Sunteți pe pagina 1din 5

CHESTIONAR DE OPINIE

-pentru elevi-

Nr. Răspunde următoarelor întrebări și după caz, justifică DA NU


crt. răspunsul:
1. A fost școala un loc în care te-ai simțit bine în anul
școlar 2017/2018?
2. Consideri că ai fost tratat corect de către cadrele
didactice?
3. Te-ai simțit în siguranță la școală?
4. Au ținut cont cadrele didactice de opiniile elevilor?
5. Ai fost satisfăcut de opționalul/opționalele alese?
Justifică: ...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
6. Ai fost mulțumit de activitățile extrașcolare desfășurate?
7. Ai sugestii de alte activități extrașcolare?
Exemplifică: .....................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
8. Ai fost mulțumit de modul de desfășurare al orelor?
9. Ai sugestii de îmbunătățire a modului de desfășurare a

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității


orelor?
Exemplifică: .....................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
10. Ai avut nemulțumiri/insatisfacții legate de activitatea
din școală (ore, cadre didactice, acordarea notelor,
curățenie, siguranță, disciplină) ?
Justifică:............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

CHESTIONAR DE OPINIE
-cadre didactice-

Nr. Răspundeți următoarelor întrebări și după caz, justificați DA NU


crt. răspunsul:

1. Ați fost mulțumit de climatul de muncă din unitatea școlară?


2. Aveți sugestii de îmbunătățire a coeziunii colectivului?
Exemplificati: .........................................................................
.................................................................................................

3. Considerați că legislația și regulamentele școlare au fost


respectate?

4. Ați avut condiții de muncă menite să vă asigure eficiența?


Justificați: ...............................................................................
.................................................................................................

5. V-ați confruntat cu dificultăți în activitatea desfășurată în


școală?Justificați: ...................................................................

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității


.................................................................................................

6. Ați fost mulțumit de modul de efectuare a serviciului pe


școala?

7. Aveți sugestii pentru îmbunătățirea CDȘ ?


Exemplificați: .........................................................................
.................................................................................................

8. V-ați confruntat cu dificultăți legate de managementul


școlii? Justificați: ....................................................................
.................................................................................................

9. Ați fost satisfăcut de condțiile de muncă (căldură, materiale,


igienă, siguranță)?
Justificați: ...............................................................................
................................................................................................

10 Ați fost mulțumit de colaborarea cu personalul didactic


auxiliar și nedidactic?
Justificați: ...............................................................................
.................................................................................................

CHESTIONAR DE OPINIE
-pentru părinți-

Nr. Răspundeți următoarelor întrebări și după caz, justificați DA NU


crt. răspunsul:

1 Ați fost mulțumit de condițiile în care s-au desfășurat cursurile


școlare (săli de clasă, igienă, personal, disciplină, siguranță)?

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității


Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2 Au fost suficiente și eficiente ședințele cu părinții?

3 Considerați că notele s-au acordat pe merit?


Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4 Ați fost mulțumit de activitatea cadrelor didactice?
Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5 Ați fost mulțumit de activitățile extrașcolare desfășurate în
școală (serbări, excursii, concursuri) ?

6 Aveți sugestii pentru alte activități extrașcolare?


Exemplificați:...........................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
7 Ați fost mulțumit de modul de colaborare cu conducerea școlii?
Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
8 Ați avut nemulțumiri legate de activitatea din școală?
Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
9 Considerați că ați fost informat corespunzător în legătură cu
examene, regulamente, programe, legislație școlară?
Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
10 Ați fost satisfăcut de oferta și modul de desfășurare a
disciplinelor opționale?
Justificați: ................................................................................

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității


.................................................................................................
.................................................................................................
11 Aveți sugestii pentru o mai bună desfășurare a activității în
școală?
Exemplificați: ..........................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
12 Ați fi dispus să participați la activități de voluntariat în cadrul
școlii (reparații, lucrări gospodărești, întreținere zone verzi)?

13 Ați avut un moment de mare bucurie în cadrul școlii sau datorat


școlii?
Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
14 Considerați că Școala Gimnazială Brădeni este o alegere bună
pentru copilul dvs. ?
Justificați: ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității