Sunteți pe pagina 1din 9

Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

CURS 5
REDUCEREA SISTEMELOR DE FORŢE (CONTINUARE)

CUPRINS
5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare) ……...………...……………………………1
Cuprins……………………………………………………………………………………..1
Introducere modul………………………………………………………………………….1
Obiective modul...………………………………………………………………………….2
5.1. Teorema lui Varignon pentru sisteme de forţe oarecare ……………………....2
5.2. Sisteme de forţe coplanare .....................................................................................3
Test de autoevaluare 1...................................................................................................4
5.3. Sisteme de forţe paralele ........................................................................................5
Test de autoevaluare 2...................................................................................................6
5.4. Centrul forţelor paralele ........................................................................................6
Test de autoevaluare 3...................................................................................................8
Bibliografie modul……………………………………………………………………………..8
Rezumat modul………………………………………………………………………………...9
Rezolvarea testelor de autoevaluare……………………………………………………………9

5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

În acest modul se va enunţa şi demonstra teorema lui Varignon


pentru sisteme de forţe oarecare şi se vor aborda alte două sisteme
particulare de forţe: sistemul de forţe coplanare şi sistemul de forţe
paralele. Aceste două sisteme de forţe vor fi definite şi pentru
fiecare se vor arăta cazurile de reducere posibile. Pentru sistemele
Introducere
de forţe paralele vectori legaţi se va introduce noţiunea de ,,centrul
modul
forţelor paralele”.

Mecanica I 1
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

După parcurgerea acestui modul cursantul va şti:


- să enunţe şi să demonstreze teorema lui Varignon pentru
sisteme de forţe oarecare;
- să definească sistemele de forţe coplanare şi paralele;
- cazurile de reducere posibile pentru sistemele de forţe
Obiective modul
coplanare şi paralele;
- să definească şi să determine poziţia centrului forţelor
paralele.

2 ore
Acest interval de timp presupune asimilarea noţiunilor prezentate în
acest modul şi realizarea testelor de autoevaluare.

Durata medie de
studiu individual

5.1. Teorema lui Varignon pentru sisteme de forţe oarecare

Pentru sisteme de forţe oarecare, teorema lui Varignon are următorul enunţ:

Enunţ: Pentru un sistem de forţe care admite ca sistem echivalent cel mai simplu o rezultantă
unică, momentul rezultant al sistemului de forţe în raport cu un punct oarecare este egal cu
momentul rezultantei sistemului de forţe în raport cu acel punct.

Fie un sistem de forţe ce se reduce la o rezultantă unică ce trece prin


punctul A. Momentul rezultant al sistemului de forţe în raport cu
punctul A se poate exprima în funcţie de momentul rezultant al
sistemului de forţe în raport cu alt punct oarecare O:

Cum prin punctul A trece dreapta suport a rezultantei unice,


Demostraţie
momentul rezultant al sistemului de forţe în raport cu punctul A este
zero. Rezultă:

Mecanica I 2
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

5.2. Sisteme de forţe coplanare

Sistemul de forţe coplanare este sistemul format din forţe ce se află în acelaşi plan.

Fie un sistem de forţe acţionând în planul xOy al unui sistem de referinţă (figura 5.1).

y Expresiile forţei şi ale vectorului de poziţie


al punctului de aplicaţie al forţei , notat cu
sunt:

Momentul forţei în raport cu originea


x sistemului poate fi determinat astfel:
O
Fig. 5.1. Sistem de forţe coplanare

Torsorul sistemului de forţe în raport cu punctul O va fi:

Se observă că vectorii rezultantă şi moment rezultant sunt întotdeauna perpendiculari


( , adică sistemul de forţe coplanare nu se poate reduce la o dinamă, de unde şi
caracterul de sistem de forţe particular.

Cazurile de reducere posibile pentru un sistem de forţe coplanare sunt:

1) . Sistemul de forţe este în echilibru iar efectul mecanic produs de acesta


este nul. Condiţiile scalare de echilibru sunt:

2) . Sistemul de forţe se reduce la un cuplu.

Mecanica I 3
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

3) . Sistemul de forţe se reduce la o rezultantă unică ce trece prin punctul O.


În această situaţie s-a determinat în mod direct sistemul schivalent cel mai simplu.

4) . Sistemul de forţe se reduce la o rezultantă unică ce nu trece prin punctul


O. În acest caz trebuie determinată poziţia dreptei suport a rezultantei unice în raport cu
punctul O. Prin aplicarea ecuaţiilor axei centrale rezultă ecuaţia acestei drepte suport:

Observaţie. În cazul în care se studiază o problemă plană în care apar vectori perpendiculari
pe planul considerat, reprezentarea
acestor vectori se va face prin
A A evidenţierea sensului acelui vector şi
prin indicarea mărimii lui.

În figura 5.2 se reprezintă momentul


Vectorul ,,iese” din Vectorul ,,intră” în
rezultant al unui sistem de forţe
planul reprezentării planul reprezentării
Fig. 5.2 coplanare în raport cu un punct
oarecare A. Pentru determinarea
sensului acestui vector, se va roti burghiul drept în sensul indicat în reprezentare.

1. Enunţaţi teorema lui Varignon pentru sisteme de forţe oarecare.

2. Enunţul ,,sistemul de forţe coplanare este format din forţe aflate


în acelaşi plan” este:
a) adevărat;
Test de b) fals.
autoevaluare 1
3. Un sistem de forţe paralele nu se poate reduce la:
a) rezultantă unică ce trece prin punctul O;
b) dinamă;
c) cuplu.

Sugestiile de rezolvare și răspunsurile corecte sunt indicate la


finalul modulului.

Mecanica I 4
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

5.3. Sisteme de forţe paralele

Sistemul de forţe paralele este sistemul format din forţe care au dreptele suport paralele.

z Fie sistemul de forţe , forţe paralele cu axa Oz


a unui sistem de referinţă cartezian.

Expresiile forţei şi ale vectorului de poziţie al


punctului de aplicaţie al forţei , notat cu
sunt:

O y

Momentul forţei în raport cu originea


x
Fig. 5.3. Sistem de forţe paralele sistemului poate fi determinat astfel:

Torsorul sistemului de forţe în raport cu punctul O va fi:

Se observă că vectorii rezultantă şi moment rezultant sunt întotdeauna perpendiculari


( , adică sistemul de forţe paralele nu se poate reduce la o dinamă, de unde şi
caracterul de sistem de forţe particular.

Cazurile de reducere posibile pentru un sistem de forţe paralele sunt:

1) . Sistemul de forţe este în echilibru iar efectul mecanic produs de acesta


este nul. Condiţiile scalare de echilibru sunt:

2) . Sistemul de forţe se reduce la un cuplu. Deoarece un cuplu de forţe poate


fi rotit în planul său fără ca efectul produs asupra corpului pe care acţionează să se modifice,

Mecanica I 5
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

se poate înlocui sistemul de forţe paralele cu un alt sistem de forţe paralele având altă direcţie
a forţelor.

3) . Sistemul de forţe se reduce la o rezultantă unică ce trece prin punctul O.


În această situaţie s-a determinat în mod direct sistemul schivalent cel mai simplu.

4) . Sistemul de forţe se reduce la o rezultantă unică ce nu trece prin punctul


O. În acest caz trebuie determinată poziţia dreptei suport a rezultantei unice în raport cu
punctul O. Prin aplicarea ecuaţiilor axei centrale se determină coordonatele punctului în care
dreapta suport a rezultantei unice intersectează planul xOy:

1. Definiţi sistemul de forţe paralele.

2. De ce este sistemul de forţe paralele un sistem particular de forţe?

3. Enunţul ,,un sistem de forţe paralele se poate reduce la o dinamă”

Test de este:

autoevaluare 2 a) adevărat;
b) fals.

Sugestiile de rezolvare și răspunsurile corecte sunt indicate la


finalul modulului.

5.4. Centrul forţelor paralele

Un caz particular al sistemelor forţelor paralele este cel al sistemelor de forţe paralele vectori
legaţi (punctele de aplicaţie ale forţelor au poziţii bine definite în spaţiu).

Pentru un astfel de sistem se pot enunţa două proprietăţi [2]:

1) Dacă forţele sistemului sunt vectori legaţi atunci şi rezultanta sistemului (când există) este
un vector legat iar punctul de aplicaţie al rezultantei se numeşte centrul forţelor paralele.

2) Dacă toate forţele din sistem se rotesc cu acelaşi unghi în jurul punctelor lor de aplicaţie,
forţele fiind paralele în continuare, atunci şi rezultanta se roteşte cu acelaşi unghi în jurul
centrului forţelor paralele.
Mecanica I 6
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

Fie un sistem de forţe paralele vectori legaţi , având punctele de aplicaţie Ai a căror poziţie
se pune în evidenţă prin vectorii de poziţie
z α
(figura 5.4) ce se reduce la o rezultantă unică. Se
aplică teorema lui Varignon:
A2 α
α
C
A1 α Exprimând momentele:
y
An O
Ai
x α Cum forţele se consideră paralele cu axa Oz a
Fig. 5.4. Centrul forţelor paralele unui sistem de referinţă (figura 5.4):

Cunoscând că produsul vectorial este distributiv în raport cu înmulţirea cu un scalar şi


înlocuind mărimea rezultantei cu suma mărimilor forţelor din sistem, rezultă:

Se obţine:

Acest produs vectorial se anulează dacă unul dintre cei doi vectori este nul sau dacă cei doi
vectori sunt coliniari. Cum al doilea vector este un versor (diferit întotdeauna de zero) iar
coliniaritatea celor doi vectori poate fi evitată rotind forţele (şi implicit rezultanta) cu un
unghi în jurul punctelor lor de aplicaţie rezultă că această expresie se anulează doar dacă
primul vector este nul, adică dacă vectorul de poziţie al centrului forţelor paralele are
expresia:

sau:

Mecanica I 7
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

Coordonatele centrului forţelor paralele sunt:

1. Enunţul ,, dacă toate forţele din sistem se rotesc cu acelaşi unghi


în jurul punctelor lor de aplicaţie, forţele fiind paralele în
continuare, atunci şi rezultanta se roteşte cu acelaşi unghi în jurul
centrului forţelor paralele” este:
a) adevărat;
Test de
b) fals.
autoevaluare 3

2. Ce înţelegeţi prin centrul forţelor paralele?

3. Alegeţi expresia corectă:

a)

b)

c)

Sugestiile de rezolvare și răspunsurile corecte sunt indicate la


finalul modulului.

[1]. Hangan, S., Slătineanu, I., ,,Mecanică”, Editura Didactică şi


Pedagogică, Bucureşti, 1983, pag. 48-51;

[2]. Szolga, V., Szolga, A. M., ,,Mecanica Teoretică. Note de curs şi


îndrumător de seminar. Partea I”, Editura Conspress, Bucureşti,
Bibliografie modul 2003, pag. 51-61;

[3]. Vâlcovici, V., Bălan, Şt., Voinea, R., ,,Mecanica Teoretică”,


Editura Tehnică, Bucureşti, 1963, pag. 139-144.

Mecanica I 8
Reducerea sistemelor de forţe (continuare)

În acest modul s-a enunţat şi demonstrat teorema lui Varignon


pentru sisteme de forţe oarecare şi s-au abordat două sisteme de
forţe particulare: sistemele de forţe coplanare şi sistemele de forţe
paralele.
Rezumat modul
Pentru fiecare sistem de forţe abordat s-au prezentat cazurile de
reducere posibile.

S-a introdus noţiunea de centru al forţelor paralele şi s-au determinat


coordonatele acestuia într-un sistem de referinţă cartezian.

1. Consultare aspecte teoretice pag. 2;

2. a;

3. b.

Rezolvare
test de autoevaluare
1

1. Consultare aspecte teoretice pag. 5;

2. Consultare aspecte teoretice pag. 5;

3. b.

Rezolvare
test de autoevaluare
2
1. a;

2. Consultare aspecte teoretice pag. 6;

3. a.

Rezolvare
test de autoevaluare
3

Mecanica I 9