Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare

”Substanțele în natură”
Clasa a V-a
Numele, prenumele________________________________
Data__________________________

№ Itemi Scor

1 Subiectul 1. L
Definește noțiunile: 0
Difuziune__________________________________________________________________________________ 1
_____________________________________________________________________________________________ 2
Humus_____________________________________________________________________________________ 3
_____________________________________________________________________________________________ 4
2 Subiectul 2.
Clasifică în două coloane substanțele (organice și anorganice): L
Nisip, acid acetic(oțet), sare de bucătărie, aur, cauciuc, sticlă, polietilenă, fier,
0
mătase, apa, vopsea, pietriș. 1
Substanțe Substanțe 2
organice anorganice 3
4
5
6

3 Subiectul 3.
Scrie trei exemple de fenomene ale naturii, realizează câte un desen
corespunzător, folosind simboluri:
Model: Ploaia
L
0
1
2
3
4
5
6
.................... ........................ ...........................
4 Subiectul 4. L
a)Încercuiește doar condițiile care favorizează arderea: 0
1
Combustibi, vînt, oxigen, lumină, căldură, dioxid de 2
carbon, umiditate. 3
4
b)Numește 3 acțiuni pe care le vei înterprinde în cazul izbucnirii 5
unui incendiu: 6
7
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Subiectul 5.

Precizează proprietățile: L
 Lemnul arde ușor. 0
 Dioxidul de carbon este un gaz incolor. 1
 Cărbunele arde. 2
 Esențele de fructe au un miros frumos. 3
4
6 Subiectul 6. L
0
Enumeră cîte cel puțin 3 masuri de conservare pentru fiecare substanță. 1
2
Aer Apă Sol 3
4
5
6
7
8
9

7 Subiectul 7.
1. Enumeră 2 beneficii a microorganismelor pentru sol: L
 ________________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________ 1
 ________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
4
Barem de corectare

Nr. Conținutul Punctaj


1. Pentru definirea noțiunilor 2x2=4p

2. Pentru completarea tabelului 12 x 0,5 = 6 p

3. Pentru scrierea fenomenului cîte 1p. 6p


Pentru desen cîte 1p
4. Pentru încercuirea corectă 4x 1 = 4 p

Pentru fiecare acțiune corectă 3 x 1 =3p

5. Pentru precizarea corectă a proprietăților 4x1=4p

6. Pentru stabilirea corectă a măsurilor de conservare 9x1=9p

7. Pentru enumerarea beneficiilor 2x2=4p

Total 40p

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Punctaj 0-3 4-6 7-9 10-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-36 37-40