Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU - SEGMENTE - CLASA A VI-A

1. Se dă figura: B O M A

Precizaţi care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false:
a) M aparţine segmentului [OA];
b) M aparţine semidreptei (OB;
b) M nu este pe semidreapta (OA;
d) M este pe dreapta AB;
e) M nu este pe semidreapta (AB;
f) Toate punctele segmentului [OM] aparţin segmentului [AB].
2. Fie pe o dreaptă punctele A, B, C, D astfel încât C este între A şi B, A este între B şi D, AB=6 cm,
BC=4 cm, AD=3 cm. Calculaţi lungimile segmentelor AC, CD şi BD.
3. Fie punctele A, B, C, D astfel încât B este între A şi C, iar A între C şi D, AB=5 cm, BC=6 cm, BD=8
cm. Calculaţi lungimile celorlalte segmente.
4. Fie o dreapta d şi F, G, H, J patru puncte pe ea astfel încât FG=7 cm, HJ=5 cm, GH=3 cm. Calculaţi
lungimile celorlalte segmente care apar. Câte soluţii are problema?
5. Desenaţi un segment [MN] de lungime 7 cm. Fixaţi mijlocul acestui segment. Scrieţi ce segmente
congruente apar şi care sunt lungimile lor.
6. Fie un segment [AB] de lungime 8 cm. Găsiţi mijlocul C al acestui segment şi scrieţi segmentele
congruente care se formează. Găsiţi apoi mijloacele segmentelor AC şi BC şi notaţi aceste puncte. Câte
segmente congruente se formează şi care sunt?
7. Pe o dreaptă XY, punctele A, B, C, D, E, F, G, H determină 7 segmente consecutive congruente.
a) Precizaţi ce raport reprezintă AB, AD, CF, FH, EG din: I) AH; II) BE.
b) Numiţi mijlocul fiecăruia din segmentele AC, DH şi BF.
8. Fie AB şi BC două segmente situate pe o dreaptă, de o parte şi de alta a extremităţii comune B.
Ştiind că AB=6 cm şi BC=4 cm, calculaţi distanţa dintre mijloacele celor două segmente.
9. Fie AB şi BC două segmente situate pe o dreaptă, de aceeaşi parte a punctului B, AB=12 cm şi BC=8
cm. Calculaţi distanţa dintre mijloacele acestor segmente.
10. Fie A, B, C trei puncte coliniare în această ordine. Dacă AB=8 cm şi distanţa dintre mijloacele
segmentelor [AB] şi [BC] este de 7 cm, găsiţi lungimea segmentului [BC].
11. Fie [AB] şi [CD] două segmente situate pe o dreaptă astfel încât să nu aibă puncte comune, AB=6
cm şi CD=8 cm. Ştiind că distanţa dintre mijloacele segmentelor este de 9 cm, găsiţi distanţa dintre
cele mai apropiate capete ale celor două segmente.
12. Fie A, B, C, D patru puncte coliniare distincte astfel încât AB=5 cm, BC=8 cm şi CD=2 cm. Pentru
fiecare situaţie posibilă calculaţi:
a) lungimea segmentului [AD];
b) distanţa dintre mijloacele segmentelor [AB] şi [CD].