Sunteți pe pagina 1din 1

COD: S.10.O.

060 ARHITECTURA DE INTERIOR II


FACULTATEA ARHITECTURĂ ŞI URBANISM

Aprobat prin procesul verbal nr.12, din 14.05.2018


A şedinţei Departamentului Arhitectura
Chestionarul pentru examenul orar la disciplina:
ARHITECTURA DE INTERIOR II, anul V,
Grupele academice: ARH-131, ARH-133

Aprobat şef Departamenul ARHITECTURA:


______________dr.arh., conf.univ CARPOV Aurelia

CHESTIONAR PENTRU EXAMEN


1. Stiluri moderne, contemporane și etnice. Estetica stilul ECLECTIC, factorii evoluției în
amenajarea interiorului de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
2. Stilul ART NOUVEAU în amenajarea interioară, sarcini şi caracteristici.
3. Aspectul psihofiziologic al culorilor asupra spațiului interior.
4. Sarcinile generale de amenajare a interiorului locuinţelor în stil MODERN.
5. Expresivitatea stilului de interior MINIMALIST.
6. Totalitatea elementelor ce caracterizează interiorul în stilul ART DECO.
7. Ansamblul elementelor ce caracterizează interiorul în stilul POP-ART.
8. Sarcini generale de formare și amenajare a interiorului pentru stilul HIGH TECH.
9. Expresivitatea stilistică POSTMODERNĂ în amenajarea interioră.
10. Stiluri etnice. Caracteristica de amenajare interioară pentru stilul JAPONEZ.
11. Individualitatea interioarelor amenajate în stilul CHINEZ.
12. Caracteristica de organizare și decor a interioarelor în stil INDIAN.
13. Ansamblul elementelor de design interior pentru stilul etnic AFRICAN.
14. Individualitatea designului interior pentru stilul etnic RUSTIC.
15. Caracteristica de amenajare interioară pentru stilul COUNTY și PROVENCE.
16. Sarcinile generale de organizare și decor a interiorului locuinţelor în stilul naţional
ROMÂNESC.
17. Compoziţii coloristice aplicate în interior prin conceptul - teoria coloristică „Timpurile
anului”.
18. Tendințe de amenajare interioară și coloristică pentru stilul contemporan al anului 2018.
19. Importanța iluminatului natural și efectele asupra spaţiului interiorului.
20. Importanța iluminatului artificial și efectele asupra spaţiului interiorului.
21. Influența utilizării în amenajare și decor cu oglinzi asupra spaţiului interiorului.
22. Factorii importanți de organizare interioară ce definesc interiorul pentru stilul LOFT.
23. Caracteristici proprii pentru designul interior a stilului etnic.
24. Natura şi condiţiile urbanistice ca bază de formare a interiorului.
25. Psihologia ţi fiziologia de asimilare a interiorului de către om.
26. Proiectarea spaţiului interior al edificiilor ca sisteme.
27. Construcţiile ca mijloc de organizare a spaţiilor.

A elaborat Titularul disciplinei: ARHITECTURA DE INTERIOR II


______________________ dr.art., conf.univ. MUNTEANU Angela

S-ar putea să vă placă și