Sunteți pe pagina 1din 1

Promitenţi Promissory

Acceptantă Acquirer
Suprafata utila Net area
Faianta Earthenware
Partaj voluntar Voluntary partition
netulburat Not disputed

scos din circuitul civil removed from civil circulation

titlu executoriu enforceable title