Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de înscriere Internship LARICS

19 Noiembrie 2018 - 16 Ianuarie 2019

Subsemnatul/a_____________________________________________________, domiciliat/ă în
județul_________________, localitatea _____________________, strada_________________________,
numărul _______, email _______________________, telefon ________________, legitimat/ă cu BI/CI/
seria ______, numărul __________, CNP ________________________, vă rog să îmi aprobați înscrierea
la Internship-ul organizat de Laboratorul pentru Analiza Războiului Informațional și Comunicare
Strategică, în perioada 19 noiembrie 2018 – 16 ianuarie 2019.

Data: Semnătura:

______________ ____________________