Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Aprobat ,
BUCURESTI Director Sucursala ,
SUCURSALA „MOLDOVA”BACAU Ing. VIOREL GROSU

PROGRAMAREA
INSTRUIRII PERIODICE PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA PENTRU
PERSONALUL TEHNICO – ADMINISTRATIV DIN CADRUL SANTIERULUI _________________________
IN ANUL 2010

Programare instruire - luna


Loc de Cine
mu Tematica instruiest
nca e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ISPSI 17 – 10 Lucrari cu foc deschis (factor de risc de incendiu ) ;


2. « Impactul psihologic al SU asupra populatiei » ( Pregatirea in
X
domeniul prevenirii si interventiei in SU – Cap.5 ) ;
3. Antrenament practic : modul de utilizare a mijlocelor de prima
interventie din dotare ( stingatoare ) ;
SEDIU

1. ISPSI 02 –Modul de interventie in cazul unor incendii ;


2. IPPSU 01 – Reguli de comportare in caz de cutremur ;
3. Efectuare de lucrari premergatoare in perioadele caniculare si secetoase
X
( NP. 073 – 02 /2002 , cap.4 sect. 1 )
4. »Primul ajutor sanitar in caz de reniri » ( Manual pentru pregatirea
populatiei , salariatilor in caz de dezastre – Tema 3 ) ;
Cod formular SSM 84 / 2001 /2
1/2
1. IPPSI 01 – Utilizarea stingatoarelor ;
2. IPPSI 06 – Asigurarea cailor de acces, evacuare si interventie ; X
3. Antrenament practic : exercitiu de evacuare a locului de munca ;

1. »Reguli de comportare si masuri de protectie in caz de inundatii sau


inzapeziri « ( Manual pentru pregatirea populatiei , salariatilor in caz de
dezastre – Tema 10 pct.c,d ) ;
2. »Semnalele de alarma transmise prin sistemul de protectie civila »
X
(Pregatirea in domeniul prevenirii si interventiei in SU – Cap.5.2.1.
3.Antrnament practic – mijloace de protectie individuala (Manual pentru
pregatirea populatiei , salariatilor in caz de dezastre – Tema 19 + pliant )

Instructajul periodic se executa cu toti salariati pe o durata de cel putin 2 ore


Intervalul dintre 2 instructaje periodice este conform OMAI Nr. 712 / 23.06.2005 – pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul Situatiilor de Urgenta si PA – SSM 14 - Instruirile personalului privind securitatea si sanatatea in munca si in domeniul
situatiilor de urgenta:
- 3 luni pentru personalul tehnico – administrativ din cadrul subunitatilor (santierelor )
- Instruirea perioadica se desfasoara sub indrumarea responsabilului SU din cadrul subunitatilor ..

DIRECTOR PENTRU CALITATEA SEF SERVICIU PP – SU,


PRODUCTIEI Ing. CRISTINA RADULESCU INSPECTOR SU
Ing. VIOREL POPESCU Sing. CADRIE POPESCU

Data : 15.03.2010

Cod formular SSM 84 / 2001 /2


2/2