Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA REZULTATELOR LA TESTELE INIŢIALE

DISCIPLINA: GEOGRAFIE
ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019

La începutul anului şcolar 2018-2019, la disciplina Geografie, după două săptămâni de


recapitulare a cunoştinţelor din anii anteriori, în perioada cuprinsă între 24-28 septembrie au fost
susţinute testele de evaluare iniţială.
În conformitate cu ordinele ministeriale şi programele în vigoare , am întocmit testele
inițiale şi baremele de corectare.
La disciplina geografie testele iniţiale au fost susţinute de un număr 56 de elevi din clasele
a IX – a Științele Naturii 2 şi Ştiinţe Sociale, învăţământul de zi. În urma corectării testelor
iniţiale am constatat că rezultatele au fost destul de bune, media pe clase fiind de 7.35, respectiv
7,90.
Clasa a IX-a SN2
 Data susţinerii testului iniţial: 26.09.2018
 Elevi prezenţi: 28
 Elevi absenţi: 0
 Media clasei: 7.35
 Valorile notelor obţinute au fost cuprinse între:
rezultate obţinute pe grupe de note
nr. elevi
nr. Elevi Media pe clasă
participanţi 3,50-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

28 28 2 8 9 2 3 2 2 7,35

Clasa a IX-a SS
 Data susţinerii testului iniţial: 26.09.2018
 Elevi prezenţi: 28
 Elevi absenţi: 0
 Media clasei: 7.90
 Valorile notelor obţinute au fost cuprinse între:
rezultate obţinute pe grupe de note
nr. elevi
nr. Elevi Media pe clasă
participanţi 3,50-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

28 28 2 6 8 2 3 3 4 7,90

Aspecte negative:
 media claselor este relativ mare;
 elevii nu au cunoştinţe despre existenţa categoriilor variate de itemi;
 cea mai mare parte a elevilor nu deţin cunoştinţe generale despre România;

Competenţe care nu au fost însuşite de elevi în anii anteriori:


 C1 – 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale si socio- economice reprezentate
pe hărţi -
 C4 – 7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor si proceselor după un algoritm dat
 C5 – 3.1. Utilizarea unor reprezentări grafice şi cartografice, pentru interpretarea şi
prezentarea realităţii observate
- 7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene si procese ale mediului
geografic

În urma acestor rezultate se impun următoarele măsuri:


 controlul şi îndrumarea ritmică a elevilor;
 aplicarea unor metode interactive centrate pe elev;
 evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care urmăresc mai
multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi;
 îndrumarea şi controlul atent şi permanent al temelor;
 observarea sistematică a elevilor;
 ore suplimentare în afara programului şcolar;
 folosirea hărților atât la orele de curs, cât și pentru pregătirea lecțiilor.

S-ar putea să vă placă și