Sunteți pe pagina 1din 2

Alte funcții ROUND, IF.

Scrierea manuală
Functiile sunt formule compuse din: semnul “ = “, un nume predefinit si o lista de argumente între paranteze
rotunde. Lista argumentelor contine valori de diferite tipuri, adrese ale celulelor ce contin aceste valori,
domenii de celule sau poate fi vida.

Introducerea unei functii se face în doua moduri: prin tastare sau folosind butonul Insert function
(Inserare functie) din bara de instrumente Standard sau din stânga liniei de formule.

Functii uzuale:

• SUM – calculeaza suma mai multor numere sau celule numerice.

Sintaxa : =SUM(n1, n2, . . . ) sau =Sum(domeniu), unde n1, n2, . . . sunt valori numerice iar domeniu este un
domeniu de celule. Este utila pentru calcularea totalurilor. Categoria: Matematice.

• AVERAGE – calculeaza media aritmetica a mai multor numere sau celule numerice.

Sintaxa: =AVERAGE(domeniu). Este utila pentru calcularea mediilor, de exemplu la sfârsitul unui semestru
sau an scolar. Categoria: Statistice.

• COUNT – numara celulele numerice dintr – un domeniu.

Sintaxa: =COUNT(domeniu ). Este utila, de exemplu, pentru calcularea numarului de participanti la un


examen prin numararea notelor obtinute de acestia. Categoria: Statistice.

• MAX, MIN – calculeaza maximul respectiv minimul valorilor numerice dintr – un domeniu.

Sintaxa: =MAX(domeniu), =MIN(domeniu). Maximul/minimul calculat prezinta importanta în cazul unor


liste lungi de valori numerice sau pentru a fi folosit în alte formule (ca formula imbricata). Categoria:
Statistice.

• ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP – rotunjeste un numar la numarul de zecimale dorit. Round


rotunjeste prin lipsa sau adaos, Rounddown – prin lipsa, iar Roundup – prin adaos.

Sintaxa : =ROUND(n, nz), =ROUNDDOWN(n, nz), ROUNDUP(n, nz), unde n este numarul dat, iar nz –
numarul de zecimale la care se face rotunjirea. Exemple: =ROUND(3.45,1) Þ 3.5; =ROUND(3.44,1) Þ 3.4;
=ROUNDDOWN(3.49,1) Þ 3.4; =ROUNDUP(3.44,1) Þ 3.5. Categoria: Matematice.

• TODAY, NOW – afiseaza data, respectiv data si ora curente.

Sintaxa: =TODAY( ), =NOW( ). Data si ora sunt date de ceasul sistemului, avantajul fiind actualizarea lor
în functie de data si ora la care este deschisa foaia de calcul.

• IF – afiseaza una din doua valori date, în functie de valoarea de adevar a unei conditii date.

Sintaxa: =IF(conditie, val1, val2). Daca valoarea de adevar a conditiei este TRUE, se afiseaza val1 , iar daca
este FALSE, val2 . Categoria: Logice.

Exemplu : =IF(C1<5, “corigent”, “absolvent”), afiseaza “absolvent”, deoarece valoarea de adevar a


conditiei C1<5 este FALSE (vezi figura).

@ Deseori, în loc de val1 si val2 se folosesc alte functii IF (imbricate), obtinând o structura decizionala cu
mai multe variante.
• COUNTIF – numara celulele dintr–un domeniu, care îndeplinesc o anumita conditie.

Sintaxa : =COUNTIF(domeniu, conditie). Este utila, de exemplu, pentru numararea elevilor admisi la un
examen, folosind domeniul cu notele acestora. Categoria: Statistice.

• TRIM – afiseaza textul dintr–o celula, transformat prin eliminarea spatiilor, cu exceptia câte unui spatiu
între cuvinte.

Sintaxa : =TRIM( tex t). Este utila pentru transformarea textelor ce contin spatii nedorite. Categoria: Tex t.

• UPPER, LOWER, PROPER – afiseaza textul dintr–o celula, transformat astfel: UPPER capitalizeaza
toate literele, LOWER le transforma în litere mici, iar PROPER capitalizeaza prima litera din text si literele
ce urmeaza dupa caractere neliterale, restul literelor devenind mici. Formulele sunt utile, de exemplu, pentru
afisarea corecta a numelor de persoane.

Sintaxa : =UPPER(text), =LOWER(text), =PROPER( tex t). Categoria: Tex t.