Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Aprobat ,
BUCURESTI Director Sucursala ,
SUCURSALA „MOLDOVA” BACAU Ing. VIOREL GROSU

PROGRAMAREA
EXERCITIILOR PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA
IN CADRUL SUCURSALEI „MOLDOVA”
IN ANUL 2012

Nr.
Locul de munca Tematica exercitiului Cine raspunde Data programarii
crt.
1. SEDIU SUCURSALA  Modul de interventie si evacuare in cazul unui incendiu Inspector SU Iunie 2012
 Modul de interventie si evacuare in cazul unui incendiu
Resp.SSM-SU
2. S.P.I.T. BACAU  Exercitiu de evacuare la cutremur. Iunie 2012
sectie

3. DEPOZIT CARBURANTI BACAU  Modul de interventie si evacuare in cazul unui incendiu Inspector SU August 2012
 Exercitiu de evacuare la cutremur.
4. LABORATOR INCERCARI BACAU Inspector SU Octombrie 2010
SANTIER NR.1 Resp.SSM-SU
5.  Modul de interventie si evacuare in cazul unui incendiu August 2012
- DEPOZIT CARBURANTI Santier nr.1
SANTIER NR.2
Resp.SSM-SU
6. - DEPOZIT CARBURANTI  Modul de interventie si evacuare in cazul unui incendiu Iulie 2012
Santier nr. 2
- COLONIE
SANTIER NR.3
Resp.SSM-SU
7. - SEDIU SANTIER  Modul de interventie si evacuare in cazul unui incendiu Octombrie 2012
Santier nr.3

Intocmit ,
Inspector SU ,
Sing. Cadrie Popescu
Data : 15.03.2012