Sunteți pe pagina 1din 3

ÎNVELITORI DIN SITA SI SINDRILA DE LEMN

1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului caiet se refera la alcatuirea si executarea învelitorilor din sita si sindrila de
lemn si se aplica la constructiile cu specific montan, rustic sau refaceri de monumente istorice.

1.2. Prevederea si executarea unor asemenea învelitori este conditionata de respectarea integrala a
prevederilor NPCI privind: gradul de rezistenta la foc si categoria de pericol de incendiu a constructiei
respective.

2. MATERIALE

2.1. Materiale de baza: sita; sindrila având dimensiuni uzuale de:

a. sita - lungimea: 300, 350, 400, 450, 500 mm

- latimea: 70...140 mm

- grosimea: 5 sau 7 mm

b. sindrila - lungimea: 350, 400, 500 mm

- latimea: 50 ... 130 mm

- grosimea la cantul cu uluc 15 mm

- grosimea la cantul fara uluc 3 mm

- adâncimea ulucului 10 mm

2.2. Materiale auxiliare:

- sipci din lemn de brad, STAS 942-80 si 1949-74;

- cuie cu cap plat - tip D - pentru sita si sindrila, STAS 2111-81;

- solutie antiseptica dintr-un amestec de bicromat de sodiu 35% cu sulfura de cupru 65%, în solutie
apoasa cu concentratie de 3,5...4%.

- cuie cu cap plat - tip B - pentru table, STAS 2111-81;

- tabla de 0,5 mm, STAS 2028-80;

- carton bitumat, STAS 138-80.


3. PRESCRIPTII DE PROIECTARE

3.1. Formele de învelitori vor fi indicate de proiectant în documentatie, cu precizarea felului de racordare
dintre versanti (în unghi sau rotunjite), precum si a punctelor unde trebuie executate lucrarile de
tinichigerie (dolii, strapungeri pentru cosuri, lucarne etc.).

3.2. Învelitorile din sita sau sindrila se vor aseza pe: sipci, prajini cioplite sau laturoaie, batute pe capriori
paralele cu poala acoperisului. Nu se admite astereala decât la dolii.

3.3. Pantele admise sunt, conform STAS 3303/2-88, urmatoarele:

Pante cm/m
Material si mod de alcatuire a
învelitorii
minime uzuale maxime

a. sita-sindrila în doua straturi 60 70...180 vertical

b. sita în trei-cinci straturi 50 60...110 vertical

3.4. Învelitorile de sita se vor executa în 2...5 straturi suprapuse (numarul dorit realizându-se prin
petreceri laterale), iar cele de sindrila în 2 straturi. La sindrila se va indica prin proiect modul de prelucrare
la unul din capetele sindrilei, pentru ca dupa montare sa se realizeze desenul dorit

3.5. Distanta dintre sipci este în functie de lungimea sitei sau sindrilei (nu mai mica de 15 cm si nu mai
mare de 25 cm) si va fi precizata de catre proiectant.

3.6. Muchiile (coamele în panta) pot fi:

- rotunjite (suport si învelitoare);

- drepte (în care caz acoperirea acestei zone se va face prin montare în unghi drept a doua scânduri -
cea de pe versantul cu vânturi predominante depasind pe cealalta cu minimum 5 cm.

3.7. Doliile pot fi:

- rotunjite, în care caz proiectantul va indica raza de montare;

- drepte, executate din tabla ca la învelitorile din tigla.

3.8. Solutiile de iluminare naturala si ventilare a podului prin lucarne dreptunghiulare, triunghiulare, ochi
de bou - se vor da de catre proiectant prin detalii anume întocmite.
4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

4.1. Baterea sitei sau sindrilei se va face în rânduri paralele cu streasina, începând de la poala.

4.2. La sindrila muchia ascutita se introduce în ulucul sindrilei alaturate. Rosturile paralele cu linia de cea
mai mare panta vor fi decalate - de la un rând la altul - cu o jumatate de lamela. În sectiune se vor afla, în
câmp, minimum doua sindrile .

4.3. La sita - în functie de numarul de bucati ce sunt indicate a se executa în câmp - suprapunerile
fiecarei site peste cea inferioara (în acelasi rând) vor fi de: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ... Rândurile se vor
suprapune cel putin pe jumatate - partea vizibila nu va fi mai mica de 9 cm ;

4.4. Fiecare lamela va fi fixata cu un cui, care strabate si lamela rândului inferior. Capul cuiului va fi
acoperit de lamela rândului superior.

4.5. La coama sita sau sindrila de pe fata expusa vânturilor dominante va depasi coama cu minimum 5
cm.

4.6. Pe coama va fi un rând în plus de sita sau sindrila.

4.7. Racordarea învelitorilor de sita sau sindrila la toate strapungerile se va face ca la învelitorile de tigla