Sunteți pe pagina 1din 18
Telefon: 021.312.14.97 ' é Fax: 021.313.0159 > ‘ mail: i na.ro- Sector 1, Bucuresti ROMANIA ° mail: anticoruptie@p! mee ‘www.pna.ro Cod postal 010106 \ 3 | - pl Parchetul de pe lang’ inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticorupti SBCTIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR “{SIMILATE INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE (Operator date ar. 4472 ‘Nr.315/P/2017 Romania Strada $tirbel Voda nr.79-81 18 octombrie 2018 ORDONAN DUMITRIU SILVIU-PAUL - procuror sef adjunet sectie si UNCHESELU JEAN NICOLAE — procuror sef birou, ambii din cadrul Directiei Nationale “Anticoruptie = Seotia de combatere a infractiunilor asimilate infracfiunilor de coruptie. ‘Avand in vedere actele din dosarul cu numarul de mai sus, EXPUNEM_URMATOAREL) Dosarul ur.46/P/2017 al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, s-a format, ca urmare a denuntului formulat la data de 31.01.2017, de c&tre numitii POLITEANU MIHAI LAURENTIU si GHIOC ELENA, sub aspectul sivargirii infractiunilor de: - Favoricare a faptuitorului prev. de art. 269 alin.1 Cp.; “ Prezentare cu rea-credingé, de date inexacte, Parlamentului saw Presedintelui Roméniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde sdvarsirea unor fapte de naturd sd adued atingere intereselor statului, prev. de art. 8 alin] lit.b din Legea 115/1999 , in legéturé cu modalitagile prin care primul ministru Grindeanu Sorin gi ministrul justitiei lordache Florin, au promovat si sustinut adoptarea prin ordonanjé de urgenjii, la data de 18.01.2017, a dowd proiecte de Telefon: 021.312.14.97 Fax: 021.313.01.59 Romania Strada Stirbei Voda nr.79-81 Sector 1, Bucuresti ROMANIA ©&mail: anticoruptie@pna.ro Cod postal 010106 — www.pna.ro Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justisie irectia Nationala Anticoru; ES es ordonanga de urgenté privind gratierea unor pedepse, precum si modificarea Codului Penal si a Codului de Proceduré Penald. Ulterior, unul dintre petengi, a infeles si completeze denunful formulat initial, astfel incat la data de 01.02.2017, a sesizat si eu privire la savarsirea infractiunii prev. de art.13 din Legea nr.78/2000 de citre persoane ce detin fuunetii de conducere ‘ntr-un partid politic care si-ar fi exercitat autoritatea sau influenta politica in vederea adoptirii in seara zilei de 31.01.2017 a unei ordonanfe de urgent& prin care au fost modificate codurile penal si de procedur& penal cu scopul favorizérii unor persoane urmarite penal sau judecate care in felul acesta au beneficiat direct sau indirect de foloase necuvenite. La data de 24.02.2017, prin ordonanté, s-a dispus extinderea urmiririi penale in cauz&, cu privire la infractiunile de - Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri prev. de art.259 al. si 2 Cp., - Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri prev. de art.275 Cop. $i - fals intelectual prey. de art.321 Cp. Situatia de fapt, asa cum a rezultat in urma efectuarii urmaririi penale in dosarul cu nr.46/P/2017 al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul DNA: La data de 16.01.2017, ministrul Justitiei Florin Iordache, a avut initiativa modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penald, invocand necesitatea punerii in acord a deciziilor Curtii Constitutionale cu legislatia interna. De asemenea, Telefon; 021.312.14.97 Fax: 021.313.01.59 Sector 1, Bucuresti ROMANIA ©mail: anticoruptie@pna.ro Cod postal 010106 wae ated om ‘www.pna.ro Parchetul de pe lang’ inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoru acelasi ministru a precizat c& intentioneaz si promovarea unui proiect privind gratierea unor pedepse. Potrivit probelor administrate, la acel moment — 16.01.2017, ministrul Florin Iordache a prezentat, in cadrul sedinjei pe care o convocase si la care participau pe Langa ministrul Justitiei, si urmatoarele persoane: seful de cabinet Corina Drasoveanu si secretarii de stat Gabriela Scutea, Constantin Sima, Oana Schimdt - Haineala si Mariana Mot, un document continand 11 (unsprezece) pagini si intitulat Abrogare, modificare, completare articole din CP, CPP, Legea nr.96/2006 si Legea nr.78/2000, spunand ca va initia dowd proiecte de acte normative, ambele sub forma de proiect de ordonanta de urgenf, unul prin care s& se modifice Codul penal si Codul de procedura penala si altul prin care s& se gratieze anumite pedepse. Ministrul si-a motivat demersul aratand ci urmareste si pun in acord legislatia penal cu mai multe decizii ale Curtii Constitutionale prin care au fost admise exceptii de neconstitutionalitate vizind dispozifii din C.p. si C.p.p. si si implementeze in legislatia interna o parte din dispozitiile Directivei nr. 2016/243/UE. Ministrul nu a precizat despre ce decizii este vorba gi nici in ce materie s-au pronuntat, drept penal, civil, administrativ sau fiscal. in cadrul intalnirii, ministrul a precizat explicit c& proiectele de ordonanfé de urgent trebuie s& fie finalizate in regim de maxima urgenfi astfel incét si fie adoptate peste doua zile in data de 18.01.2016 in proxima gedinj& de Guvern. in acest context trebuie subliniat cA in raport de propunerea ministrului Florin Tordache, s-au exprimat si puncte de vedere contrare de citre secretarul de stat Gabriela Scutea si directoarea DEAN, Alina Nicoleta Radoi, atat cu privire la aspecte de fond privind modificarea continutului constitutiv al unor infraciuni de coruptie cat si cu privire la oportunitatea promovarii unui OUG, nefiind justificata urgenta. 3

S-ar putea să vă placă și