Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ

“LAURENȚIU PANAITOPOL”

EDIȚIA a VIII-a, 19-20 mai 2018, GIURGIU

Clasa a VII-a

M1. Determinați numerele de forma 𝑎𝑏𝑐, pentru care √𝑎𝑏𝑐 = 𝑏𝑎 .

Prof. Daniela Boanță – Giurgiu

M2. În triunghiul ABC, cu AB = 5 cm și BC = 8 cm, punctul M este mijlocul laturii BC. Dacă bisectoarea unghiului B
intersectează dreapta AM în P, determinați valoarea raportului dintre ariile triunghiurilor BMP și ABC.

Gazeta matematică nr. 1/ 2018 - Victor Săceanu-Drobeta Turnu-Severin

F1. O grindă AB neomogenă de lungime L=3m și masă M=200kg este menținută în poziție orizontală cu ajutorul unor
scripeți ideali. Între masele m1 și m2 există relația m2 -2m1=100kg. Considerând firele folosite inextensibile și cu masa
neglijabilă să se determine:

a) masele m1 și m2 ;

b) poziția centrului de greutate al barei față de punctul A.

m1

m2

A B

Prof. Cornea Petre Mihai-Giurgiu

F2. O bilă de masă m1 = 125g este legată la unul din capetele unui fir inextensibil cu lungimea de 0,8 m şi fixat la celălalt
capăt în punctul O. Firul întins este adus în poziţie orizontală şi corpul este lăsat liber din punctul A. Când firul ajunge în
poziţie verticală, bila ciocneşte un corp de masă m2 = 0,5 kg aflat iniţial în repaus în punctul B, transferându-i toată
energia cinetică. Corpul 2 este pus în mişcare şi alunecă cu frecare (µ = 0,18) pe o porţiune orizontală BD cu lungimea d =
40 cm, iar în D ciocneşte un resort nedeformat pe care-l comprimă cu Δlmax = 1dm pe direcţie orizontală.
Să se determine:
a) viteza cu care corpul 1 ciocneşte corpul 2;
b) vitezele iniţială şi finală a corpului 2 în mişcarea lui între poziţiile B şi D;
c) constanta elastică a resortului.
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10 N/kg.

Prof. Alexandreanu Narcisa- Giurgiu

i. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-au distribuit subiectele
ii. Fiecare subiect se punctează de la 1 la 10 (1 punct este din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
iii. Nu se folosesc calculatoare!