Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL ECONOMIC “GEORGE BARITIU” SIBIU

CLASA a XII a D
PROFESOR: NERISANU RALUCA ANDREEA
SAPTAMANA: 7
ARIE CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA: Relatii publice si de protocol

PROIECT DE LECTIE
UNITATEA DE ÎNVATARE: Comunicarea prin intermeniul telefonului cu diferite categorii de public
CONTINUT: Formulele de politete
TIPUL LECTIEI: mixta
UNITATEA DE COMPETENTA: UC 19. Relatii publice si de protocol
COMPETENTE SPECIFICE:
C1. Contacteaza telefonic diferite categorii de public

OBIECTIVE:

O1 – sa identifice formuele de adreare pentru femei in diferite cazuri. Obiectivul se considera atins daca
elevii au reusit sa identifice doua formule de adresare pentru femei.

O2 – sa identifice formuelel de adresare vaabile in comunicarea verbala. Obiectivul se considera atins


daca au reusit sa identifice doua formule de adresare in comunicarea verbala.

O3 – sa identifice formule de adresare in comunicarea scrisa. Obiecitvul se considera atins daca au reusit
sa identifice doua formule de adresare in comunicrea scrisa.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Resurse procedurale:
METODE ŞI PROCEDEE: discutia, dezbatere, problematizare, exemplu
TIP DE INTERACTIUNE: dirijat - dependent
MOD DE GRUPARE: frontal
 Resurse materiale

MIJLOACE DE INVATĂMÂNT: tabla, creta


EVALUARE: orala, formativa
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observatia sistematica
BIBIOLGRAFIE: “
RELATII PUBLICE SI PROTOCOL, NOTE DE CURS, LECTOR DRD EPURE MARIUS, BUCURESTI 2006
TIMP ETAPE CONŢINUT OBIECTIVE METODE INSTRUMENTE

5’ Introducere Intrarea in clasa ; salutul ; verificarea starii de sanatate fizica si psihica a Prelegere TABLA, CRETA
elevilor ; notarea corecta a prezentei

Cum salutati o femeie de 17 ani ? Dar daca e casatorita ? Dar una de 40


3 Captarea atentiei de ani ? Dar daca e necasatorita ?

2 Anunţarea lecţiei
Formule de politete.
noi

1’ Anunţarea Se prezinta obiectivele lectiei. Prelegere


obiectivelor
lecţiei

30’ Transmiterea O1 discutia, Tabla, creta


noilor cunostinte
Formule generale de adresare pentru dezbatere,
O2
femei problematizare
O3 exemplu
 în comunicarea formală: dacă nu cunoaștem nici vârsta nici starea
civilă a persoanei este elegant să ne adresăm cu
apelativul doamnă urmat de numele de familie. Chiar dacă nu este
căsătorită, femeia nu trebuie să corecteze greșeala.
 în comunicarea informală: fetelor sub 18 ani ne vom adresa cu
apelativul domnișoară.

De evitat:
 Nu întrebăm o persoană, pe care tocmai am cunoscut-o, cum preferă să i
se adreseze, doamnă sau domnișoară.
 Nu ne vom adresa unei femei necăsătorite trecută de 30-40 de ani cu
apelativul domnișoară.

Formule de adresare valabile în


comunicarea verbală
 Când ne adresăm unei persoane pe care nu o cunoaștem sau atunci
când ne aflăm într-un mediu profesional vom folosi termenii:
Domnule / Doamnă +numele de familie
 Este greșită formula următoare: Doamnă Maria, Domnule Andrei.
Prin folosirea termenului Domnule/Doamnă subliniem respectul
față de acea persoană și automat indică un anumit grad de
formalism. Folosirea numelui mic se face numai în cazul în care ne
este permisă tutuirea dar, niciodată nu vom face
asocierea domnule/doamnă + prenume.
 Atunci când ne adresăm unei persoane cu care comunicăm datorită
profesiei acesteia:
Domnule doctor, Domnule inginer, domnule avocat.
Rețineți!
Chiar dacă ne adresăm unei femei, denumirea profesiei va fi folosită
tot la masculin: Doamnă doctor, Doamnă inginer, Doamnă primar.
 Subalternii se adresează superiorilor folosind funcția și nu numele.
Exemplu: Directorului îi vom spune Domnule director,
nu Domnule Ionescu.
 Dacă relațiile sunt mai puțin formale ne putem adresa și cu numele
mic.
Formule de adresare în cazul unei
adunări
Într-o ocazie oficială folosim formula:
Stimaţi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor.
 Către colegi/colaboratori:
Dragi colegi,
Dragi colaboratori,
Rețineți!
În cazul în care, la eveniment iau parte oaspeţi foarte
importanţi aceștia vor avea prioritate.Vor fi numiți în ordinea
importanţei apoi ne vom adresa către restul invitaților.
Domnule primar, domnule director, doamnelor şi domnilor.
Formule de adresare valabile în
comunicarea scrisă
Iată cele mai întâlnite cazuri:

 Când scriem o cerere sau un e-mail către o persoană care deține o poziție
într-o anumită organizație ne vom adresa cu Domnule/Doamnă președinte,
Domnule/Doamnă director urmat de numele întreg.
De exemplu: Domnului Profesor Mihai Popescu – Director ASIG
S.A.
 Unui funcționar al cărui nume nu îl cunoaștem sau unui serviciu din cadrul
unei instituții ne adresăm denumind funcţia acestuia sau serviciul. Această
indicaţie poate fi scrisă şi la sfârşitul adresei interioare cu două rânduri
mai jos, precedată de cuvintele:
În atenţia Directorului General / Serviciului Import – Export
 Unei instituţii, firme, ne putem adresa menţionând doar numele acesteia
după care adăugăm adresa.
Rețineți!
În formulele de adresare și de
politețe, domnule, doamnă și domnișoară nu se prescurtează.
De asemenea, ele se scriu cu majusculă.
Ghid de adresare atunci când scriem
o scrisoare
Formal: Domnul Andrei Popescu și Doamna Elena Bălcescu
Doamna Maria Popescu și Domnul Andrei
Popescu
Incorect: Doamna și Domnul Andrei Popescu
Informal: Maria și Andrei Popescu
Andrei și Maria Popescu
Căsătoriți: Domnul Andrei Popescu și Doamna Maria Popescu
Necăsătoriți (locuiesc împreună): Domnul Dan Antonescu și
Doamna Elena Bălcescu (pe cât posibil pe un singur rând)
Funcția mai mare decât a partenerului:
Dr. Andrei Popescu și Doamna Maria Popescu
Dr. Maria Popescu și Domnul Andrei Popescu
Aceeași funcție: Dr. Popescu
Formule de politețe în cazul
corespondenței administrative:
 de început: Vă rog să primiți…, Primiți expresia…, Primiți asigurarea…
 de încheiere: Cu stimă, Cu respect, Cu cele mai bune sentimente, Cu
respectuos devotament, Cu aleasă considerație, Cu cele mai alese salutări.
Notă.
 Se scriu fără punct abrevierile care păstrează litera finală a cuvântului –
dna, dnei (doamna, doamnei), dl (domnul), dlui (domnului) şi dlor
(domnilor), acestea putând fi scrise şi cu literă mare.
 Se folosesc abrevieri pentru titlurile academice și didactice
precum: academician – acad. şi universitare – profesor (Prof.),
conferenţiar, (conf.), doctor (dr.), doctorand (drd.), asistent universitar
(asist. univ.), profesor universitar (prof.univ.). Aceste titluri nu apar cu
forma de feminin.
 Nu se prescurtează cuvinte precum: lector, preparator (grade
didactice universitare) sau sociolog, psiholog (profesii).
 Profesiile care se pot prescurta sunt: arhitect (arh.), preot (pr.), economist
(ec.), inginer (ing.).

5 Obtinerea Se verifica retentia elevilor cu privire la informatiile predate, prin cadrul discutia
performantei unei discutii.
5’ Sistematizare, Se repeta ceea ce se considera a fi necesar de retinut. Prelegerea
consolidare
cunostinte
Fisa de evaluare
Problema 1.

Calculati capacitatea de autofinantare utilizand metoda Excedentului brut din exploatare, avand in
vedere urmatorele variabile:

Venituri din vanzarea marfurilor 10000


Cheltuieli cu marfurile 2000
Venituri din vanzarea produselor finite 5000
Productia stocata 7000
Productia de imobilizari 6000
Cheltuieli cu materii prime si materiale 500
Cheltuieli cu servicii executate de terti 3000
Subventii de exploatare 1000
Amenzi si penalitati 100
Cheltuieli cu salariile si asigurari sociale 4000
Cheltuieli cu amortizarea 500
Cheluieli cu dobanzile 100
Venituri din diferente de curs valutar 300
Impozit pe profit 16%
Dividende 1000

Problema 2.

Identificati sursele proprii si straine de finantare a unei afaceri si calculati cuantumul acestora:

Credit pe termen lung 1000


Capital social 2000
Amortizarea 3000
Autofinantarea 4000
Imprmutul obligatar 5000
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6000
Amanarea datoriei fata de furnizori 7000