Sunteți pe pagina 1din 1

Fiscalitatea întreprinderii, CECCAR

Stagiari, Anul 3

Test 6

1. Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând următoarele date:


Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere,
cât şi de operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.240 lei, din care TVA 240 lei.

2. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi deductibile cheltuielile cu serviciile de


management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii.

3. Situaţia la 31.12. N la o societate comercială se prezintă astfel:


-venituri totale 52.000 lei, din care dividende (contul 761) 2.000 lei;
-cheltuieli totale 40.000 lei, din care cheltuiala cu impozitul pe profit aferenta trimestrului
anterior 1.000 lei şi cheltuieli de protocol 2.000 lei.
Determinati rezultatul impozabil.

4. Cum se impun veniturile din jocuri de noroc realizate de persoane fizice?

5. Dacă societatea absorbantă are capitaluri negative:


a) nu se calculează valoarea unei acţiuni la societatea absorbantă
b) societatea absorbită nu poate fi preluată
c) valoarea unei acţiuni a societăţii absorbante este considerată ca fiind egală cu 1, iar
raportul de schimb se calculează în funcţie de această valoare.

6. Daca Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii AIC de bunuri efectuata
de cumaparatorul revanzator, care are sediul in Romania AIC este:
a. operatiune impozabila in Romania
b. nu este operatiune impozabila in Romania daca indeplineste cumulativ conditiile prevazute
de lege
c. este operatiune impozabila cu regim mixt

7. Cheltuiala cu sponsorizarea, in cazul persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit,


are urmatorul regim fiscal:
a. deductibila la nivelul a minim intre 3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit
datorat
b. deductibila la nivelul a 5% din cifra de afaceri
c. nedeductibila integral dar se scade din impozitul pe profit datorat in limita a minim intre
3%o din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit datorat

8. Ajustările privind deprecierile sunt deductibile fiscal?


a) da
b) nu
c) unele din ele