Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A.

Pagina 1 din 2
SERVICIUL SSM.SC.SU
SUCURSALA
APROBAT ,
DIRECTOR ,
Ing. VIOREL GROSU

PROGRAM DE INSTRUIRE INTERNA


IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

ANUL2010

PENTRU CELULA DE URGENTA

NR. DATA DATA RESP. CU


TEMATICA OBSERVATII
CRT. PROGR. REALIZ. EFECT. INSTRUIRII

1. Inspector SU ,
TEMATICA nr. 1 22.03.2010
Sing.Cadrie Popescu Tematicile sunt
detaliate in
Inspector SU , Anexa 1.
2. TEMATICA nr. 2 15.09.2010
Sing.Cadrie Popescu

PENTRU RESPONSABILI SU – SANTIERE , SPIT ,


SEFII COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE SUCURSALA

NR. DATA DATA RESP. CU


TEMATICA OBSERVATII
CRT. PROGR. REALIZ. EFECT. INSTRUIRII

1. Inspector SU ,
TEMATICA nr. 1 24.03.2010
Sing.Cadrie Popescu Tematicile sunt
detaliate in
Inspector SU , Anexa2.
2. TEMATICA nr. 2 21.09.2010
Sing.Cadrie Popescu

VERIFICAT , INTOCMIT ,
Nume, prenume: Ing Popescu Viorel Nume, prenume: Sing. Cadrie Popescu
Functia: Director pt. Calitatea Productiei Functia: Inspector Situatii de Urgenta
Data: 15.03.2010 Data: 15.03.2010
Semnatura: ...................................... Semnatura: ..................................

Formular – Cod RUSPS – 001


S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Pagina 2 din 2

ANEXA 1.

TEMATICA nr. 1
1. Prezentarea Legii 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor
2. Principalele tipuri de dezastre si caracteristicile acestora .

TEMATICA nr. 2

1. Organizarea apararii impotriva incendiilor (Bibliografie : NP 073 – 02 /


2002 - Anexa 4)
2. Mijloace de protectie colectiva .

ANEXA 2 .

TEMATICA nr. 1

1. Prezentarea Legii 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor


2. Obligatiile si drepturile cetatenilor pe linia protectiei civile .

TEMATICA nr. 2

1. Factorii de risc de incendiu specifici : asigurarea cailor de acces , de


evacuare si de interventie . (Bibliografie : NP 073 – 02 / 2002 - cap.4 ,
sect.7).
2. Mijloace de protectie individuala .