Sunteți pe pagina 1din 26

Tema proiectului

Sa se proiecteze un transformator trifazat in ulei cu


infasurari din Cupru si circuitul magnetic realizat din tabla
laminata la rece cu cristale orientate, avand urmatoarele date
nominale:

- Puterea aparenta nominala: Sn= 40 KVA


- Tensiunea primara nomanala: Ui= 6 KV
- Tensiunea secundara nominala: Uj= 0.4 KV
- Pierderile la mers in gol: P0= 0.2 KW
- Pierderile in scurtcircuit: Pk= 1 KW
- Tensiunea de scurtcircuit: Uk=4 %
- Curentul de mers in gol: i0= 3 %
- Grupa de conexiuni: Dyn-5
- Tensiunea de reglaj: ∆U= ±5 %
- Frecventa: f= 50 Hz
- Numarul de faze: m= 3
- Cifra de pierderi: P10/50=0.45 W/kg

1
A. Calculul electromaagnetic al transformatorului

1. Calculul circuitului magnetic al transformatorului

1.1. Tensiunea de faza:


- in primar:
Uif =
Ui
3
=
6000
3
= 3464 .203 V
Ui-tensiunea primara nominala
-in secundar:
Uj 400
Ujf = = = 266 .66
3 3 V
2 2
Uj-tensiunea secundara nominala

1.2. Curentii de faza


-in primar:
Iif =
Sn
=
40 * 10 3
= 3.84 A
3Ui 3 * 6 * 10 3
Sn-puterea nominala a transformatorului
-in secundar:
Iif =
Sn
=
40 * 10 3
= 57 .7 A
3 * Uj 3 * 400

1.3. Puterea pe coloana


Pentru un miez cu 3 coloane, puterea va fi data de relatia:
= 13 .3 KVA
Sn 40
S1 = =
c 3
c-numarul de coloane

1.4. Calculul sectiunii coloanei:

ct=5*10-4
ct-constanta de calcul
S1-puterea aparenta a transformrtorului pe o coloana, in VA

2
1.5. Diametrul coloanei:
π * Dc 2
Sc = K m *
4
m2
4 * S c 4 * (8 1.5) * 1 0− 4
D c= = = 1 0.9 * 1 0− 2 m
π *Km 3.1 4* 0.8 7 5

Km=KFe*Kg =0.95*0.92=0.875
KFe=0.94-0.96.
Se stabileste Dc=11 cm.
Imbinarea dintre tolele coloanelor si jugurilor se face prin
intretesere sub un unghi de 450.
Latimile treptelor coloanei a1,a2,.....,a6 alculate sau stabilite
de proiectant dupa alte norme de fabricatie se recomanda sa se
rotungeasca fie din 5 in 5 mm, fie la alte valori, astfel incat
cantitatea de deseuri rezultata din taierea tablei sa fie minima, iar
tehnologia miezului corespunzatoare.

a1≈0.96*11=10,5cm
a2≈0.855*11=9.4cm
a3≈0.775*11=8.5cm
a4≈0.63*11=6.9cm
a5≈0.465*11=5.1cm
a6≈0.28*11=3.08cm

Din constructia graficala scara, a sectiunii coloanei, rezulta


urmatoarele grosimi ale treptelor:
n tr 6
b = 2 * ∑ bi = 2 * ∑ bi
i =1 i =1
6

∑b
i =1
i = b1 + b2 + .......... + b6 = 1.5 + 1.1 + 0.8 + 0.6 + 0.4 + 0.2 = 4.6cm

b = 2 * 4.6 = 9.2 cm

1.6. Sectiunea coloanei:

3
ntr
S c = 2 * K Fe * ∑ a i * bi = 2 * 0.95(15.75 + 10.34 + 6.8 + 4.14 + 2.04 + 0.610) =
i =1

= 75.59cm 2

ai-latimea treptei “i”


bi-grosimea treptei “i|”
KFe-coeficientul de impachetare al miezului;

1.7. Sectiunea jugului:


Sectiunea jugului se determina considerand ca jugul va avea
cu doua trepte mai putin decat coloana: a5=a6=a7
S j = 2 * K Fe [ a1 * b1 + a 2 * b2 + a 3 * b3 + a 4 ( b4 + b5 + b6 ) ] =
= 2 * 0.95(15.75 + 10.34 + 6.8 + 10.28) = 82.1cm 2
Pentru miezurile in trepte si in ulei:
S j = β j * S c = (1.03 − 1.1) * S c
Sj 78 .22
βj = = = 1.03
Sc 75 .59

βj- se incadreza in intervalul(1.03 - 1.1)

1.8. Inaltimea coloanei:


- se determina orientativ cu relatia:
S1 S1
Lc = m= cm
100 * A * e1 A * e1

S1-puterea aparenta a transformatorului pe o coloana, in VA


A-patura de current a transformatorului, in A/cm
Valoarea lui A se estimeaza initial din table:

A=210A/cm
e1-tensea electromotoare indusa intr-o spira, in V
e1 = π − 2 * f * Φ = 4.44 * f * Φ = 4.44 * f * S c * B c
V
f=50Hz – frecventa retelei
Bc-inductia magnetica in coloana, in T
Bc-se allege preliminar din table: Bc=1.7 T
Sc-sectiunea exacta a coloanei, dupa stabilirea dimensiunilor, in
m2

4
e1 = 4.44 * f * S c * Bc = 4.44 * 50 * 75 .59 * 10 −4 * 1.7 = 2.8V

S1 13 .3 * 10 3
Lc = = = 0.226 m ≅ 22 .6 cm
100 * A * e1 100 * 210 * 2.8

1.9. Latimea ferestrei:


T=M-Dc m
M-distanta dintre coloane
M=α*Dc=2*11=22 cm=0.22 m
T=M-Dc=22-11=11 cm=0.11 m
α ≈ 2.2...........2.6 - pentru transformatoare in ulei cu infasurarile
din Cu

1.10. Lungimea medie a jugului


Lj≈2*M+0.9*Dc=2*22+0.9*11=53.9
Lj=53.9cm

1.11. Verificarea prealabila a pierderilor la functionarea


in gol:
*   * (B * G + B * G )W
1.3
 f  2 2
P ≈P =P +P =K P
0 Fe Fec Fej p 10 / 50 c Fec j Fej
50  

Kp≈1.03....1.07, daca sectiunea miezului este in trepte


P10/50=0.45 W/Kg, daca miezul se face din tabla silicioasa
laminata la rece cu cristale orientate, si grosimea de 0.28-0.35
mm.
Bj-inductia magnetica in jug
Bc-inductia magnetica in coloana
GFec-masa neta a fierului a tuturor coloanelor
GFej-masa neta a fierului tuturor jugurilor

φ B * S c Bc 1 .7
Bj = = c = = = 1.63 ≅ 1.60
Sj Sj β j 1.04

Pentru transformatoare trifazate cu trei coloane:


GFec=3Sc*Lc*γFe Kg
GFej=2Sj*Lj*γFe Kg
γFe=7.65*10-3 Kg/cm3 – masa specifica a fierului

5
- pentru coloane:
GFec=3Sc*Lc*γFe =3*74.59*22.6*7.65*10-3=38.6 Kg≈39 Kg
- pentru juguri:
GFej=2Sj*Lj*γFe=2*82.1*53.9*7.65*10-3=67.9≈68Kg
1.3

* (1.7 2 * 39 + 1.6 2 * 68 ) = 138 W


 50 
P0 ≈ PFe = PFec + PFej = 1.07 * 0.45 *  
 50 

'
' Kp 1.25
P0 = P0 * =138 * =≅162 W
Kp 1.07

Valoarea calculata (Po’=162 W) este apropiata de valoarea


impusa prin tema (Po=0.2kw) ceea ce inseamna ca dimensiunile
miezului, pana in aceasta etapa sunt bune.

B. Calculul infasurarilor transformatorului

2.1. T.e.m. din infasurarea primara si secundara:


- in primar:
E i ≅ Uif = U iN = 6000 V
- in secundar
U jN 400
E j ≅ Ujf = = = 231 .21V ≅ 231V
3 3

2.2 Numarul de spire al infasurarilor:


- pentru infasurarea primara:
E i 6000
wi = = = 2142 spire
e1 2.8

Numarul de spire corespunzator treptei maxime de reglaj a


tensiunii primare (adica reglajul se facein limetele ±K’ΔU%)
K ' ∆ U 00 5
∆ wi = * wi = * 2 1 4 2= 1 0 7sp ire
100 100
Numarul total de spire al infasurarii primare:
WiT=wi+Δwi=2142+107=2249spire
- pentru infasurarea secundara:
-

6
Ej 231
Wj = = = 83 spire
e1 2.8
Ei w 6000
K= = t = = 26
E j wj 231
Ei 6000
wi = K * w j = * wj = * 83 = 2156 spire
Ej 231

2.3. Valorile definitive ale fluxului magnetic si inductiilor


magnetice:
- fluxul magnetic util:
Ei Ei 6000
Φ= = = = 1.2 * 10 − 2
π * 2 * f * wi 4.44 * f * wi 4.44 * 50 * 2142

- inductia magnetica in coloana:


Φ 1.2 * 10 −2
Bc = = = 1.58T
S c 75 .59 * 10 −4

- inductia magnetica in jug:


Φ 1.2 * 10 −2
Bj = = =1.5T
Sj 82 .1 * 10 −4

- T.e.m. intr-o spira:


Ei 6 0 0 0 V
e1 = = = 2.8
w 2 1 4 2 s p ir a

2.4. Curentii nominali ai transformatorului


- in infasurarea de inalta tensiune:
Sn 40 * 10 3
Ii = = = 2.22 A
m * U if 3 * 6000 m-numarul de faze
Sn-puterea nominala a
transformatorului
Uif,Ujf-tensiuni de faza
- in infasurarea de joasa tensiune:

Sn 40 * 10 3
Ij = = = 33 .3 A
m * U jf 3 * 400

2.5. Sectiunile orientative ale coloanelor


- pentru infasurarea de inalta tensiune:

7
Ii 2.22
S wi = = = 3.1mm 2
Ji 0.7
Ji-densitatea de curent in infasurarea primara, in A/mm2
Ji=0.7A/mm2 tab3.2,pag149
- pentru infasurarea de joasa tensiune:
Ij 33 .3
S wj = = = 47 .5mm 2
Jj 0.7

Jj-densitatea de curent din infasurarea secundara, in A/mm2


JjAl=0.7 A/mm2
2.6. Dimensiunile conductoarelor:
.
Din STAS 2878-76 se stabilesc:
- pentru infasurarea de inalta tensiune:
a x b=3 x 2.97 = 3.18mm2
- pentru infasurarea de joasa tensiune:
4( a x b)=4(3.75 x 3.15)=47.25 mm2
Grosimea bilaterala a izolatiei de email tereftalic
aconductorului se stabileste din STAS 6163-76. pentru
infasurarea primara izolatia este de 0.08 mm, iar pentru
infasurarea secundara este 0.1 mm.
- pentru infasurarea de inalta tensiune:
a’ x b’=3.08 x 3.05
- pentru infasurarea de joasa tensiune:
a’ x b’=3.85 x3.25 mm2

2.7. Valorile definitive ale densitatilor de curent:


Ii 2.22
Ji = = = 0.71 A / mm 2
S wi 3.1
Ij 33 .3
Jj = = = 0.70 A / mm 2
S wj 47 .5

2.8. Tipul si dimensiunile infasurarilor:


Se stabilesc urmatoarele tipuri de infasurari:
- infasurarea de joasa tensiune va fi de tip cilindrica, bobina va
avea 5 straturi intre care se prevad canale de racire de grosime
aja=3 mm.

8
- infasurarea de inalta tensiune va fi de tip stratificat. Bobina va
avea un canal axial de racire in partea interioara la o distanta
cuprinsa intre 1/3 si 2/5 din numarul total de straturi, cu latimea
aia=5 mm.

2.9. Inaltimea orientativa a bobinelor:


HB=Lc-2*Sim
Sim-distanta infasurarii de inalta tensiune fata de masa miezului
pentru:Ui=6 KV si Uj=0.4 KV, Sim=2.2 cm
HB=22.6-2*2.2=18.2 cm
Se mai aleg urmatoarele clase de izolatie:
amj=0.6 cm
aii=0.3 cm
aji=0.7 cm

2.10. Numarul de spire pe un strat


-pentru infasurarea de joasa tensiune:
H B − nt * hs 18.2
wsj = −1 = − 1 = 2 spire
hs * K ε 6.5 * 1.01
hs-inaltimea manunchiului care formeaza spira
nt-numarul transpozitiilor
Kε-1.01-1.02 factor care tine seama de abterile efective ale
grosimii izolatiei
Kε=1.01
Hs=2b’=2*3.25 mm= 6.5
nt=0, deoarece fiind numai doua conductoare suprapuse radial se
face o singura transpozitie dupa primul strat.
Inaltimea bobinei de joasa tensiune:
HBj=(wsj+1)*hs*Kε+nt*hs=(2+1)*6.5*1.01=19.69 cm
- ceea ce inseamna ca pentru infasurarea de joasa tensiune,
distanta de izolatie pana la jugul feromagnetic este:
Lc − H Bj 22 .6 − 19 .69
S jm = = = 1.415 cm
2 2
Pentru Uj≤1 KV => Smj=2 cm

9
- pentru infasurarea de inalta tensiune:
HB 18.2
w Si = −1 = − 1 = 5spire / strat
b' 3.05

2.11. Numarul de straturi:


wiT 2249
n Si = = = 449 .8straturi
wSi 5

2.12. Tensiunea intre straturi:


Us=2*wsi*e1=2*5*2.8≈28V
- pentru care rezulta o grosime a izolatiei dintre straturi.
δs=2 x 0.12=0.24 mm –izolatia depasind capetele bobinei cu un
mm in fiecare parte.

2.13. Grosimea infasurarilor


- pentru infasurarea de joasa tensiune:

aj=as*nsj+na*aja+(ns-na-1)δiz=7.7*2+1*3=18.4 mm≈
=1.84 cm
na=1-numarul canalelor axiale alese de latimea aja
δiz=0-grosimea izolatiei dintre straturi
aja=3 mm
as=2a’=2x3.85 mm=7.7

- pentru infasurarea de inalta tensiune:


ai=nsi*a’+aia+(ns-2)δs=4*3.08+5+(4-2)*0.24 =17.8mm≈1.78cm
ns=4
δs=0.24 mm
aia=5 mm
a’=3.08 mm
2.14. Latimea ferestrei
T=2(amj+aj+aji+ai)+aii=2(0.6+1.78+0.3+1.84)+0.7=9.74cm

C. Calculul pierderilor si curentului de functionare in gol

3.1. Rezistentele infasurarilor de faza

10
- pentru infasurarea de joasa tensiune:
w j * l med 83 * 0.47
R j = ρcu 75 0 * = 0.022 * = 18 * 10 −3 Ω
sωj 47 .5
ρu 75=0.022 Ώ mm2/m – pentru clasa de izolatie A, la care t=750C
0

la transformatoarele in ulei
lmed-lungimea medie a spirei infasurarii secundare, in m
lmedj=π*Dm2=3.14*15=0.47m
Dm2=Dc+2amj+aj=11+2.06+1.84=14.9≈15 cm
- pentru infasurarea de inalta tensiune:
wi * l medi 2142 * 0.57
Ri = ρcu 75 0 * = 0.022 * = 8.1Ω
sωi 3.3

lmedi=π*Dm1=3.14*18.2=57.3 cm≈0.57 m
Dm1=Dc+2(amj+aj+aji)+aj=11+2(0.6+1.84+0.3)+1.78=18.2cm

3.2. Pierderile in infasurari


- pentru infasurareade joasa tensiune:
Pwj=m*Krj*Rj*Ij2 W
Krj- factor de majorare a pierderilor in curent alternativ fata de
cele din curent continuu.
Valoarea medie a acestui factor este:
- pentru infasurarile din conductor profilat:
2 2
 
 * a * ( m s − 0.2 ) =1 + 1.73 * 0.61  0.022 * 10 4  * 3.75 * ( 4 − 0.2 ) =
f 2 50 
K rj = 1 + 1.73 * α p2 * 
 ρ * 10 4  4 2 4 2

   
=1.045

a=3.75 cm b=3.15cm
ρ=ρ cu75 =0.022 Ώmm2/m
0

b*n 3.15 * 4
αp = KR * = 0.94 * = 0.61
H bj 19 .69

KR- coeficientul lui Rogowski


n- numarul de conductoare pe inaltimea bobinei
ms- numarul de conductoare pe grosimea bobinei
a j + a i + a ji 1.78 + 1.84 + 0.3
K R =1 − =1 − = 0.94
π * H Bj 3.14 * 19 .69

ms=4, deoarece in straturile bobinei, conductoarele in paralel sunt


si cate doua suprapuse radial.

11
Pwj=m*Krj*Rj*Ij2=3*1.045*8.1*1108.8*10-3=28.1W
- pentru infasurarea de inalta tensiune:
Pwi=m*Kri*Ri*Ii2 W
2 2
 
 * a 4 * ( m s2 − 0.2) = 1 + 1.73 * 0.05 2   * 3.75 * ( 4 − 0.2) =
f  50 
K ri = 1 + 1.73 * α 2p *  4 2

 ρ * 10 4   0.022 * 10 4

= 1.21
b*n 0.29 * 4
αp = K R * = 0.94 * = 0.05
H bi 19 .69

a j + a i + a ji 1.78 + 1.84 + 0.3


K R =1 − =1 − = 0.94
π * H Bi 3.14 * 19 .69
Pwi=m*Kri*Ri*Ii2 =3*1.21*8.1*4.92= 144.6W

3.3. Densitatile de suprafata ale pierderilor in infasurari


- pentru infasurarea de joasa tensiune:
Pwj 655
qj = = = 545 .8W / m 2
c * S wj 3 * 0.6

c=m=3 coloane
Swj,Swi-ariile tuturor suprafetelor de racire a infasurarilor pe o
coloana, adica ale suprafetelor de contact cu agentul de racire.
Valorile lui q nu trebuie sa depaseasca 1200 W/m2 , la
transformatoarele cu circulatie naturala a uleiului.
Swj=0.8*π(Dij+2Dm2+Dej)*HBj=1*3.14(12.2+2*21+9.69)=0.6
1- tine cont de reducerea suprafetei de racire de catre distantatori
Dij=Dc+2amj=11+2*0.6=12.2cm
Dij- este diametrul interior al infasurarii de joasa tensiune
Dej=Dij+2aj=12.2+2*1.78=27.56 cm
Dej- este diametrul exterior al infsurarii de joasa tensiune
- pentru infasurarea de inalta tensiune
Pwi 280
qi = = = 158 .1W / m 2
c * S wi 3 * 0.599

3.4. Pierderile electrice totale


Pkn=Pwj+Pwi=655+280=935 KW
Valoarea ce se incadreaza in limitele admise conform STAS
1703-80, abaterea trebuind sa fie de +10% din P1k impuse prin
tema.

12
3.5. Componenta activa a tensiunii de scurtcircuit:
PKN 935
U Ka = * 100 = * 100 = 2.33 0 0
SN 40 * 10 3

3.6. Componenta reactiva a tensiunii de scurtcircuit:


2π * µ0 * f * wi * I i * l m * δ ' ' *k q
U Kr = * K R * 100
e1 * H Bj

δ’- latimea echivalenta acanalului de scapari


a ja + a ia a j + ai
δ ' =a ji + + = 1.2 + 0.14 + 0.03 = 1.37 cm
4 3
lm- lungimea medie echivalenta a spirelor celor doua infasurari
 a + a + 3( a + a ) 
= 3.14[11 + 2 * 0.6 + 0.3 + 1.31 + 0.5 + 3(1.78 + 0.3)] =
i ia j ja
l = π D + 2a + a +
m  c mj ji 
 2 
= 1.41m
x2 *HB
K q = 1+ ≈1
r * δ '*K R
2 * 3.14 * 4 * 3.14 * 10 −7 * 50 * 83 * 33 .3 * 1.14 * 1.37 * 1
U Kr = * 0.95 * 100 = 3 0 0
2.8 * 19 .69

3.7. Tensiunea de scurtcircuit:


U K = U K2 a + U K2 r = 2.332 + 3 2 = 3.79 0 0
Uk=3.79%
3.8. Masele conductoarelor infasurarilor
- pentru infasurarea de joasa tensiune:
Gwj=γcu*Swj*wj*lmedj=8.9*10-3*47.5*83*0.47=16.4 Kg
ΓAl=2.7*10-3 Kg/cm3, masa specifica aluminiu
- pentru infasurarea de inalta tensiune:
Gwi=γCu*Swi*wi*lmedi=8.9*10-3*3.13*2142*0.57=34.01Kg

3.9. Dimensiunile definitive ale miezului feromagnetic:


2 2
Dc=11 cm , Sc=75.59 cm , Sj=82.1 cm , Lc=22.6 cm
T=9.74 cm , M=22 cm , Lj=53.9 cm

3.10. Masa neta a fierului:


- pentru coloane:
G Fe =3Sc*Lc*γcu Kg

13
γFe =7.65*10-3 Kg/cm2 masa specifica a Fe
GFe=3*75.59*22.6*7.65*10-3=39.2 Kg
- pentru juguri:
GFe=2*Sj*Lj* γFe
GFe =2*82.1*53.9*7.65*10-3=67.7 Kg

3.11. Pierderile in fier


( ) W
1. 3
 f 
P0 ≈ PFe ≈ K p * P10 / 50 *  * Bc * G Fe + B j * G Fej
 50 
1.. 3

* (1.7 * 39 .2 * 1.03 * 67 .7 ) = 864 .3


 50 
P0 = 1.05 * 0.45 *  
 50 
W
In practica se foloseste valoarea Kp la fabricatie a
transformatoarelor
1.25
P = 864 .3 * 0 = 1009 W
1.07
3.12. Componenta activa a curentului la
functionarea in gol
P 1018
I = =0a = 0.0565 A
F0

m *U 3 * 6000 if

3.13. Componenta reactiva a curentului la


functionare in gol.
Bi
H c * Lc + H j * L j + n s * * δi
µ0
I 0r = I µ =
2 * wi
1.03
2.5 * 22 .6 + 1 * 53 .9 + 2 * * 0.025 * 10 −3
= 4 * 3.14 * 10 −7 = 0.0639 A
2 * 2142

nδ=2 –pentru miezurile feromagnetice in constructie


normala
Hc,Hj –intensitatile campuilui magnetic in coloana si
respectiv in jugul miezului feromagnetic, in A/cm
Bc * S c
Bi = = B c * cos α
Si
Sc
Si =
cos α

14
α –unghiul de imbinare a tolelor fata de orizontala =450
δi –lungimea intrefierului a rostuluci de imbinare dintre
tolele coloanelor si jugurilor, in m.
δi≈0.025*10-3
Bi=Bc*cosα=1.67*cos450=1.18 T
-pentru Bc=1.67T => Hc=2.5 T
-pentru Bj=1.55 T => Hj=0.78 T

3.14. Curentul total de functionare in gol:


I 10 = I 0 a + I µ = 0.0565 + 0.0639 = 0.0000096 + 0.004086 = 0.004096 =0.064
A
I 10 0.064
I 10 [ %] = * 100 = * 100 = 2.9%
Ii 2.22

3.15.Caracteristicile externe
Caracteristicile externe reprezinta variatia tensiunii
secundare U2 in functie de variatia curentului secundare
I2 ,cand tensiunea primara U1 si factorl de putere a sarcini
cosφ2 sunt constanti.
U2 ∆U
= 1− = f (β)
U 20 100
I2
β= -valoarea relativa a sarcinii secundare
I 2N

ΔU2-caderea de tensiune secundara


β
∆U [ %] = β (U Ka * cos ϕ + U Kr * sin ϕ ) + * (U Kr * cos ϕ − U Ka * sin ϕ ) %
200
-pentru β=0 si cosφ2=1
0
∆U [ %] = 0(1.41 * 1 + 4.19 * 0 ) + * ( 4.19 * 1 − 1.41 * 0 ) = 0%
2

200
U2
=1−0 =1
U 20

-pentru β=0.05 si cosφ2=1


0.05
∆U [ %] = 0.05 (1.41 * 1 + 4.19 * 0 ) + * ( 4.19 * 1 − 1.41 * 0 ) = 0.074 %
2

200
U2 0.074
=1 − = 0.999
U 20 100

-pentru β=0.15 si cosφ2=1


0.15
∆U 2 [ %] = 0.15 * 1.41 + * 4.19 2 = 0.222 %
200

15
U2 0.222
=1 − = 0.997
U 20 100

-pentru β=0.25 si cosφ2=1


0.25
∆U 2 [ %] = 0.25 * 1.41 + * 4.19 2 = 0.373 %
200
U2 0.373
=1 − = 0.996
U 20 100

-pentru β=0.5 si cosφ2=1


0.5
∆U 2 [ %] = 0.5 * 1.41 + * 4.19 2 = 0.732 %
200
U2 0.732
=1 − = 0.992
U 20 100

-pentru β=0.75 si cosφ2=1


0.75
∆U 2 [ %] = 0.75 * 1.41 + * 4.19 2 = 1.104 %
200
U2 1.104
=1 − = 0.988
U 20 100

-pentru β=1 si cosφ2=1


1
∆U 2 [ %] = 1 * 1.41 + * 4.19 2 = 1.497 %
200
U2 1.497
=1 − = 0.985
U 20 100

-pentru β=1.25 si cosφ2=1


1.25
∆U 2 [ %] = 1.25 * 1.41 + * 4.19 2 = 1.802 %
200
U2 1.802
=1 − = 0.982
U 20 100

-pentru β=0 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [% ] = 0 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 0%
U2 0
=1− =1
U 20 100

-pentru β=0.05 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] = 0.05 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 0.196 %
U2 0.196
=1 − = 0.998
U 20 100

-pentru β=0.15 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] = 0.15 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 0.588 %
U2 0.588
=1 − = 0.994
U 20 100

-pentru β=0.25 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] = 0.25 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 0.98 %

16
U2 0.98
=1 − = 0.990
U 20 100

-pentru β=0.5 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] = 0.5 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) =1.96 %
U2 1.96
=1 − = 0.980
U 20 100

-pentru β=0.75 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] = 0.75 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 2.94 %
U2 2.94
=1 − = 0.970
U 20 100

-pentru β=1 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] =1 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 3.92 %
U2 3.92
=1 − = 0.960
U 20 100

-pentru β=1.25 si cosφ2=0.7 ind.


∆U [%] =1.25 * (1.41 * 0.7 + 4.19 * 0.7) = 4.9%
U2 4 .9
=1 − = 0.951
U 20 100

-pentru β=0 si cosφ2=0.7 cap.


U2
=1+ 0 =1
U 20

-pentru β=0.05 si cosφ2=0.7 cap.


U2
= 1 + 0.00196 = 1.00196
U 20

-pentru β=0.15 si cosφ2=0.7 cap.


U2
= 1 + 0.00588 = 1.00588
U 20

-pentru β=0.25 si cosφ2=0.7 cap.


U2
= 1 + 0.0098 = 1.0098
U 20

-pentru β=0.5 si cosφ2=0.7 cap.


U2
= 1 + 0.0196 = 1.0196
U 20

-pentru β=0.75 si cosφ2=0.7 cap.


U2
= 1 + 0.0294 = 1.0294
U 20

-pentru β=1 si cosφ2=0.7 cap.


U2
= 1 + 0.0392 = 1.0392
U 20

-pentru β=1.25 si cosφ2=0.7 cap.

17
U2
= 1 + 0.049 = 1.049
U 20

3.16. Caracteristicile randamentului


β * S n * cosϕ 2
η=
β * S n * cosϕ 2 + β 2 * PKN + P0
-pentru β=0 si cosφ2=1→η=0
-pentru β=0.05 si cosφ2=1
0.05 * 40 * 1
η= = 0.953 %
0.05 * 40 * 1 + 0.05 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.15 si cosφ2=1
0.15 * 40 * 1
η= = 0.983 %
0.15 * 40 * 1 + 0.15 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.25 si cosφ2=1
0.25 * 40 * 1
η= = 0.989 %
0.25 * 40 * 1 + 0.25 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.5 si cosφ2=1
0.5 * 40 * 1
η= = 0.991 %
0.5 * 40 * 1 + 0.5 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.75 si cosφ2=1
0.75 * 40 * 1
η= = 0.993 %
0.75 * 40 * 1 + 0.75 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=1 si cosφ2=1
1 * 40 * 1
η= = 0.993 %
1 * 40 * 1 + 12 * 1.41 + 0.609
-pentru β=1.25 si cosφ2=1
1.25 * 40 * 1
η= = 0.991 %
1.25 * 40 * 1 + 1.25 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.05 si cosφ2=0.7→η=0
-pentru β=0.05 si cosφ2=0.7
0.05 * 40 * 0.7
η= = 0.934 %
0.05 * 40 * 0.7 + 0.05 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.15 si cosφ2=0.7
0.15 * 40 * 0.7
η= = 0.976 %
0.15 * 40 * 0.7 + 0.15 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.25 si cosφ2=0.7
0.25 * 40 * 0.7
η= = 0.984 %
0.25 * 40 * 0.7 + 0.25 2 * 1.41 + 0.609
-pentru β=0.5 si cosφ2=0.7
0.5 * 40 * 0.7
η= = 0.989 %
0.5 * 40 * 0.7 + 0.5 2 * 1.41 + 0.609

18
-pentru β=0.75 si cosφ2=0.7
0.75 * 40 * 0.7
η= = 0.989 %
0.75 * 40 * 0.7 + 0.75 2 * 1.41 + 0.609

-pentru β=1 si cosφ2=0.7


1 * 40 * 0.7
η= = 0.988 %
1 * 40 * 0.7 + 12 * 1.41 + 0.609
-pentru β=1.25si cosφ2=0.7
1.25 * 40 * 0.7
η= = 0.987 %
1.25 * 40 * 0.7 + 1.25 2 * 1.41 + 0.609

19
1,06

1,04

1,02
U2/U20

0,98

0,96

0,94
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
β

1,2

0,8

0,6
η

0,4

0,2

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
β

20
D. Calculul mecanic al transformatorului

4.1. Verificarea infasurarilor la actiunea fortelor


electrodinamice
4.1.1. Curentul de soc
100 2 * I iN
I Km = K A *
UK A
U Ka

K A = 1+ e
−π
-coeficientul de marire a curentului datorita
U Kr

componentei aperiodice.
K = 1.5 −1.7 -pentru transformatorul de putere mare Sn>10
A

KVA
100 * 2 * 2.22
I Km =1.7 * =140 .8 A
3.79

4.1.2. Forta radiala


(ϖ i * I Km ) 2 * l medi * K R
Fr = µ 0
2 * Hb

Fr = 4π *10 −7
( 2142 *140 .8) 2 * 0.57 * 0.94 = 180 *10 3 N
2 *18 .2

4.1.3 Forta interioara


δ, 4.28
F0 = * Fr = *180 *10 3 = 19 .56 *10 3 N
2* HB 2 *19 .69

21
4.1.4 Efortul unitar la intindere
Fr
σr =
2 * π ϖi * Sϖ i
σ adm = 30 − 60 M Pa

180 * 10 3
σr = = 43 .1 MPa
2 * 3.14 * 2142 * 3.1
σ r ≤ σ adm

4.1.5. Eforturile unitare de compresiune


-pentru infasurarea de joasa tensiune
Fa
l midj * a' j MPa
σ aj =

a’j=aj-aja=1.78-1=0.78 mm
3
28 *10
σ = aj = 19 .5 MPa
472 * 3.04
σadm≈43 MPa→σaj <σadm
-pentru infasurarea de inalta tensiune
Fa
l med * a ' i MPa
σ aj =

a i ' = a i − a ia = 23 − 5 = 18 mm
2800
σ ai = = 5.75 MPa → σ ai ≤ σ adm
579 * 0.84

4.1.6. Efortul unitar la comprimare


Fr
σc =
2 * π * ϖ j * Sϖj MPa
180 * 10 3
σc = = 7.2 MPa
2 * 3.14 * 83 * 47 .5
σadm=40-60 MPa→σc< σadm

22
5. Calculul termic al transformatorului

5.1. Caderile de temperatura in infasurari


δ
θ3 = q j * * 10 −4 0
C
λiz
δ=0.048-0.024 W/cm 0C -conductibilitatea termica a materialului
izolant
0.024
θ3 = 445 .8 * * 10 −4 = 10 C
0.0014
P * a 21
θ1 = 0
C
8 * λm
J 2 *a *b
P =kp * * 10 −2 W / cm 3
(a '*δ s ) * b'

p-pierderile specifice produs într-un cm de material activ din 2

infasurari in W / cm 3

λ -conductibilitatea termica medie a ifasurarilor in W / cm C


m
0

(a'+δ s ) * b
λ m = λi * W / cm 0 C
( 2 * δ + δ s ) * b'
λ * λ s * (2 * δ + δ s )
λi = W / cm 0 C
λs * 2 *δ + λ *δ s
λi -conductibilitatea termica echivalenta a izolatiei
λ - conductibilitatea termica a izolatiei conductorului
λ - conductibilitatea termica a materialului izolant dintre straturi
s

2δ = a '−a = b'−b =0.08 cm -grosimea bilaterala a izolatiei


conductorului
Kp = 2.14 -ct. de material (Cupru)

J 2a * b 2.46 2 * 3 * 2,97
P =Kp * 10 −2 = 2.14 * * 10 −2 = 11,38 * 10 −2 W / cm 3
(a '+δ s )b' (3,08 + 0.24 ) * 3,05
λ = 1.4 * 10 −3 W / cm 0 C
λs =1.7 * 10 −3 W / cm 0 C
2δ = 3,08 − 3 = 0,08 mm
1.4 * 10 −3 * 1.7 * 10 −3 * (0.08 + 0.24 )
λi = −3 −3
= 1,61 * 10 −3 W / cm 0 C
1.7 * 10 * 0.08 + 1.4 * 10 * 0.24
(3,08 + 0.24 ) * 2.97
λm = 1,61 * 10 −3 = 16 .35 * 10 −3 W / cm 0 C
(0.08 + 0.24 ) * 3.05
11 .38 * 10 −2 * 1.17 2
θ1 = −3
= 1.18 0 C
8 *16 .35 * 10
2 2
θ2 = * θ = * 1.18 = 0.77 0 C
3 3

23
5.2. Caderile medii de temperatura intre suprafata
bobinelor si mediul de racire
-pentru infasurarea de joasa tensiune:
θ 4 j = 0.285q j
0.6
= 0.285 * 545.8 0.6 = 12.50 0 C

-pentru infasurarea de inalta tensiune


0.6
θ 4i = 0.285 * qi = 0.285 * 158.10.6 = 5.950 C
5.3. Caderea medie de temperatura dintre infasurari si
ulei

θλ
θ mbu = θ 2 +θ 3 +θ 4i
θ mbu = 0.77 + 1 + 5.95 = 7.72 0 C
5.4. Caderea maxima de temperatura intre miez si ulei
θ 4 "+ 1.5 * θ 1 "
θ m a xfu = θ `*
θ '+ θ 4 "+ 1.5 * θ '1
θ ' = θ '1 +θ ' 4 = 0.70 + 5.2 = 5.9 °C
P * a2
θ1 ' =
8 * λ1
P * b 2
" =

θθ
1
8 * 1t
P*a
θ4 ' =
2 *1 α cav
a
4 " = 4 '
b
λ1 = 0.2W / cm C
0

λt = 0.03W / cm 0 C
P = PFe * γ Fe * K Fe W / cm 2
K Fe = 0.95
a = a1 = 10 .5
b = 2Σbi = 9.2
PFe-pierderi specifice coraspunzatoare inductieiv magnetice dim
miez
f 1.3
PFe = K P * P 10 50 * ( ) * Bc 2 = 1.36
50

P = 1.36 * 7.65 * 10 −3 * 0.95 = 9.9 * 10 −3 W / cm 3


9.9 * 10 −3 * 110 .25
θ1 ' = = 0.70 0 C
8 * 0.2
9.9 * 10 −3 * 10 .5
θ4 ' = = 5.2 0 C
2 * 0.01

24
αconv-coeficientul de transmitere prin convectie a calduri

αconv≈100 W/m2 0C=0.01 W/m2

9.9 * 10 −3 * 9.2 2
θ1'' = = 3. 5 0 C
8 * 0.03
9.2
θ4'' = 5.2 = 4.52 0 C
10 .5
4.52 +1.5 * 3.5
θmax fu = 5.9
5.9 + 4.52 +1.5 * 3.5
= 3.67 C 5.5.
Dimensiunile si
calculul termic al cuvei
A=2M+Dei+2*S5 mm
B= Dei+S1+S2+d1+S3+S4+d2 mm
Hcv=Lc+2*Hj+Hjc+Hsj mm
S1=S2=2.5 cm
S3=S4=2 cm
d1=3 mm d2=10 mm
Hjc=27 cm Hsj=2.7 cm
A=2*22+20+2*3=70cm
B=20+2.5+2.5+0.3+2+2+1=30.03 cm
Hcv=22.6 +2*10.5+27+2.7=73.2 cm
-caderea de temperatura de la cuva la aer:
θca≤550C-θmbu=55-7.72=47.280C

-aria suprafetei verticale a cuvei:


Scv=2(A+B)*Hcv=2(70+30.3)*73.2=1.4*104 cm2=1.4 m2
- aria suprafetei de radiatie considerand-o cu 50% mai mare decat
a cuvei (k=1.5)
Sr=k*Scv=1.5*1.4=2.1 m2
- aria suprafetei de convectie:
1.05( Pk + P0 ) 1.05(935 + 1009 )
S co = − 1.12 * S r = − 1.12 * 2.1 = 4.23m 2
2.5 * θ co
1.25
2.5 • 47 .28 1.25

Aria elementelor de racire atasate cuvei de arie Scv=1.4 m2


Ser=Sco-Scv=4.23-1.4=2.83 m2
.
ScT’=ScT+Scc=3.40+0.4=3.8 m2

25
S er 2.83
'
= = 0 .7 radiatoare, se alege 1 radiator.
S cT 3 .8
Sco=Scv+9*ScT’=1.4+9*3.8=34.6 m2
-aria de radiatie:
Sr=2[(A+30)+(B+60)]*Hcv=2[(70+30)+(30.03+60)]*73.2*10-4
=2.7m2

5.6. Definirea caderilor de temperatura din


transformator:
- cadera de temperatura de la cuva la aer:
0.8 0.8
 1.05 * ( Pk + P0 )   1.05 * (3246 + 522 ) 
θ ca =  = = 18 .30 0 C
 2.8 * S r + 2.5 * S co   2.8 * 7.95 + 2.5 * 32 .9 
- caderea de temperatura de la ulei la cuva:
0.6
0.6  .1 0 (3 5 +25 42 62
 .1 0 (Pk 5+ P0)  
θ u 0 =c .0 1 * k61 5  = .0 1 *16 5 3 .9 2 = .2 9 C 2 0

 Sc o   
 
k=1 –pentru racire naturala
- caderea medie de temperatura de la ulei la aer:
θ Mua = 1.2(θuc + θca ) = 1.2(2.92 + 18 .30 ) = 25 .46 0 C ≤ 60 0 C
- caderea de temperatura de la bobina la aer:
θ ba = θ mbu + θ uc + θ ca = 7.72 + 2.92 + 18 .30 = 28 .94 0 C
t n = θba + t a = 28 .94 + 40 = 68 .94 0 C ≤ 105 0 C

5.7. Conservatorul:
Vc= A*B*Hcv=70*30.03*73.2=153.87*103 cm3

26