Sunteți pe pagina 1din 3

Breviar de calcul

1. Estimarea evacuărilor de apă uzată


Metoda română

Aceasta metodă estimează cantitatea de apă consumată de catre sat. Calculul efectuat pentru perioada
viitoare (situatia viitor apropiat) este urmatorul :

Ipoteza de calcul
Perioada de calcul: 25 ani
Echipamente de apă în mediu rural:
70% de locuitori se alimentează cu apă de la fântânile publice
30% de locuitori se alimentează cu apă de la instalaŃii private (curte sau interior)

Numarul de locuitori 2010 125


Numarul de locuitori 2035 200

Numarul de locuitori care se alimenteaza cu apă de la fântânile publice 140


Numarul de locuitori care se alimenteaza cu apă de la instalaŃii private 60

a. Necesar de apa pentru cerinte menajere (numai daca se alimenteaza cu apa de la fantanile publice)
qs= 50 l/zi/locb cu Kzi= 1,3
Alimentare de la fântâni publice
Qzi mediu menaje 7.00 m3/zi
3
Qzi p menaje 9.10 m /zi

b. Necesar de apa pentru cresterea animalelor


2035 qs (l/an/zi) Kzi
bovine 0 60 1,25
cabaline 0 50 1,3
porcine 0 30 1,2

Qj mediu animal 0,00 m3/zi


Qj max animal 0,00 m3/zi

c. Necesar de apa pentru o unitate de productie existenta

d. Necesar de apa pentru unitati socio culturale si cladiri rezidentiale echipate cu fantani
sau cu instalatii interioare
Pentru unitati socio-culturale
qs= 20 l/zi/loc cu Kzi= 1,25
Pentru clădiri rezidenŃiale (menaje)
qs= 80 l/zi/loc cu Kzi= 1,25

Numarul de persoane in cladirile socio culturale 57


Numarul de persoane in cladirile rezidentiale 60

Qzi mediu cult 1.14 m3/zi


Qzi mediu loc 4.80 m3/zi
Qzi max loc 7.43 m3/zi

e. Necesar de apa pentru rezerva de incendiu


qi= 10 m3 5 l/s timp de 30 min, or 10 m3

f. Cerinte proprii sistemelor de alimentare cu apa


3% pentru sursele subterane
3
Cerinte zilnice 22.94 m
3
Qsist 0.69 m

g. Pierderi admisibile in teren


7% maxim Qtot 23,63 m3
Qpierderi 1,65 m3

Cerinte totale de apa ale localitatii

Q mediu zilnic 25.28 m3/zi 0.29 l/s


Q maxim zilnic 28.87 m3/zi 0.33 l/s
Q mediu orar 1.20 m3/ora 0.33 l/s
Q maxim orar 2.77 m3/ora 0.77 l/s
Coeficient max orar kO= 2.3

Metoda franceza

In lipsa de date precise, debitul mediu zilnic de ape uzate menajere Qzimed este calculat in baza unui
consum de 150 l/locuitor/zi. Unde N este numarul de locuitori :

Qzimed (m3/zi) = 0,150 x N

Debitul maxim zilnic Qzmax este calculat aplicand debitului mediu zilnic Qzm un coeficient maxim
zilnic Kzi = 1,4 :
Qzimax = Kzi x Qzimed

Debitul maxim orar Qhmax este calculat aplicand debitului mediu zilnic Qzm un coeficient de varf zilnic
Kp = 1,5+2,5/(Qzim(m3/zi)/86,4)0,5 , valoare maxima a lui Kp este 4.
Qhmax = Kp x Qzimed

Reteaua de canalizare, care deserveste populatia satului Pianu de Sus, este de tip separativ. Deci nu se
vor lua in consideratie debitele apelor de ploaie. Vom considera ca in retea nu patrund nici ape de
infiltratie.
2. Dimensionare conductelor
Conductele sunt dimensionate in felul urmator : se retine diametrul commercial, care permite
tranzitarea debitului orar maxim pentru fiecare tronson, tinand cont de panta conductelor si de
rugozitatea lor.
Noi am utilizat urmatoarea formula a lui Manning-Strickler :
Q = K.S.I0,5.Rh2/3
Q : debit de ape uzate (m3/s)
K : Coeficient Strickler, care exprima rugozitatea conductei (m1/3/s)
S : sectia conductei (m2)
I : panta (m/m)
Rh: raza hidraulica (m)

De unde rezulta diametrul teoretic D, care permite tranzitarea acestui debit :


D = 45/8.(Q/ (π.I0,5.K ))3/8
Valorile D determinate sunt toate inferioare la o,2 m. Or, diametrul cel mai mic acceptabil
este de 200 mm, pentru o retea de canalizare separativa. Deci noi preconizam acest diametru
pentru toata reteaua gravitara.

3. Stabilirea profilurilor longitudinale


Panta minima
Dat fiind diametrul conductelor de canalizare de 200 mm, noi retinem o panta minima de
7 mm/m, conform normei STAS 1795

Pante maxime
Vom retine o panta maxima, corespunzatoare unei viteze de curgere in sectie plina de 4 m/s,
dupa depasirea careia apar constrangeri de erodare si de vetustate (deteriorare).
Tinand cont de diametrul conductelor de 200 mm, panta limita corespunzatoare este :

I = (4/(K(D/4)2/3))2 = 16,3%

4. Verificarea conditiilor de auto-curatare


Auto-curatarea este verificata, in plus de criteriul de panta, dupa conditiile urmatoare :
- Cu sectie plina, curgerea trebuie sa asigure o viteza minima de 0,7 m/s
- Pentru o umplere egala cu 2/10 din diametru, viteza de curgere trebuie sa fie cel putin
egala cu 0,30 m/s
Aceste conditii sunt verificate pentru toata reteaua de canalizare.