Sunteți pe pagina 1din 3

Metode de descompunere în factori

1. Metoda factorului comun


Această metodă se bazează pe proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunarea/scăderea
numerelor naturale :𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑦) ș𝑖 𝑎𝑥 − 𝑎𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑦).
Exemple:
1. 3x – 6 =3(x – 2) ; 2. 5𝑥 2 − 10𝑥 = 5𝑥(𝑥 − 2);

𝟑. 𝑥(2𝑥 + 𝑦) − 7(2𝑥 + 𝑦) + (2𝑥 + 𝑦)2 = (2𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 7 + 2𝑥 + 𝑦) = (2𝑥 + 𝑦)(3𝑥 − 7 + 𝑦).

2.Utilizarea formulelor de calcul prescurtat


𝒂𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 = (𝒂 + 𝒃)𝟐
𝒂𝟐 − 𝟐𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 = (𝒂 − 𝒃)𝟐
𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 = (𝒂 − 𝒃)(𝒂 + 𝒃)
𝒂𝟑 + 𝟑𝒂𝟐 𝒃 + 𝟑𝒂𝒃𝟐 + 𝒃𝟑 = (𝒂 + 𝒃)𝟑 𝒂𝟑 − 𝒃𝟑 = (𝒂 − 𝒃)(𝒂𝟐 + 𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 )
|𝒂𝟑 − 𝟑𝒂𝟐 𝒃 + 𝟑𝒂𝒃𝟐 − 𝒃𝟑 = (𝒂 − 𝒃)𝟑 |𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 + 𝒄𝟐 + 𝟐𝒂𝒃 + 𝟐𝒃𝒄 + 𝟐𝒂𝒄 = (𝒂 + 𝒃 + 𝒄)𝟐
𝒂𝟑 + 𝒃𝟑 = (𝒂 + 𝒃)(𝒂𝟐 − 𝒂𝒃 + 𝒃𝟐 )

Exemple:
1. 1 + 10𝑥 + 25𝑥 2 = 12 + 2 ∙ 1 ∙ (5𝑥) + (5𝑥)2 = (1 + 5𝑥)2

𝟐. 4𝑥 2 − 12𝑥𝑦 + 9𝑦 2 = (2𝑥)2 − 2 ∙ 2𝑥 ∙ 3𝑦 + (3𝑦)2 = (2𝑥 − 3𝑦)2

3. 4 − 𝑏 2 = 22 − 𝑏 2 = (2 − 𝑏)(2 + 𝑏)

4. 𝑥 3 − 8 = 𝑥 3 − 23 = (𝑥 − 2)(𝑥 2 + 2𝑥 + 4)

3.Metode combinate
Exemple:
1. 2𝑥 + 2𝑦 + 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 = 2(𝑥 + 𝑦) + 𝑎(𝑥 + 𝑦) = (𝑥 + 𝑦)(2 + 𝑎)

2. 𝑥 4 + 𝑥 2 + 1 = (𝑥 4 + 2𝑥 2 + 1) − 𝑥 2 = (𝑥 2 + 1)2 − 𝑥 2 = (𝑥 2 + 1 − 𝑥)(𝑥 2 + 1 + 𝑥)

3. Metoda I: 𝑥 2 + 3𝑥
⏟ + 2 = 𝑥 2 + 𝑥 + 2𝑥 + 2 = 𝑥(𝑥 + 1) + 2(𝑥 + 1) = (𝑥 + 1)(𝑥 + 2)
𝑥+2𝑥

3 3 2 3 2 3 2 9 3 2 1
Metoda II: 𝑥 2 + 3𝑥 + 2 = [𝑥 2 + 2 ∙ 𝑥 ∙ + ( ) ] − ( ) + 2 = (𝑥 + ) − + 2 = (𝑥 + ) − =
2 2 2 2 4 2 4

3 1 3 1
= (𝑥 + − ) (𝑥 + + ) = (𝑥 + 1)(𝑥 + 2)
2 2 2 2

pg. 1 prof.AncaAlexa
Fișă de lucru
clasa a VII a
-metode de descompunere în factori-
Nota 5-6
1.Descompuneți în factori , grupând mai întâi convenabil termenii:
a)2𝑥 + 2𝑦 + 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 = d)3𝑥 + 3𝑦 + 𝑎2 𝑥 + 𝑎2 𝑦=
b)5𝑥 − 5𝑦 + 𝑎𝑥 − 𝑎𝑦 = e)2𝑥 3 − 2𝑥 2 + 7𝑎𝑥 − 7𝑎 =
c)𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 + 5𝑦 + 5𝑧 = f)𝑥 4 − 𝑥 3 + 2𝑥 − 2 =
2.Descompuneți în factori:
a)𝑥 2 + 3𝑥 + 2; c)𝑥 2 + 7𝑥 + 12; e)𝑥 2 + 10𝑥 + 21;
b)𝑥 2 − 3𝑥 + 2: d)𝑥 2 − 5𝑥 + 6; f)𝑥 2 − 5𝑥 + 4.
3.Descompuneți în factori:
a)16𝑥 2 − 81; c)𝑥 2 − 49𝑦 2 ;
b)𝑥 4 − 𝑦 4 ; d)(𝑥 + 1)2 − 1

.
Nota 7-8
1.Descompuneți în factori , grupând mai întâi convenabil termenii:
a)3𝑎𝑥 2 + 2𝑎𝑥 3 + 6𝑎2 𝑥 + 4𝑎2 𝑥 2 ; c)3𝑥𝑦 + 2𝑥 2 𝑦 + 6𝑥 2 𝑦 2 + 4𝑥 3 𝑦 2 ;
b)5𝑎4 − 10𝑎3 + 6𝑎𝑥 2 − 12𝑥 2 ; d)5𝑥 2 + 3𝑎2 𝑥 − 10𝑎𝑥 − 6𝑎3 .
2. Descompuneți în factori:
a)(𝑥 2 + 2𝑥 + 1) − (𝑦 2 − 4𝑦 + 4); c)𝑥 2 − 14𝑥𝑦 + 49𝑦 2 − 𝑎2 − 6𝑎𝑏 − 9𝑏 2 ;
b)9𝑎2 − (𝑥 2 − 6𝑥 + 9); d)𝑥 2 + 2𝑥 + 𝑦 2 − 2𝑦 + 2.
3.Dacă a+b=3 și a-b=7,calculați:𝑎)𝑎2 − 𝑏 2 ; 𝑏)𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2 .
4.Se consideră expresia 𝐸 = 𝑎2 + 2𝑎 + 2.
a) Calculați valorile lui E dacă 𝑎 ∈ {−1,0,1}

pg. 2 prof.AncaAlexa
b)Arătați că 𝐸 > 0, oricare ar fi 𝑎 ∈ ℝ.
c)Descompuneți în factori expresia E – 10.

Nota 9-10
1.Arătați că următoarele numere sunt pătrate perfecte,oricare ar fi 𝑥𝜖ℝ:
a)𝑥(𝑥 + 6) + 9; d)(x-3)(x+1)+4;
b)x(x-12)+36; e)(𝑥 2 + 𝑥)(𝑥 2 + 𝑥 + 4) + 4;
c)(x+2)(x+4)+1; f)(𝑥 2 − 𝑥)(𝑥 2 − 𝑥 − 6) + 9.
2.Arătați că numărul x este natural , unde:

a)𝑥 = √11 − 6√2 + √9 − 4√2 − √3 + 2√2;

b) 𝑥 = √12 − 6√3 − 2√7 + 4√3 + 3√4 + 2√3;


3.Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor a și b , unde:
2 2
a)𝑎 = (√7 + 4√3 + √7 − 4√3) , 𝑏 = (√11 − 6√2 + √11 + 6√2) ;
2
2 2
b)𝑎 = (√5 + 2√6 + √5 − 2√6) , 𝑏 = (√(2√5 − 3) − √21 − 4√5) .

pg. 3 prof.AncaAlexa