Sunteți pe pagina 1din 2

19.02.14 Evaluare formativă ____________________________ 19.02.

14 Evaluare formativă ____________________________


Învelișul viu al Pămîntului Învelișul viu al Pămîntului
Varianta I Varianta II
1.Dă exemple de plante: 1.Dă exemple de plante:
De cultură Medicinale Sălbatice De cultură

2.Scrie cite 3 caracteristici pentru: 2.Scrie cite 3 caracteristici pentru:


Mamifere Insecte Păsări Pești Reptile Mamifere
1. 1.

2. 2.

3. 3.

3.Completează legătura de hrănire între viețuitoare: 3.Completează legătura de hrănire între viețuitoare:

Plante insecte ___________ ___________ Plante păsări ___________ ___________

4.Completează enunțurile: 4.Completează enunțurile:


Animalele care se hrănesc doar cu iarbă se numesc_______________ . Animalele care se hrănesc doar cu carne se numesc______________
Printre ele sunt____________________________________________ . Printre ele sunt__________________________________________ .
Carnivore sunt animalele care se hrănesc _______________________ . Erbivore sunt animalele care se hrănesc _______________________
Aici menționăm ____________________________________________ Aici menționăm ___________________________________________
Animalele care se hrănesc și cu ______________ și cu _____________ Animalele omnivore se hrănesc și cu __________ și cu____________
se numesc ___________________.Omnivore sunt ________________ Omnivore sunt___________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________