Sunteți pe pagina 1din 1

Valea Budului Trail

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a), , cu numărul de concurs ,


născut (ă) la (zz.ll.aa) domiciliat/ă în (localitate / str / nr / bl / ap / judeţ)

identificat cu BI/CI seria nr. , telefon , email , având în


vedere prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii:

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:


 Că am luat la cunoștință prevederile regulamentului de participare si ale acordului privind
protectia datelor cu caracter personal privind competiția de alergare Valea Budului Trail
organizată la data de 20 octombrie 2018.

 Că am cunoștință și îmi asum răspunderea pentru toate riscurile posibile în cazul


participării la această competiție, riscuri ce pot fi generate de factorii naturali și/sau antropici
și care pot cauza rătăciri, accidentări sau chiar deces, exonerând organizatorii de orice
răspundere ulterioară. Înțeleg că această cursă se desfășoară atât pe ulițele și drumurile
publice din zona Valea Budului (fapt ce poate determina întâlnirea de autovehicule în trafic
sau cu animale, obligându-mă să respect regulile de circulație și conduita preventivă etc.),
precum și pe potecile și drumurile forestiere din zona (fapt ce poate include și rătăciri,
accidentări cauzate de starea suprafeței de alergare, întâlniri cu autovehicule, căderi de
obiecte, producerea de fenomene meteo periculoase, interacțiunea cu animale etc.). Înțeleg că
intervenția în caz de vreun incident depinde de locul producerii acestuia și poate fi îngreunată
în unele locuri de configurația reliefului și de alți factori.

 Declar că sunt apt (ă) fizic pentru participarea la eveniment, efectuând recent și un control
medical în acest scop și având acordul medicului pentru participare. De asemenea voi veni
echipat corespunzător condițiilor meteo prognozate în ziua concursului.

 Declar că nu am nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video


realizate în timpul cursei în care sunt surprins cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu
vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea evenimentului, implicit a
activităților organizatorilor, la elaborarea afișelor, diplomelor și pentru alte materiale
informative dedicate activităților;

 Exonerez organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri,


angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) de orice răspundere în legătură cu orice pretenții
aș putea avea, de orice natură, pentru eventuale rătăciri, accidentări, boală, deces sau orice
alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul sau ulterior desfășurării cursei la
care particip, precum și pentru alte eventuale incidente și furturi/pierderi ale bunurilor proprii
care ar putea fi comise la acest eveniment;

 Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de
conținutul regulilor de siguranță. Am citit fiecare punct al actului, l-am înțeles, mi l-am
însușit și semnez de bunăvoie și fără nici o constrângere din partea nimănui.

DREPT PENTRU CARE SEMNEZ azi ...../...../2018 Semnătură ………......................