Sunteți pe pagina 1din 2

DEMERS DIDACTIC

Nr Etapele Ob. Continuturile esenţializate ale lecţiei Strategia


Crt lecţiei op. didactica

1 Momentul - salutul;
organizatoric - prezenţa la lecţie;
- organizarea clasei pe grupe.

2 Captarea atenţiei Rebus: completand cu grupa rebusul veţi afla care sunt prietenii lecţiei fişa rebus
noastre de azi. (Anexa 1) exerciţiul
jocul "Spune-mi cine eşti!": le propun elevilor să discute, în cadrul grupelor, pe grupe
despre un animal, cu care să se identifice grupă, cu referire la calităţile şi
defectele acestuia; să justifice alegerea.

3 Reactualizarea Fiecare grupă va completa o diagramă, care va pune în evidenţă asemănările diagrama
cunoştinţelor şi deosebirile dintre oameni şi animale. Afişez răspunsurile la tablă. Venn
anterioare
4 Enunţarea Astazi vom discuta despre ,,Atitudinea noastră faţa de animale", atât în viaţa conversaţia
obiectivelor / de zi cu zi cât şi în lecturile şi poeziile noastre. Scriu titlul pe tablă.
/temei lecţiei
5 Dirijarea Ol Plecând de la asemănarea dintre oameni şi animale, adică au viaţă, le propun problematizarea
învăţării O2 elevilor să formuleze cât mai multe idei şi să spună cât mai multe noţiuni care exerciţiul
O3 sunt sugerate de cuvântul ,,viaţă". frontal
O4 Primele două grupe recită poeziile ,,Gandăcelul", ,,Caţeluşul şchiop" de Elena
Farago, iar grupa a Ill-a citeşte un fragment din povestea ,,Punguţa cu doi studiul de
bani", de Ion Creangă. (Anexa 3) Dirijez convrsaţia prin întrebări ajutătoare, caz
astfel: conversaţia
— Care sunt personajele? explicaţia
— Cum s-a comportat personajul din text cu animalul respectiv?
— Ce atitudine a avut faţă de animal?
— Ce sentimente v-a inspirat textul?
Nr Etapele Ob. Continuturile esentializate ale lecţiei Strategia
Crt lecţiei op. didactică

— Cum aţi fi procedat voi in locul persoanei respective?

6 Obţinerea Fiecare grupă va primi o fişă pe care va completa: a) titlul poeziei/poveştii pe care Exerciţiul pe grupe
performanţei şi au primit-o de studiat pentru azi; (primul pergament) b) animalul despre care se
transferul vorbeşte; (al doilea pergament) c) personajele cu atitudine pozitivă /negativă despre
cunoştinţelor care au discutat toate grupele azi;( fişă)

7 Asigurarea O3 Fiecare grupă va scrie cel puţin trei motive pentru care oamenii trebuie să exerciţiul pe grupe
conexiunii O5 ocrotească animalele. (exercitiul 3 fi§a) fişă

8 Evaluarea Cum te simţi astăzi ?- evaluare prin exerciţiu-joc a modului cum s-au simţit la lectia Orală
rezultatelor susţinută azi elevii clasei a III-a. frontal

9 Retenţia (fixarea şi O1 Tema pentru acasă: Să presupunem că animalele aflate în grija ta ar putea scrie. Fii
sistematizarea sincer! Ar adresa părinţilor tăi o scrisoare de mulţumire sau o reclamaţie?
cunostinţelor) Redactează tu o astfel de scrisoare în numele lor.