Sunteți pe pagina 1din 3

I.

Prezentarea firmei
Presupunem o societate comerciala cu capital privat,cu profil de panificatie,avand in fabricatie
cateva sortimente:
- paine in principal
- paste fainoase,biscuiti,alte produse de panificatie.

II.Soldurile initiale ale conturilor existente in contabilitatea societatii la inceputul perioadei: luna
decembrie

Denumirea conturilor Solduri


Debitoare Creditoare
Capital social 34.858.000
Rezerve legale 3.132.000
Alte rezerve 1.343.000
Profit si pierdere 2.770.000
Repartizarea profitului 2.000.000
Constructii 14.205.000
Echipamente tehnologice 12.345.000
Amortizari imobilizari 620.000
corporale
Materii prime 1.600.000
Produse pinite 1.200.000
Cont in lei la banca 8.834.000
Casa in lei 5000
Furnizori 356.000
Clienti 2.861.000
Salarii datorate 206.000
Asigurarile sociale 129.000
Aajutorul de somaj 26.000
Debitori 445.000
Creditori 55.000
Total 43.495.000 43.495.000

III .Au loc urmatoarele oparatii economice:

1. achizitionarea unui mijloc de transport in valoare de 35.000 conform facturii emise de


furnizor.
Se plateste factura.
2.aprovizionarea cu materii prime conform facturilor furnizorilor cu un pret total de 45.000 lei,
plata la 30 zile.
3.se achizitioneaza de la un furnizor echipamente de lucru si protectie in valoare de 20.000 lei.
Se face plata facturii.
4.eliberarea din magazine si darea in consum catre sectiile de productie a unor materii prime in
valoare de 25.600 lei.
5.se achizitioneaza de la o societate navete de plastic pentru paine in valoare de 5.000 lei
conform facturii furnizorului.
Se achita factura cu numerar.
6.se dau in folosinta obiectele de inventar-navetele de platic pentru paine.
7.se aprovizioneaza cu materiale consumabile in valoare de 8.000 lei.
Se achita factura.
8.se inregistreaza statul de plata al salariilor cuvenite personalului firmei in valoare de 665.000
9.Se inregistreaza impozitul pe salarii cuvenit bugetului statului în suma de 181.000,
contributiile cu asigurarile sociale în suma de 128.500, ajutor de somaj de 25.400 lei
10.se inregistreaza depunerea sumei de 10.000 lei in contul Casa de la diversi debitori.
11.se ridica din disponibilul de la banca suma de 7.000 lei necesara pentru diverse plati.
12.se platesc salariile cuvenite personalului firmei in valoare de 206.000 lei
13.se inregistreaza cheltuielile reprezentand valoarea unor lucrari de intretinere si reparatii
executate de o unitate specializata in valoare de 7.500 lei.
14.se inregistreaza obtinerea de produse finite si depozitarea lor la costul de productie in
valorea totala de 750.000 lei.
15.se dau in consum materiale consumabile-1000 lei
16.se achita o factura pentru consumul de energie electrica in valoare de 8.500 lei
17.se face plata unor diversi creditori in valoare de 7.000 lei
18.se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale pe luna in curs in suma de 4.425 lei.
19.vanzarea de produse finite diversilor beneficiari(clienti) la pretul de vanzare cu valoare totala
de 1.250.000 lei
20.se incaseaza de la clienti suma de 510.000 lei.
21.se plateste la bugetul asigurărilor sociale sumele datorate cu salariile în suma de 26.000 lei
si 129.000 lei
22.se ridica din disponibilul de la banca suma de 1.000 lei necesara pentru diverse plati.
23.se acorda un avans de trezorerie domnului Ionescu Alexandru pentru a afectua o deplasare in
interes de serviciu in suma de 600 lei.
24.se primeste si inregistraza factura de telefon cu plata peste 30 de zile in valoare de 650 lei.
25.se achita cu ordin de plata contravaloarea unei facturi de chirie in valoare de 2.500 lei.
26.in urma efectuarii inventarului la magazia de materiale s-a constatat o lipsa de 250 lei.
27.se scade din gestiune produsele finite vandute cu costul efectiv de productie de 750.000 lei
28. se depune in cont la banca suma de 15.000 lei.
29.se inchid conturile de cheltuieli prin contul de profit si piedere
30.se inchid conturile de venituri prin contul de profit si piedere
31.se inregistreaza impozitul pe profit si se face plata acestuia catre bugetul statului in valoare
de 86.492 lei
31. se repartizeaza cheltuielile cu impozitul pe profit asupra contului profit si pierdere.

IV .In urma operatiilor economice se intocmesc notele contabile, in ordine cronologica:

1. Imobilizari corporale= furnizori de imobilizari 35.000 lei


furnizori de imobilizari= conturi la banci 35.000 lei

2. materii prime = furnizori 45.000 lei

3. echipamente tehnologice= furnizori de imobilizari 20.000lei

4. cheltuieli cu materii prime= materii prime 25.600 lei

5. obiecte de inventar = furnizori 5.000 lei


furnizori = casa in lei 5.000 lei

6. cheltuieli cu obiectele de inventar= obiecte de inventar 5.000 lei

7. materiale consumabile= furnizori 8.000 lei


furnizori = Conturi la banci in lei 8.000 lei

8. cheltuieli cu salariile= personal-salarii datorate 665.000 lei

9.personal, salarii datorate= impozitul pe salarii 181.000 lei


personal, salarii datorate= asigurari sociale 128.500 lei
personal , salarii datorate=ajutor de somaj 25.400
10.casa in lei= debitori diversi 10.000 lei

11. casa in lei = conturi la banci in lei 7.000 lei

12. conturi la banci in lei= personal-salarii datorate 206.000 lei

13.cheltuieli cu intretinerea si reparatiile= furnizori 7.500 lei

14. produse finite= venituri aferente costurilor stocurilor de produse 750.000 lei

15. cheltuieli cu alte materiale consumabile= alte materiale consumabile 1.000 lei

16. furnizori=conturi la banci in lei 8.500 lei

17.creditori diversi=conturi la banci in lei 7.000 lei

18.cheltuieli privind amortizarea = amortizarea imobilizarilor corporale =4.425 lei

19.clienti= venituri din vanzarea produselor finite 1.250.000 lei

20. conturi la banci in lei= clienti 510.000 lei

21. ajutor de somaj= conturi la banci in lei 26.000 lei


asigurari sociale = conturi la banci in lei 129.000 lei

22. casa in lei = conturi la banci in lei 1.000 lei

23. avansuri de trezorerie= casa in lei 600 lei

24. cheltuieli cu taxele postale= furnizori 650 lei

25. furnizori= conturi la banci in lei 2.500 lei

26. cheltuieli cu alte materiale consumabile= alte materiale consumabile 250 lei

27.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = produse finite 750.000 lei

28. conturi la banci in lei = casa in lei 15.000 lei

29. inchidere conturi de cheltuieli


Conturi cheltuieli = cont profit si pierdere 795.917 lei

28.inchidere conturi de venituri


cont profit si pierdere = conturi de venituri 1.250.000 lei

30.cheltuieli cu impozitul pe profit= impozit pe profit 86.492 lei


impozit pe profit= cont in lei la banca 86.492 lei

31 profit si pirdere = cheltuieli cu impozitul pe profit 86.492