Sunteți pe pagina 1din 7

IPLT „Vasile Alecsandri”, or.

Călărași
PROIECT DIDACTIC LA disciplina
DEZVOLTARE PERSONALĂ

Clasa: a XI-a

Subiectul: Ion Druţă – rapsodul satului basarabean și al


valorilor patriarhale

Realizat: Diriginte Balîc Violeta, profesoară de matematică și


informatică
Proiect didactic
Data: 3 septembrie, 2018;
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
Clasa: a XI-a U ”A”;
Tema generală: Limba, istoria şi pământul sunt cei trei piloni care ţin o naţiune – Ion Druţă
la cei 90 de ani împliniţi;
Subiectul lecţiei: Ion Druţă – rapsodul satului basarabean şi al valorilor patriarhale;
Timp: 45 minute;
Scopurile lecţiei: Sensibilizarea elevilor prin prezentarea de ansamblu a operelor scriitorului
Ion Druţă – adevăratul titan al literaturii române;
Valorificarea dimensiunilor sacrale aprofundate în opera lui Ion Druţă;
Conştientizarea învăţămintelor operelor druţiene;
Obiective operaţionale:
O1 – Să comunice despre personalitatea notorie a lui Ion Druţă (la cei 90 de ani împliniţi);
O2 – Să identifice principalele teme şi elemente educative ale operei druţiene;
O3 – Să caracterizeze prototipul personajului lui Ion Druţă ca un promotor al valorilor
străbune;
O4 – Să manifeste o atitudine conştientă faţă de subiectul lecţiei, exprimându-şi liber
opiniile;
Metode şi procedee utilizate: discuţia, Acrostih, Vânătoarea de texte, Cufărul cu citate.
Materiale didactice: tabla, creta, cufăr, poster, secvențe de texte, aforisme.
Scenariul lecţiei:
Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timp
Profesorul organizează clasa. Salută elevii. 1 min.
Profesorul anunță subiectul orei educative. Elevii notează. 1 min.
Astăzi vom discuta despre Ion Druţă – O elevă va 5-6
O1, O2 Adevăratul titan al literaturii basarabene. comunica despre min.
Anul acesta scriitorul împlineşte 90 de ani. viața și activitatea
Să-i urăm multă sănătate, putere şi inspiraţie scriitorului.
creatoare nestăvilită. (elevii aplaudă) - Şi cum
credeţi, de ce anume acest subiect ne
interesează mai mult?
O4 Profesorul îndeamnă elevii să completeze Elevii prezintă 5 min.
acrostihul propus cu diverse tipuri de valori diverse tipuri de
(Anexa 1) valori.
I încredere, integritate, iubire
O onestitate, omenie
N natură, noblețe
D demnitate, datorie
R rezistență, respect, răbdare
U umanitate, umilință
Ț tradiție
Ă autocontrol, adevăr, ambiție
Profesorul întreabă; În ce texte literare Elevii spun unele 5 min.
O4 studiate sunt reflectate, modelate unele din titluri de texte
aceste valori? literare

Profesorul completează.
O2 Profesorul prezintă cufărul cu citate și-i Elevii își amintesc 7-8
îndeamnă să ghicească din ce opere literare operele studiate și min.
sunt secvențele propuse și autorul operelor. se încadrează în
activitate
O3, O4 Profesorul îndeamnă elevii să prioritizeze Elevii completează 7-8
valorile menționate în schema propusă. schema și comunică min.
(Anexa 2)
Care din personajele druțiene ar prioritiza
valorile?
Va concluziona cu aserțiunea din Anexa 3.
O1 Profesorul va îndemna să definească Elevii prezintă 3 min.
metaforic definiții metaforice
Ion Druță

O2 În continuare va propun să se facă o Vor numi titluri de 4-5


retrospectivă. Să privească niște obiecte . În opere literare min.
care operă druţiană s-ar încadra? cunoscute și
studiate
O4 Profesorul (împreună cu elevii) la încheiere Elevii ascultă, 2-3
îndeamnă să formuleze un mesaj de felicitare formulează mesajul min.
scriitorului. de felicitare.
Profesorul apreciază activitatea elevilor
Anexa 1

I
O
N
D
R
U
Ț
Ă
Anexa 2

Prioritizarea valorilor

Valori reale(de bază)

Valori alese(modele)

Valori dobândite(pe care le-am învățat)


Anexa 3

Valorile nu sunt
ca autobuzele.
Ele nu te duc
nicăieri, ci
definesc ceea ce
ești.
(Jennifer Crusie)