Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

CLUJ-NAPOCA

Determinarea antocianilor din varza


roşie prn HPLC
Disciplina: Cercetare aplicată

Cluj-Napoca

2018

Cuprins:
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

Rezumat

1.Introducere

2.Materiale şi metode

2.1. Standarde şi solvent

2.2. Procedura de extracţie

2.3. Analiza HPLC a extractului

3.Rezultate şi discuţii

4.Referinţe bibliografice

Rezumat

Varza roşie este o legumă foarte bogată în antociani, care sunt utilizaţi în diferite industrii.
Aceştia au numeroase efecte benefice asupra organismului uman, precum: reducerea proceselor
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

inflamatorii şi a stresului oxidativ, , efecte antiangiogenetice, antidiabetice şi stimularea


insulinei, etc.

În lucrarea de față s-au extras antocianine derivațe din varza roșie și s-au identificat prin
utilizarea unui sistem HPLC. Varza rosie conţine 90,5 mg antocianină / 100 g runze proaspete.

Scopul acestei lucrări a fost de a dezvolta o metodă rapidă de extracție și analiză a antocianilor în
varza roșie.

Cuvinte cheie: varză roşie,antociani, coloană monolitică, solvent de extracţie, cromatografie.

1.Introducere

Varza roșie (Brassica oleracea L. var. Capitata f. Rubra) aparține familiei Brassicaceae și este o
legumă nativă din regiunea mediteraneană și sud-vestul Europei. Studiile privind influența
speciilor Brassica asupra sănătății umane au dovedit capacitatea de a preveni bolile
cardiovasculare, precum și activitatea lor împotriva unor tipuri de cancer. Printre substanțele care
par a fi responsabile pentru aceste proprietăți sunt polifenolii, iar varza roșie este o sursă bogată
de compuși fenolici cu antocianii fiind clasa cea mai abundentă.

Antocianinele sunt pigmenți vacuolari solubili în apă care, depinzând de pH, pot să aibă culoarea
roșie, violet sau albastru. Cuvantul provine din greacă: ἄνθος (anthos) „floare” și
κυάνεος/κυανοῦςkyaneos/kyanous „albastru închis”).

Cele mai bogate surse de antociani sunt fructele de pădure, precum afinele, soc, aronia, zmeură,
legumele (varza roşie, tomatele, sfecla roşie) şi unele cereale.

Antocianii prezintă o serie de proprietăţi benefice, dintre care cea mai importantă constă în
efectul lor antioxidant.

Beneficii importante:

Antocianii nu se degradează în timpul digestiei şi acţionează asupra celulelor cu care vin în


contact, dilatând în mod natural vasele sanguine. Ca dovadă, în cadrul unui experiment s-au
descoperit antociani naturali nedegradaţi în urina voluntarilor sănătoşi care au consumat suc de
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

coacăz şi boz. Drept urmare, a-a observat o scădere a activităţii cardiace, minimizarea riscului de
infarct, dar şi reducerea stresului oxidativ.

Aplicatii potentiale: utilizări terapeutice, sub formă de extracte crude, formule sinergistice;
utilizări sub formă de suplimente alimentare; aplicaţii potenţiale în domeniul alimentar
(coloranţi, alimente funcţionale); aplicaţii în industria textilă; în industria cosmetica; utilizări ca
indicatori acido-bazici în titrimetrie.

2.Materiale şi metode
2.1.Standarde şi solvenţi:

 metanol; apă distilată; HCl; acetat de etil; acid formic; acetonitril.


2.2. Procedura de extracţie

Frunzele proaspete de varză au fost mărunţite, omogenizate cu amestecul : metanol / apă distilată
/ HCI 1% și centrifugate.

Supernatantul a fost colectat ca un extract brut de varză roșie. Pentru a obține materia uscată,
extractul s-a uscat într-un evaporator rotativ vid într-o baie de apă la 40 ° C.

S-a preparat soluţia condensată cu MeOH acidifiat 10% şi apoi s-a purificat pe mini-coloana
C18 SPE cu încărcătura ridicată activată anterior cu MeOH. Folosind această metodă probele
(1,5 ml) s-au desalinizat cu HCl 0,01% înainte de îndepărtarea fenolilor mici prin clătire cu
acetat de etil.

Apoi, coloana a fost eluată cu gradienți MeOH acidifiați în următoarea ordine: 10, 20, 50 și 80%.
Volumul solvenților utilizați a fost întotdeauna 5 ml pe coloană (~ 3 x volum de probă).

2.3. Analiza HPLC a extractului

Profilurile fenolice din extractele de varză roșie purificate au fost determinate utilizând un sistem
Knauer HPLC echipat cu: detector UV-Vis si coloană Eurospher-100 C-18 (25 cm x 4,6 mm, 5
μm).
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

Faza mobilă binară a fost formată din apă / acid formic (90:10, v / v) (solvent A) și apă /
acetonitril / acid formic (40:50:10, v / v / v) (solvent B).

Fenolii au fost împărţiţi în 4 subclase și cuantificați pe baza absorbției maxime UV-Vis a fiecărui
grup.
Derivații acidului hidroxibenzoic s-au cuantificat la 280 nm și s-au exprimat ca echivalenți de
acid galic, derivați ai acidului hidroxicinamic la 320 nm ca echivalenți ai acidului clorogenic,
flavonolii la 360 nm ca echivalenți de rutină și antocianii la 520 nm ca echivalenți ai cianidin -3-
glucozid.

3. Rezultate si discutii

Rezultatele HPLC ale extractului metanolic purificat au indicat prezența derivaților de acid cinamic în
frunzele de varză roșie.

Acesta conține, în principal, acizi hidroxicinamici și antociani care au predominat, constituind 84% din
totalul fenolicilor .

Un profil cromatografic tipic al extractului de varză roșie (Figura 1) prezintă vârfurile


antocianinelor examinate în acest studiu. Utilizând caracteristicile spectrale de vârf λ440, λvis,
λacyl și absorbțiile lor corespunzătoare E440, Evis, Eacyl, a fost posibilă identificarea
antocianinelor ca mono- sau biozidă și pentru a determina gradul de acilare aromatică.

Figura 1. Cromatograma reprezentativă a extractului de varză roşie raportată la 520 nm


UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

Utilizarea unei coloane monolitice a oferit posibilitatea de a obține separarea a 24 antociani într-
un timp foarte scurt (18 min) (Figura 1). Mai mult, echilibrarea rapidă a coloanei monolitice a
condus, de asemenea, la o cantitate mai mare de probe.

Metodele raportate în literatură pentru analiza amestecurilor complexe de antociani necesită mai
mult de 30 de minute de extracție și preparare de probe și mai mult de 70 de minute de timp de
separare a cromatografiei lichide. Prin utilizarea unei metode de extracție sub presiune a
solventului și a unei coloane monolitice cuplate la un detector cu diodă, timpul total de extracție
și analiză a fost mai mic de 30 de minute.

Cantitatea totală de antociani per gram de varză roșie proaspătă, cu metoda PFE optimizată, a
fost de 662 μg / g (± 3); cu extracția de control de 30 și 60 min au fost 242 pg / g (± 8) și
respectiv 302 pg / g (± 5); și 680 μg / g (± 11) când s-a utilizat extracția convențională cu etanol.
Nu în ultimul rând, utilizarea solventului sub presiune pentru extracția antocianilor permite
utilizarea unei cantități relativ mici de solvent de extracție, cea mai mare parte fiind apă (94% în
volum), împreună cu cantități mici de etanol (5% în volum) și acid formic (1% în volum); fapt
care face ca această nouă metodă de extracție să fie mai ecologică decât cele mai convenționale.

În concluzie, această lucrare raportează rezultatele unui protocol nou și rapid pentru analiza
antocianelor de varză roșie, utilizând tehnologia de extracție cu solvent sub presiune și
tehnologia de separare a coloanelor monolitice.

4. Referinţe

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996912005388

2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138614251830012X

3. Wieslaw Wiczkowski, Dorota Szawara-Nowak, JoannaTopolska- Red cabbage


anthocyanins: Profile, isolation, identification, and antioxidant activity, 2012

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.907.881&rep=rep1&type=pdf

4. MS JIE ZHANG , ZHIDONG WANG1 and XINGGUO LIU- CHARACTERIZATION


OF ACYLATED ANTHOCYANINS IN RED CABBAGE VIA COMPREHENSIVE
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

TWO-DIMENSIONAL HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY AND


HPLC, 2016

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfpp.13129

5. EFFAT RIZK- Evaluation of red cabbage anthocyanin pigments and its potential uses as
antioxidant and natural food colorant, 2009

https://www.researchgate.net/publication/322725883_Evaluation_of_red_cabbage_antho
cyanin_pigments_and_its_potential_uses_as_antioxidant_and_natural_food_colorant

6. Tanya K. Gachovska, David A. Cassada, Jeyamkondan Subbiah, Harshavardhan


Thippareddi- Enhanced Anthocyanin Extraction from Red Cabbage Using Pulsed Electric
Field Processing, 2010

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1750-3841.2010.01699.x

7. Yijun Chen, Zikun Wang, Hanghang Zhang, Yuan Liu, Shuai Zhang, Qingyan Meng
,Wenjie Liu - Isolation of High Purity Anthocyanin Monomers from Red Cabbage with
Recycling Preparative Liquid Chromatography and Their Photostability, 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695065

8. Nafiz Oncu, Can Goksel, Arli Zeki Atkosar- Rapid determination of free anthocyanins in
foodstuffs using high performance liquid chromatography, 2012.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814611011149

S-ar putea să vă placă și