Sunteți pe pagina 1din 1

COSTUL DE OPORTUNITATE

 Nevoile sunt mai mari decât resursele – raționalitatea economică:


 Există întrebări vitale pentru economie:
1.ce și cât să producă ?
2.Cum să producă?
3. cu ce mijloace?
4. pentru cine să producă?
 Este nevoie de sacrificarea unor alternative de producere, de cumpărare, de acționare;
 Orice agent economic urmărește:
Maximum de: utilitate, satisfacție, productivitate, profit, remunerare;
Minimum de: efort, consum de resurse, costuri;
 Costul de oportunitate = prețul celei mai bune alternative sacrificate pentru a
alege un anumit bun: pentru a fi produs, consumat, pentru a întreprinde o
acțiune;
 Se mai numește cost real = cea mai bună alternativă la care se renunță atunci când s-a
luat decizia de a folosi mai bine resursele pentru a produce sau procura bunuri
economice;
 Cost real al alegerilor, cost alternativ, cost de opțiune = cost de oportunitate;
 Dacă resursele ar fi nelimitate, atunci nici o activitate nu s-ar înfăptui pe seama alteia,
ar fi posibile toate alternativele iar costul de oportunitate = 0;
 Principiul de la care se pleacă este ”nu există câștig fără sacrificiu”;
 Consumul este direct proporțional cu gradul de civilizație și cultură;
 Risipa se produce când:
1. Se produce ce nu se cere;
2. Se produce mai mult decât se cere;
3. Se produce de proastă calitate;
4. Se produce cu consum de resurse mai mare decât tehnica dominantă;
5. Se poluează mediul;
6. Se pierde timp care este o resursă irecuperabilă;
 Costul de oportunitate se exprimă grafic cu ajutorul curbei sau frontierei
posibilităților de producție;
 Acesta reliefează combinațiile posibile de producere a două bunuri, în condițiile
folosirii integrale și eficiente a resurselor economice rare, disponibile la un moment
dat;
APLICAȚII