Sunteți pe pagina 1din 2

Hram_catedrala 1-4.

jpg
Praznicul Sfintei Muceniţe Tatiana la Catedrala mitropolitană din Craiova

„Viaţa ei este o pildă aleasă şi vrednică de urmat”

Sfânta Muceniţă Tatiana Diaconiţa a fost cinstită în chip deosebit la Catedrala


Mitropolitană din Craiova. Sute de credincioşi au trecut pragul sfântului locaş luni, 12
ianuarie, pentru a lua parte la Sfânta Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de
preoţi şi diaconi.

Împlinind o tradiţie de peste o jumătate de secol, credincioşii craioveni au păşit cu mic,


cu mare în Catedrala Sfântului Dimitrie din Cetatea Băniei spre a aduce cinstire Sfintei
Muceniţe Tatiana, ale cărei sfinte moaşte se găsesc aici, la loc de alesă cinstire, alături de
cele ale Sfinţilor Serghie, Vah şi Nifon Patriarhul. La ceas de aleasă bucurie
duhovnicească, în mijlocul „turmei celei cuvântătoare” a poposit Arhipăstorul locului,
IPS Părinte Mitropolit Irineu, împărtăşind celor prezenţi arhiereşti binecuvântări şi cuvânt
de aleasă învăţătură despre viaţa şi faptele minunate ale Sfintei Tatiana. Astfel, după
săvârşirea slujbei euharistice, IPS Părimte Mitropolit a arătat că „împărtăşim această
bucurie şi totodată privilegiu de a avea la loc de aleasă închinare cinstitul cap al Sfintei
Tatiana, pe care îl sărutăm întotdeauna cu evlavie şi credinţă, şi de bunăseamă că ea este
prezentă în viaţa noastră şi în lumea de astăzi. Ea a pătimit în timpul persecuţiilor
împăraţilor romani, plăcând lui Dumnezeu prin virtute, prin fapte bune, prin osteneli de
tot felul, încât a fost chemată în cele din urmă la vrednicia de muceniţă a Mântuitorului
Hristos. Viaţa ei este o pildă aleasă şi vrednică de urmat pentru toţi credincioşii, tineri şi
vârstnici, bărbaţi şi femei. Prin darul ei de sânge, Sfânta Tatiana Diaconiţa şi-a încredinţat
pentru totdeauna viaţa şi sufeltul lui Dumnezeu, ca Atotputernicul Părinte să păstreze
fiinţa ei curată şi să o învrednicească de cununa cea nevestejită a Împărăţiei cerurilor”.

„Suntem întotdeauna cuprinşi în dragostea Tatălui Ceresc”


În continuare, IPS Părinte a arătat în ce fel se întemeiază legătura de filiaţie dintre creştin
şi Dumnezeu şi totodată cum se poate împlini această chemare încă din viaţa
pământească. „Prin Taina Sfântului Botez avem în sufletul nostru pe Preasfânta Treime:
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Ne-am împărtăşit de harul dumnezeiesc şi am fost sfinţiţi prin
pecetea Duhului Sfânt, fiind încredinţaţi ca fii şi fiice ai Tatălui Ceresc. Ne-am înfiat
Părintelui celui Atotputernic şi suntem prezenţi în Mântuitorul Hristos, aşa cum este
strugurele prezent în viţa de vie. În această stare, Cel care ne îngrijeşte şi ne ocroteşte,
cum ne arată Sfântul Ioan Evanghelistul, este Tatăl cel Ceresc, care poartă de grijă ca noi,
ca mlădiţe, să aducem roadă bogată. Astfel, în sufletul şi în toată viaţa noastră curg
râurile darului Duhului Sfânt, seva duhovnicească a Trupului şi Sângelui Mântuitorului
Hristos şi de aceea suntem întotdeauna cuprinşi în dragostea Tatălui Ceresc şi avem în
noi această sevă a nemuririi. În virtutea acestui fapt, avem curajul să mărturisim credinţa
noastră înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Cu cât ne ostenim mai mult, asemenea
sfinţilor mucenici, noi agonisim în sufletele noastre aceste nestemate ale cununii celei
neveştejite a Împărăţiei cerurilor. Prin viaţa noastră, dovedim că suntem martori ai
Mântuitorului Hristos şi mărturisitori vrednici, căci «întru aceasta, zice Domnul, vor
cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă aveţi dragoste în voi». Aşadar, virtutea de
mare preţ a iubirii faţă de Dumnezeu şi de oameni este un prilej potrivit şi sfânt de a arăta
credinţa noastră înaintea celor potrivnici din lumea aceasta”, a conchis Mitropolitul
Olteniei. Diac. Ioniţă Apostolache