Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

BUCUREŞTI
SUCURSALA ,,MOLDOVA” BACAU
SANTIER „RACOVA”

EXERCIŢIU SIMULARE ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ


REALIZAT ÎN DATA DE 11.08.2010 ORA 09
LA PUNCTUL DE LUCRU DEPOZIT CARBURANTI – SANTIER RACOVA

- INCENDIU -

Exerciţiul are ca scop capacitatea de răspuns în cazul unei situaţii de urgenţă şi


cuprinde alarmare, salvare, intervenţie, reabilitare.
În data de 11.08.2010 ora 0900 a avut loc o explozie la staţia de distribuţie
carburanţi, incidentul s-a produs la o autocisternă de combustibil în timpul descărcării,
când nu s-a respectat procedura de descărcare. La autocisterna nu era legat cablul
pentru descărcarea electricităţii statice între cisternă şi rezervor. În momentul transva
zării , gazele s-au aprins producându-se explozia urmată de incendierea autocisternei,
rezervorului şi distrugerea parţială a clădirii învecinate, cu rănirea conducătorului
auto.
Forţele participante la exerciţiu sunt formate dintr-o echipă deblocare – salvare,
o echipă instalaţii, o echipă sanitară
În urma evenimentului seful punctului de lucru a trecut la alarmarea forţelor
proprii şi anunţarea evenimentului la telefonul 112 enumerând datele de identificare
ale situaţiei:
- felul evenimentului;
- locul evenimentului;
- amploare;
- victime;
- distrugeri;
- pagube.
Formatia de intervenţie SU a trecut la folosirea mijloacelor de primă intervenţie
de la locul de muncă (stingătoare portabile, carosabil, găleţi, târnăcoape, nisip)
protejând vecinătăţile şi anihilând alte mici focare care ar fi putut genera incendii de
intensitate mare până la sosirea forţelor cooperante.
Echipa sanitară s-a deplasat la locul accidentului de unde a ridicat un rănit, ce
prezenta arsuri de gradul II pe 10 % din suprafaţa corpului.
Rănitul a fost transportat la PAR, acordându-se primul ajutor înainte de a fi
transportat la spital.
Echipa de deblocare-salvare a trecut la eliberarea căilor de acces din incintă.
Echipa de instalaţii s-a prezentat la locul evenimentului, unde a închis toate robinetele
ce comunicau între rezervorul incendiat şi restul depozitului (pompe distribuţie,
rezervoare cămine). Echipa de intervenţie a folosit sursele naturale de apă cu
echipament specific în formarea unei perdele de apă interpusă între focar şi celelalte
părţi ale staţiei.
Tot personalul a folosit mijloace individuale de protecţie, pe parcursul
exerciţiului nu s-au produs accidente la personalul participant.
Alarmarea, salvarea, evacuarea şi intervenţia au decurs cursiv în timp optim.

Concluzii desprinse în urma exerciţiului :


 Amplasarea corectă a mijloacelor de stingere a făcut posibilă intervenţia
rapidă.
 Cunoaşterea şi mânuirea corectă a mijloacelor de stingere a dus la o stingere
eficientă.
 Dotarea corectă cu stingătoare compatibile cu clasa de incendiu caracteristică
unui depozit de carburanti .

La exercitiu au participat :

- Din partea autoritatilor locale : Dl. cpt. ROSU ,inspector zonal din cadrul
IGSU „Mr. Constantin Ene „ Bacau

Semnatura __________________________

- Din partea conducerii sucursalei : Dl. VIOREL POPESCU , Director


pentru calitatea productiei din cadrul Sucursalei „Moldova”

Semnatura ____________________________

- Din partea conducerii locului de munca : Dl. SILAI GABRIEL , sef santier

Semnatura _____________________________

- Din partea Serviciului SSM – SU – Dna RADULESCU CRISTINA

Semnatura ______________________________

Întocmit, Lucrator desemnat SSM ,


Inspector SU , Ing. Mircea Tantareanu
Sing. Cadrie Popescu