidențialitate;
 față de angajați aceste obligații privesc o remunerare echitabilă, dezvoltare profesională, respectul vieții
personale, respectul dreptului la petiție;
 față de clienți aceste obligații privesc produse/servicii de calitate, garantarea siguranței în utilizare,
informare;
 față de comunitate aceste obligații privesc protejarea mediului, contribuție la soluționarea problemelor
sociale, respectarea diversității culturale.
Societățile comerciale responsabile social dezvoltă o serie de inițiative sociale. Inițiativele sociale ale
societății comerciale sunt activități majore realizate de o societate comercială prin care sprijină cauzele sociale
și își îndeplinește oligațiile de responsabilitate socială.
HBC România recunoaște responsabilitatea sa în ceea ce privește protejarea sănătăţii oamenilor, a mediului
înconjurător și resurselor naturale. Cola-Cola HBC încurajează protejarea mediului, intervenind asupra
consumului de energie și asupra modului de confecționare a ambalajelor.

Energie

Coca-Cola HBC România recunoaște importanţa și riscurile asociate problemei schimbării climatice, atât
pentru planetă, cât și pentru compania sa, din moment ce deficitul ulterior de apă este legat direct atât de
operaţiunile sale, cât și de unul din cele mai importante patru segmente de produse. Coca-Cola HBC
România caută să îmbunătăţească eficienţa energetică și să obţină o reducere ulterioară a emisiilor directe (ex:
datorate utilizării de petrol şi de energie de la Public Power Corporation) și indirecte de gaze de seră în
atmosferă.
Pentru a îndeplini acest obiectiv, Coca-Cola HBC România a analizat iniţial sursele sale de consum
energetic, pentru a se concentra pe acele surse de energie care emană cea mai mare cantitate de emisii de dioxid
de carbon. Conform Politicii sale de Schimbare Climatică, se străduie să limiteze impactul asupra schimbării
climatice și să-și desfășoare activităţile de afaceri într-un mod sustenabil. Consideră că industria are un rol cheie
7
în găsirea unor soluţii durabile pentru provocările climatice din zilele noastre. Emisiile directe de Gaze de Seră
(GS) din operaţiunile Coca-Cola HBC România rezultă în mare parte din utilizarea de energie în fabricile și
flota auto. Emisiile indirecte rezultă din materiile prime (ingrediente și ambalaje) și echipamentele de răcire.

Compania caută să obţină o îmbunătăţire stabilă a standardelor de mediu, implicându-se în acelaşi timp în
minimizarea oricărui impact negativ asupra mediului local și global, pe măsură ce își dezvoltă activitatea,
satisfăcând astfel așteptările părţilor interesate. Coca-Cola HBC susţine protecţia mediului și conservarea
biodiversităţii. Sunt dedicaţi programelor de reutilizare, reciclare și recuperare a deşeurilor, pe lângă eliminarea
în siguranţă şi cu un impact minim a deșeurilor nerecuperabile. Aplică metode stricte pentru conservarea
resurselor , aşa cum sunt apa, ambalajele, energia și/sau alte materii prime.

Unele dintre realizările Coca-Cola HBC privind mediul au fost:


• Creșterea cu 7% a cantității de deșeuri reciclate comparativ cu 2012.
• Scăderea la zero a utilizării de petrol comparativ cu 2012.
• Reducerea emisiilor de carbon (directe și indirecte) cu 25,6% în 2014 comparativ cu 2010.
• Dezvoltarea şi investiția în linia aseptică de îmbuteliere de la fabrica din Ploiești.
• A fost prima ţară din Grupul Coca-Cola HBC ale cărei fabrici au primit certificarea European Water
Stewardship Standard și Medalia de Aur.
• Prin intermediul programului intern “Grija faţă de mediu începe din maşina ta”, au redus consumul de
combustibil cu 4% și emisiile de CO2 cu 4% în 2014 comparativ cu 2012.
• Au crescut cu mai mult de 50% cantitatea de apă reciclată.
• Prin intermediul proiectului “Eco-wash”, pentru spălarea ecologică a flotei de transport, au reușit să
economisească 130 de metri cubi de apă anual.
• Au introdus pe piaţă un nou tip de ambalaj pentru sticlele de apă Dorna de 500 ml - PlantBottle™.

Materiale

Coca-Cola HBC România recunoaște faptul că materiile prime nu sunt inepuizabile. Ca urmare a principiului
Reduceţi-Reutilizaţi-Reciclaţi, compania vizează în principal cea mai eficientă utilizare a resurselor naturale
limitate disponibile și, în al doilea rând, reutilizarea materialelor, reducând deșeurile solide produse (care sunt
un produs derivat al tuturor proceselor industriale) și în cele din urmă reciclarea deșeurilor.
Rolul fundamental al ambalajului este acela de a permite băuturilor să fie livrate în siguranţă de la linia de
producţie la consumator fără deteriorare sau contaminare.
Ajutând la reducerea deșeurilor alimentare, ambalajul are un rol cheie în a ajuta societatea să aibă o conduită
mai durabilă. De regulă, de zece ori mai multă energie și resurse se consumă în producerea alimentelor și
produselor, decât în ambalarea lor. Cu toate acestea, ambalajul în sine produce un impact asupra mediului
înconjurător de la producere până la reciclare și eliminare. Pe măsură ce ambalajul evoluează pentru a satisface
nevoile în schimbare ale consumatorilor și clienţilor, Coca-Cola HBC abordează și impactul asupra mediului
înconjurător în fiecare etapă a ciclului său de viaţă.

8
Fac aceasta pentru:
• a optimiza ambalajul pe care îl utilizează;
• a crește conţinutul regenerabil al ambalajului;
• a promova reciclarea și recuperarea;
• a reduce deșeurile în propriile fabrici.
Din 2014, Coca-Cola HBC a introdus un nou tip de ambalaj pentru sticlele de apă Dorna de 500 ml -
PlantBottle™. Este prima sticlă PET integral reciclabilă care utilizează conţinut regenerabil pe bază de plante.
Ambalajul a fost conceput de “The Coca-Cola Company” și include până la 30% material pe bază de plante.
Obiectivul pentru 2015 a fost acela de a extinde acest tip de ambalaj la toate dimensiunile de ambalaje pentru
apa Dorna.

Date privind utilizarea de energie, consumul și performanţa operatorului economic pe parcursul perioadei de raportare
9
Reprezentanții Coca-Cola HBC afirmă că: “Noi ne construim afacerea ţinând cont de preferinţele și nevoile
consumatorilor români. În ultimii ani, am investit în tehnologii care pot oferi o experienţă diferită
consumatorilor atunci când consumă produsele noastre. De exemplu, linia de îmbuteliere aseptică,
implementată în 2013, este rezultatul unei investiţii de aproximativ 22 milioane Euro și este o tehnologie
avansată, de ultimă generaţie. Inovaţia constă într-un proces de umplere cu două fluxuri concomitente – primul
flux transportă partea de suc a produsului, în timp ce al doilea flux transportă partea sa groasă – pulpa și fibrele
– protejând calităţile bucăţilor de fruct. Cele două fluxuri se întâlnesc la supapa de umplere, unde sunt
amestecate. Astfel, sucul de fructe şi pulpa pot fi îmbuteliate cu cea mai mare grijă și delicateţe, conducând
astfel la obţinerea unui produs cu adevărat revoluţionar. Deși linia de îmbuteliere este compactă și are nevoie de
puţin spaţiu și puţină energie pentru a funcţiona, rezolvând cu succes probleme legate de dezvoltarea durabilă,
utilizarea eficientă a resurselor și economisirea energiei, procesul de curăţare necesită un volum de apă mai
mare. De asemenea, piaţa a evoluat și varietatea portofoliului nostru a crescut semnificativ. Astfel, producem
mai multe sortimente cu diverse arome, dar în cantităţi mai mici, la nivel local.”

Coca-Cola HBC a adus plusvaloare comunității prin implementarea diverselor proiecte sociale.

 Parteneriatul Dorna cu Salvaţi Copiii

Cu 10 ani în urmă, Dorna era prima marcă ce a înfruntat status-quo-ul (lat.-stituație de fapt sau de drept în
raport cu care se apreciază efectele unui act juridic) de pe piaţa apei minerale, aducând valoarea mărcii într-o
categorie de mărfuri. În cele din urmă, piaţa apei minerale a devenit din ce în ce mai pragmatică prin apariţia
mai multor competitori în lupta cu promoţiile de preţuri, în timp ce comunicarea s-a concentrat pe revendicări
funcţionale. Dorna a schimbat paradigma spunând consumatorilor povestea mărcii – atributele și valorile sale,
acţionând asupra valorilor sale și fiind un agent de schimbare în comunitate. Campania "Grija pentru copii" a
fost lansată de Dorna și asociația Salvaţi Copiii în 2013, în vederea susţinerii de programe pentru îngrijirea
corespunzătoare a bebelușilor născuţi prematur. Motivul pentru care s-a ales problema bebelușilor născuţi
prematur a fost acela că România are cea mai mare rată de mortalitate infantilă din Europa – 10 bebeluși din
1.000 născuţi mor înainte de a împlini vârsta de 1 an, iar principalul motiv îl constituie nașterea înainte de
termen. În România, există cu 25% mai mulţi bebeluși născuţi înainte de termen decât media europeană - 1 din
10 copii din România este născut prematur. Dorna a avut în ADN-ul mărcii sale grija continuă pentru copii,
exprimată prin platforma de comunicare “Bebelușul Dorna” și care își are rădăcina în faptul că apa plată Dorna
este adecvată pentru prepararea hranei bebelușilor, așa cum este certificat de către Asociaţia Română de
Pediatrie. Prin urmare, a fost creată Platforma “GRIJA PENTRU COPII” împreună cu un bine-cunoscut ONG
din România, Asociaţia Salvaţi Copiii. Salvaţi Copiii România este membră a Save the Children International,
cea mai mare organizaţie independentă din lume ce pledează pentru drepturile copiilor.

 Atelierele deschise pentru Fericire, o Vizită la Fabrica de Fericire

Iniţiativa a inclus Tururi Educaţionale la fabricile de îmbuteliere Coca-Cola HBC România din Ploiești
(2013 și 2014) și din Timișoara (2013). În 2014, s-au dezvoltat și organizat și ateliere “Deschise pentru
Fericire” în 12 orașe, pentru a promova mesaje privind un stil de viaţă activ și sănătos în rândul elevilor și
studenţilor. Ca urmare a acestor ateliere, aceștia au vizitat fabrica din Ploiești. În cele din urmă, în 2014,

10
Tururile Fabricilor au fost diversificate pentru prezenţa unor clienţi importanţi, și o primă vizită a fost
organizată pentru 100 de angajaţi ai McDonald’s și Directorul lor General, împreună cu reprezentanţi ai
Sistemului Coca-Cola. Programul Tururilor de Fabrici a apărut ca răspuns la nevoile sistemului educaţional
românesc de a reconecta liceele cu domeniul practicii, dar și ca răspuns la strategia noastră ca angajator, din
moment ce investiţia în tineri cu înclinaţii spre tehnologie a devenit din ce în ce mai importantă. Programul
susţine strategia Coca-Cola- Refresh 2020- prin abordarea obezităţii și artificialităţii și prin educarea tinerilor cu
privire la fericire ca o stare de bine și un stil de viaţă activ și sănătos. Tururile Fabricilor intitulate “O Vizită la
Fabrica de Fericire” au atras 1.300 de adolescenţi din 6 orașe la turul Fabricii din Ploiești, ca urmare a
atelierelor Deschise pentru Fericire. De asemenea, 475 de adolescenţi (din clasele VIII-XII) de la liceele din
Ploiești și profesorii lor au vizitat fabrica, ca parte a iniţiativei de a încuraja educaţia non-formală a elevilor din
liceele tehnologice. Circa 100 de profesori au participat la vizitele de fabrici, inclusiv membri ai Inspectoratului
Școlar al Judeţului Prahova.. Feedback-ul de la participanţi a fost foarte încurajator. 61,76% dintre respondenţi
consideră Coca-Cola HBC ca fiind un mediu de lucru atractiv; 85% dintre respondenţi susţin că au aflat lucruri
noi despre procesul tehnologic de la fabrică pe parcursul acestei vizite, și au avut senzaţia că înţeleg acum mai
bine procesul de producţie din spatele produselor, rolul departamentelor dintr-o companie și modul în care
funcţionează o companie multinaţională; 96% dintre persoane ar recomanda această experienţă prietenilor lor;
46% dintre respondenţi au spus că vizita a fost utilă pentru cariera lor viitoare; 45% dintre respondenţii care au
participat la atelierul de Fericire au confirmat faptul că și-au schimbat dieta.

Etichetarea produselor și serviciilor

Referitor la informarea clienților , care face parte din responsabilitatea socială, Coca-Cola HBC este un
furnizor transparent.
Etichetele produselor Coca-Cola includ toate informaţiile prevăzute prin reglementările și liniile directoare
aplicabile. Ele conţin informaţii despre conţinutul energetic (calorii) și de zahăr pe partea din faţă a ambalajului,
și informaţii privind DZR (Doza Zilnică Recomandată) pe partea din spate a ambalajului, care includ detalii
despre calorii, zahăr, grăsimi, grăsimi saturate și conţinutul de sare per porţie, și proporţia dintr-o dietă
sănătoasă. Informaţii suplimentare sunt furnizate în publicaţiile companiei, pe site-ul său web și prin
intermediul serviciilor de răspunsuri destinate clienţilor. Sunt dedicaţi unei comunicări responsabile despre
produsele lor și promovării unei etichetări nutriţionale clare, accesibile utilizatorului pe partea din faţă a
ambalajului, împreună cu programele de nutriţie și materiale justificative, să ajute consumatorii să ia decizii
bine informate.

11
Concluzii și propuneri

În concluzie, Coca-Cola HBC România se dovedește a fi un operator economic ce aplică principiile etice și o
societate responsabilă social, având la activ numeroase proiecte care au sprijinit comunitatea și de asemenea,
implicare în ocrotirea mediului înconjurător.
Cu toate acestea, avem câteva propuneri ce ar putea fi puse în aplicare de către operatorul economic:
-Precum Coca-Cola HBC a implementat programul “PlantBottle” pentru ambalajele destinate apei, asemenea
poate face și cu celelalte recipiente ale băuturilor furnizate de ei.
-Coca-Cola HBC ar putea dezvolta un program care să vizeze informarea consumatorilor, în special al tinerilor
cu privire la efectele pe care le produce o consumare frecventă a băuturilor carbonatate, mai ales Coca-Cola.
-O nouă provocare pentru Coca-Cola HBC ar fi utilizarea pe scară largă a materiilor prime bio, în vederea
obținerii băuturilor pe care le produce, care să ofere o calitate sporită produselor puse la dispoziția clienților.

12
Bibliografie

1. Mureșan Laura : Etică și responsabilitate socială în marketing , Editura C.H.Beck , București , 2010
2. Irina-Eugenia Iamandi: Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale ,
București , 2012
3. http://www.coca-colahellenic.ro/Aboutus/Ourproduction/
4. http://www.responsabilitatesociala.ro/companii/coca-cola-hbc-romania.html
5. http://www.coca-colahellenic.ro/Productsandbrands/Sparklingproducts
6. http://www.paemfortis.ro/principii-de-baza-ale-eticii-in-afaceri/
7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
8. http://www.coca-cola.ro

13

S-ar putea să vă placă și