Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL NONLITERAR (textul publicitar, ştirea, anunţul, articolul de ziar/revistă, afi șul,

fluturașul, rețeta, instrucțiunile de diverse tipuri, eticheta, articolul de dic ționar):


- este rezultatul observării realităţii şi al transformării acesteia în informaţie;
- are caracter nonficţional- este bazat pe aspecte adevărate, controlabile, concrete ale
realităţii;
- are drept scop informarea cititorului, dar şi transmiterea unor convingeri;
- în general, este lipsit de expresivitate;
- este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii;
- obiectivitate, claritate, accesibilitate relativă, în funcţie de domeniu;
- în textele ştiinţifice sunt prezenţi termeni ştiinţifici;
SE REFERĂ LA ASPECTE DIN REALITATE.
Citeşte cu atenţie textul următor:

Alături de Carpaţi şi de Dunăre, o altă entitate fizico-geografică importantă, care a influenţat şi


continuă să influenţeze şi în prezent viaţa românilor, este Marea Neagră. Cunoscută din cele mai vechi
timpuri sub diferite denumiri – Pontus Axeinus (Marea Neospitalieră sau Inospitalieră), Pontus Euxinus
(Marea Ospitalieră), Pontus Sarmaticus, Marea Cimerică, Mar Maggiore, Kara Deniz, Mare Nigrum,
Cernoe More ş.a. – Marea Neagră oferă României, prin litoralul său cu o lungime de 244 km, ieşire liberă
la Oceanul Planetar. Prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele ea este legată de Marea Egee şi Marea
Mediterană pentru ca aceasta din urmă, prin strâmtoarea Gibraltar, să facă legătura cu Oceanul Atlantic.
(Marian Ene, Marea Neagră, o poartă către lume,
în revista „Terra magazin”, nr. 5, mai 2006)

1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat:
– revista din care a fost selectat fragmentul;
– regiunea geografică evocată;
– care sunt denumirile sub care mai este cunoscută Marea Neagră.
2.Selectează, din text, fragmentul prin care se arată că Marea Neagră are legătură cu Oceanul Atlantic
3. Notează răspunsul corect pentru cerinţa:
Propoziţia subordonată subliniată din fraza: …o altă entitate fizico-geografică importantă, care a
influenţat şi continuă să influenţeze şi în prezent viaţa românilor poate fi contrasă în parte de propoziţie
corespunzătoare:
a. atribut;
b. complement direct;
c. complement indirect.
4. Precizează valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor din prima frază: care, Marea
Neagră.

B. Plecând de la valorificarea fragmentului suport de mai sus, redactează un text de 10-15 rânduri, în care
să-ţi exprimi încântarea produsă de imensitatea întinderilor de ape, de răsăriturile şi apusurile de soare, de
lumina care fascinează de fiecare dată.
În compunerea ta trebuie:
– să-ţi exprimi sentimentele faţă de peisajul marin;
– să valorifici atât cât este posibil secvenţele de text care ilustrează imaginea mării;
– să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
– să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.