Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. de înregistrare: 63/11.05.

2018 Avizat,

Prof. Marinela-Natalia Mrejeru


Inspector școlar pentru activități extrașcolare

RAPORT DE EVALUARE A PROIECTULUI EDUCATIV

1. Titlul proiectului: ALTER EGO-editia a XI-a 2017-2018


2. Unitatea de învățământ coordonatoare: LICEUL TEORETIC „CALLATIS”
MANGALIA
3. Coordonatorul (date de contact- nume, telefon, email): BECHIR GHIULNAR,
0723846884, ghiulnar68@gmail.com si GROZEANU ADELA, 0748219102,
adelacatigrozeanu@gmail.com
4. Scurtă descriere a scopului și obiectivelor: Îmbunătăţirea cunoştinţelor de cultură
generală prin metode moderne şi atractive: antrenarea elevilor de nivel liceal/ gimnazial
care să participe la competiţie; realizarea de interacţiuni între elevi, prin formarea grupelor
de lucru; prezentarea on-line / grilă a răspunsurilor corecte legate de diferite domenii;
recunoaşterea meritelor elevilor cel mai bine pregătiţi.
5. Grupul țintă vizat: elevii claselor VII-XII ce consideră necesar şi important să îşi
îmbunătăţească bagajul de cunoştinţe generale.
6. Enumerarea activităților din proiect:
1. Activitatea principală ”ALTER EGO”, EDIŢIA a XI-a –Etapa Judeţeană
2. Activitatea secundară ”ALTER EGO”, EDIŢIA a XI-a –Etapa pe şcoală
7. Modalitatea de premiere: Pentru fiecare răspuns corect grupa de elevi primeşte un
punct, iar pentru fiecare răspuns greşit nu se acordă puncte. Clasamentul se stabileşte în
funcţie de punctajul obţinut: pentru elevi premiul I ( peste 129 puncte), premiul II (128-
123 puncte), premiu III ( 122-117 puncte), menţiuni( 116-100 puncte). Pentru cadre
didactice:diploma de merit:evaluator, organizator, propunător de subiecte (dupã caz).
Premiile constau în diplome, medalii, cupă.
8. Numărul de participanți (în proiect și la activitatea principală): 600 elevi si 45
profesori
9. Finanțarea (sumele investite- aproximativ și sursele de finanțare): 400 lei/Asociatia de
Pãrinţi al elevilor Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia şi 200 lei coordonatorii
proiectului
10. Anexe/precizări considerate necesare a fi menționate de către monitor în raport:

DIRECTOR, COORDONATORI PROIECT,


Prof. Mihalache Iuliana-Corina PROF. Bechir Ghiulnar
PROF. Grozeanu Adela
MONITOR,
prof. Avădănei Vianora, responsabil centrul metodic Mangalia