Sunteți pe pagina 1din 56

Marcajul CE si Directiva Masinilor

Marcajul CE

Scopurile și obiectivele cursului


Scopul acestui curs este de a permite participantilor sa inteleaga cerintele cheie ale directivelor
europene , în ceea ce privește marcajul CE, în special
Directiva privind mașinile și procesul necesar pentru marcarea CE a unei mașini.
Până la sfârșitul cursului, participanții vor:
- Afla cum să determine domeniul de aplicare al mașinilor pe care se aplică CE
- Marcarea legislației
- Fi conștienți de rolul producătorilor, importatorilor, designerilor etc. cu privire la marcajul CE
- Fi informați cu privire la directivele principale aplicabile marcajului CE și ale acestora
Cerințe: Mașini, Compatibilitate electromagnetică (EMC), Tensiuni joase (LVD), Echipamente sub
presiune (PED) și Atmosfere explozive (ATEX)
- Înțelege cerințele și procesul de marcare CE

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Principii de baza si obiective

Directivele europene trebuie să fie puse în aplicare în mod legal de către toate statele membre.

Toate statele membre vor asigura libera circulație și punerea în aplicare a deservirii produselor
care poartă marcajul CE și care are marcaj CE

Declaratie de conformitate

Introducerea pe piață și punerea în funcțiune pot avea loc numai cand


- Produsul respectă prevederile și cerințele esențiale din toate directivele aplicabile
- Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu toate directivele aplicabile
În cazul în care produsele nu respectă standardele europene si directivele, statul membru ia
măsurile corespunzătoare împotriva celui care a aplicat vreodată marcajul și va informa
Comisia și alte state membre

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Ce este Marcajul CE ?

Marcajul CE este o examinare fizică și o inspecție


documentată a unei mașini, a unui proces sau a
unui echipament de lucru, realizat în cadrul legislativ
al directivelor UE.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Produsele care trebuie sa aiba Marcaj CE

Marcajul CE este obligatoriu și trebuie aplicat oricărui produs sub rezerva introducerii pe piață și a punerii
în funcțiune, cu excepția cazului în care directivele specifice prevăd altfel.
Se aplică în cazul:
- Tuturor produsele noi, indiferent dacă sunt fabricate în statele membre sau în țări terțe
- Produselor second-hand și a celor second-hand importate din țări terțe
- Produselor modificate substanțial care fac obiectul directivelor ca fiind noi produse

În cazul în care produsele fac obiectul mai multor directive, care prevăd toate acestea si
aplicarea marcajului CE, marcajul indică faptul că produsele se presupun a fi conforme cu dispozițiile
tuturor acestor directive
Marcajul CE trebuie aplicat de producător sau de către reprezentantul autorizat stabilit în Comunitate

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Pe cine afecteaza?

Responsabilitatea pentru asigurarea ca utilajul respectă Directiva Masinilor


în Uniunea Europeană revine producătorului mașinii sau
importatorului. Următoarele mașini se încadrează în această cerință:

- Mașini importate pentru prima dată în Uniunea Europeană


- Mașini construite pentru uz propriu
- Mașini construite pentru vânzare în Uniunea Europeană
- Mașini modificate dincolo de limitele lor inițiale
- Mașinile noi (care sunt în prezent pe piață , puse sau nu în funcțiune)
- Mașini vechi (dacă sunt introduse pe piață sau modificate substanțial)
NOTĂ: Mașina pusa in functiune înainte de aderarea la UE nu trebuie să fie
marcată CE

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Mașini modificate dincolo de limitele originale


Sau
Mașinile modificate, astfel încât evaluarea inițială a riscurilor nu mai este posibilă si nu
se mai aplică
Adică, de exemplu:

- Nouă viteză maximă


- Schimbarea materiei prime
- Interfața operatorului s- a schimbat
Încărcarea manuală înlocuită cu incarcarea automata
Introducerea de noi pericole
- adică înlocuirea elementelor de protecție solide cu porti de tip mesh
(ochiuri)
Modificări ale măsurilor de siguranță

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Cerințele procesului de marcare CE


Producătorul (sau altul) trebuie sa:
Evalueze mașinile / instalațiile împotriva legislației actuale pentru a stabili care
directive sunt aplicabile și anume Directiva privind mașinile, LVD, EMC, ATEX etc.
Efectueze evaluarea riscurilor
Implementeze măsurile de reducere a riscurilor
Creeze manualul de instrucțiuni (în toate limbile UE în care mașina este pusă în
funcțiune)
Verifice dacă mașina / instalația este conformă
Valideze echipamentul împotriva cerințelor esențiale de sănătate și siguranță
(EHSR lui)
Compileze un fișier tehnic
Elaboreze o declarație de conformitate CE precizând care directive sunt aplicabile
Fixeze placa CE pe mașină

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Directive aplicabile 2006/95/EC Echipamente de joasa tensune


2009/142/EC Aparate de ardere a combustibililor gazosi 2006/42/EC Siguranta masinilor
2000/9/EC Instalatii de transport prin cablu concepute
pentru a transport persoane 2004/22/EC Instrumente de masurare
89/106/EEC Produse de constructii 90/385/EEC Dispozitive medicale: impanturi
active
2004/108/EC Compatbilitate electromagnetica 93/42/EEC Dispozitive medicale: General
94/62/EC Ambalaje si deseuri de ambalaje
94/9/EC Echipamente de protectie 89/686/EEC Echipamente de protectie
98/79/EC Dispozitive medicale: diagnostic In vitro personala
92/42/EEC Noi cazane de apa calda cu ardere fluide, 97/23/EC Echipamente sub presiune
lichide sau gazoase ( cerinte de eficienta) 1999/5/EC Echipamente terminale privind
90/384/EEC Cantarirea ne-automata. Sisteme de radiodifuziunea si telecomunicatiile
instrumente in atmosphere potential explozive 94/25/EC Ambarcatiunile de agrement
93/15/EEC Explozivi pentru uz civil 2009/105/EC Vas simple sub presiune
95/16/EC Lifturi/ Ascensoare 2009/48/EC Siguranta jucariilor

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Directiva Masinilor 2006/42/EC

Directiva Masinilor este instrumentul pe care toate statele membre UE l-au adoptat, pentru a stabili
elementele de siguranță pe care trebuie să le dețină mașinile, pentru a fi introduse pe piața comunitară
Directiva urmărește să asigure cerințe de siguranță identice pentru utilajele din fiecare stat
Adoptat inițial în 1989 în temeiul Directivei CEE 89/392 / CEE
Directiva 2006/42 / CE a Parlamentului European și a Consiliului a intrat în vigoare la 29 decembrie
2009
Directiva privind mașinile are puterea de drept în Uniunea Europeană
Respectarea directivei poate fi dovedită prin respectarea standardelor

Obiective
Pentru a asigura libera circulație a mărfurilor în toate statele membre
Pentru a asigura cerințe de siguranță identice pentru utilajele din fiecare țară
Pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Partea I : Scop, plasarea pe piata & libertatea de miscare

Directivele se aplica (Articolului 1.1):


Masini, utilaje
Echipament interschimbabil
Componente de sigranta

Accesorii de ridicare
Lanturi, franghii si snururi
Dispozitive de transmisie mecanica detasabile
Masini partial finalizate

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitie: Masina / Utilajul (1)


Cinci definitii ale masinilor sunt prezentate in Articolul 2a

Definitia 1

“Un ansamblu echipat cu sau destinat a fi echipat cu un alt sistem de


acționare diferit de efortul uman sau cel animal, aplicat direct, constând
din părți legate sau componente, dintre care cel puțin una se mișcă și care
sunt unite pentru o aplicație specifică....“

Examplu: Presa cu sistem hidraulic

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia: Ansamblurile masinii (2)

“Dintr-un ansamblu ... lipseșc numai componentele care îl


conectează la instalatie sau la surse de energie și mișcare ... "
Exemplu: Mașinile din care lipsesc elemente de conectare pentru
cabluri sau țevi (de exemplu pompe, mașini de ventilație)

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia: Masini montate pe mijloace de transport (3)

“...un ansamblu... Gata sa fie instalat si capabil sa functioneze asa cum este
present, montat pe un mijloc de transport sau instalat intr-o cladire sau intr-o
structura...“
Example: Macarale sau ascensoare pentru vehicule, uși cu motor, etc.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia: Masini – Linii de masini (4)

“…ansamblurile de masini mentionate la alineatele (1),(2) si


(3) sau masinile partial finalizate, care, pentru a atinge
acelasi scop sunt aranjate si controlate astfel incat sa
functioneze ca un intreg integral.”

Example: Machine line

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitie: Masina – Ridicarea greutatilor cu efort manual (5)

“… un ansamblu de piese sau componente legate, dintre care cel puțin una
se mișcă și care sunt unite, destinate ridicării sarcinilor și a căror singură
utilizare, sursa de energie este direct aplicată efortului uman și astfel încât
acestea să funcționeze ca un întreg integral.”

Example: Manipulare manuala/ Jack

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia echipamentelor intreschimbabile (Articolul 2b)

“…un dispozitiv care, după punerea în funcțiune a mașinilor sau a unui vehicul de
tractare este asamblat cu mașina sau vehiculul respectiv, de către operatorul
însuși, ca să-și schimbe funcția sau să atribuie o nouă funcție, în măsura în care
acest echipament nu este un instrument.”

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia unei componente safety (Articolul 2c)

Componenta safety este o componenta:

Care servește la îndeplinirea unei funcții de siguranță și

Care este introdusa independenta pe piață și

Eșecul și / sau funcționarea defectuoasă a acestuia pune în pericol siguranța persoanelor și

Care nu este necesara pentru ca utilajul să funcționeze sau pentru care componentele
normale pot fi înlocuite, pentru ca utilajul să funcționeze.

Anexa V Prezintă o listă orientativă a componentelor de siguranță

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia: Accesorii pentru ridicari Articolul 2(d)

“O componentă sau un echipament care nu este atașat la utilajele de


ridicare, care să permită menținerea încărcăturii, care se află între
mașina și încărcătura în sine sau care este destinată să constituie o
parte integrantă a încărcăturii și care este introdusă în mod independent
pe piață; chingile și componentele acestora sunt de asemenea
considerate accesorii de ridicare.”

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitia: Lanturi Corzi si Snururi (Articolul 2e)

“Lanțuri, frânghii și cabluri înseamnă lanțuri, cabluri și chingi


concepute și construite pentru a fi ridicate ca parte a mașinilor de
ridicare sau a accesoriilor de ridicare.”

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Dispozitive de transmisie mecanica detasabila (Articolul 2f)

“Componenta detașabilă pentru transmiterea puterii între


mașinile autopropulsate sau un tractor și o altă mașină prin
îmbinarea acestora la primul rulment fix. Atunci când este
introdus pe piață cu garda, este considerat un singur produs.”

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Definitie: Masini partial finalizate (Articolul 2g)

“Masini partial finalizate” înseamnă un ansamblu care este aproape mecanic, dar care, în sine, nu
poate executa o aplicatie specifică. Un sistem de acționare este un echipament parțial finalizat.
Mașinile parțial finisate sunt destinate numai pentru a fi încorporate sau asamblate cu alte mașini
sau alte echipamente parțial finalizate, formând astfel mașini pentru care prezenta directivă se
aplică.”

Examplu: Sursa de alimentare hidraulica, Robot

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Part I: Excluderi ale scopului


Mijloace de transport, de exemplu tractoare agricole sau forestiere, vehicule cu motor care sunt acoperite
de alte directive, vehicule pentru competitii, …
Mijloace de transport prin aer, pe apa sau pe caile ferate
Vase de navigat pe mare si dispozitive mobile
Utilaje special proiectate si construite in scopuri militare sau pentru politie
Utilaje special proiectate si construite in scopul cercetarii si a utilizarii temporare in laboratoare
Masini de infasurare
Masini destinate mutarii interpretilor in timpul spectacolelor artistice

Arme, inclusiv arme de foc


Produsele electrice și electronice care fac obiectul directivei LVD, de ex.
- aparatele de uz casnic destinate uzului casnic,
- Audio, video și I.T. echipamente,
- Mașini de birou,
- motoare electrice

Întrerupătoare, comenzi și transformatoare de înaltă tensiune …

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Domeniu de aplicare: Directiva privind mașinile / înălțimile


De asemenea, a fost clarificată linia de frontieră cu Directiva privind
ascensoarele (95/16 / CE).

Articolul 24 din Directiva 2006/42 / CE, modificarea Directivei 95/16 / CE:


Directiva privind ascensoarele nu se aplică:

- dispozitive de ridicare a căror viteză nu este mai mare de 0,15 m / s


- Utilaje de ridicare a șantierului
- Etc.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Plasarea pe piata si libertatea de miscare

Plasarea pe piata (Articol 2h)

“Plasarea pe piata” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima


dată în mașinile comunitare sau utilajele parțial finalizate cu
o viziune de distribuire sau de utilizare, fie pentru o taxă sau gratuit

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Plasarea pe piata si libertatea de miscare


Producător (articolul 2i)
Orice persoană fizică și juridică care proiectează și / sau produce mașini sau utilaje parțial
finalizate
Responsabil pentru conformitatea mașinii cu cerințele esențiale în conformitate cu dispozițiile
directivelor aplicabile
În vederea introducerii pe piață, sub propria sa denumire sau marcă comercială sau pentru
uz propriu

Partea I - Prezentare generală


Partea II - Proceduri
Partea III - marcajul CE
Partea IV - Final Prov.

Directiva privind mașinile


Producătorii sunt cei responsabili pentru dezvoltarea, proiectarea și construirea de mașini
În absența unui producător astfel cum a fost definit, orice persoană fizică sau juridică care
introduce pe piață mașini sau le pune în funcțiune este considerată producător
Un importator trebuie să se asigure că este în măsură să furnizeze autorității de
supraveghere a pieței informațiile necesare privind produsul în cazul în care producătorul nu
este stabilit în Comunitate și nu are un reprezentant autorizat în Comunitate

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Plasarea pe piata si libertatea de miscare

Reprezentant autorizat (articolul 2j)

Orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit din
partea producătorului un mandat scris de a efectua în numele său toate sau
o parte din obligațiile și formalitățile legate de prezenta directivă.

Ce înseamnă stabilită în Comunitate?

Problema esențială este că există o entitate juridică "înregistrată" în UE,


care poate fi impusă împotriva acesteia dacă este necesar. În special, nu
este nevoie de cetățenie (sau de reședință pentru o anumită perioadă de
timp). Persoana, societatea sau alt organism ar trebui să desfășoare o
activitate economică legală pe o bază stabilă și continuă într-un stat
membru al E.E.A.

Sursa: BERR, Departamentul Industriei din Regatul Unit

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Part II: Proceduri


Înainte de introducerea pe piață și / sau punerea în funcțiune a mașinilor,
producătorul sau reprezentantul său autorizat (articolul 5):

Asigurați-vă că respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță


relevante stabilite în anexa I

(b) să se asigure că dosarul tehnic menționat în anexa VII partea A este


disponibil

(c) să furnizeze, în special, informațiile necesare, cum ar fi instrucțiunile

(d) să realizeze procedurile adecvate de evaluare a conformității în


conformitate cu articolul 12

(e) întocmește declarația CE de conformitate în conformitate cu anexa II


partea 1 secțiunea A și se asigură că aceasta însoțește mașina

(f) Aplicarea marcajului CE în conformitate cu articolul 16


16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1
Marcajul CE si Directiva Masinilor

Part II: Proceduri administrative pentru masini complete

Declarație de conformitate - Nume și responsabilități


Anexa II A
Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele informații:
Denumirea comercială și adresa completă a producătorului și, după caz, a
reprezentantului său autorizat;

2. Numele și adresa persoanei împuternicite să întocmească dosarul tehnic, care


trebuie să fie stabilit în Comunitate.

3. Dacă sunt necesare detalii despre organismul notificat implicat în procedură

4. Identitatea și semnătura persoanei împuternicite să întocmească declarația în


numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Procedurile de administrare pentru utilajele finalizate parțial (Articolul 13)

Producătorul de mașini parțial finalizate sau reprezentantul său


autorizat trebuie să se asigure, înainte de introducerea acestuia pe
piață, că:
Se pregătește documentația tehnică relevantă descrisă în anexa
VII partea B;

Se pregătesc instrucțiunile de montaj descrise în anexa VI;

A fost întocmit o declarație de încorporare descrisă în anexa II


partea 1 secțiunea B.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Part III: Marcajul CE

Marcajul CE (Articolul 16)


“Conformitatea CE este formată din inițialele "CE" ca parte I - Prezentare
generală prezentată în anexa III.”

Marcajul CE se aplică pe mașină distinct și vizibil


Neconformitatea marcajului (articolul 17)

În caz de neconformitate, statul membru trebuie să ia toate măsurile


necesare pentru a restricționa sau interzice introducerea pe piață a
produsului

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Part IV: Dispozitii finale

Orice decizie care limitează introducerea pe piață a mașinilor este


notificată de statul membru părții interesate

Comisia are responsabilitatea de a informa toate deciziile relevante


legate de prezenta directivă

Prezenta directivă a abrogat directivele anterioare privind mașinile și


legile comune din statele membre

Fiecare stat membru comunică legislația națională pe care o adoptă în


domeniul reglementat de directivă

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Anexa I: Cerinte esentiale privind sanatatea si siguranta

Cerințele esențiale de sănătate și siguranță (EHSR) trebuie să fie îndeplinite


pentru toate echipamentele care necesită marcajul CE.

Cerintele EHSR de bază sunt împărțite în 6 părți.

- Partea 1 este obligatorie pentru toate mașinile


- părțile 2-6 reprezintă cerințe suplimentare pentru anumite categorii de mașini

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Cerintele esentiale de sanatate si siguranta (Partea 1)

Sănătatea și siguranța esențiale


Cerințele se aplică tuturor mașinilor reglementate de directivă

Directiva încearcă să asigure siguranța utilizatorului prin toate


ciclurile de viață ale mașinilor:
- Design
- Curățenie
- Instalarea
- Alergare
- Ajustarea
- Demontarea

"Producătorul este obligat să evalueze pericolele pentru a identifica


toate cele care se aplică mașinii sale; el trebuie să-l conceapă și să-l
construiască, ținând cont de evaluarea sa "

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Cerintele esentiale privind sanatatea si siguranta (Partea 1)

Cerințe generale
Definiții (operator, zonă de pericol, persoană expusă)
Principiile integrării în siguranță

Sisteme de control
- Siguranța și fiabilitatea sistemelor de control
- Dispozitive de control (proiectare, poziționare, selecție)
- Start Stop
- Nerespectarea sistemului de control etc.

Pericole mecanice
- Stabilitate
- Pauză în timpul funcționării etc.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Cerinte esentiale privind sanatatea si siguranta (Partea 1)

Sistemele de siguranta și dispozitivele de protecție

- Sisteme de siguranta fixe


- Sisteme de siguranta mobile intercalate

Alte pericole

- Furnizarea de energie electrică


- Electricitate statica
- Eroare de montare etc.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Cum să respectați directiva

Evaluarea riscului la etapa de proiectare:


- Aplicați siguranța la etapa de proiectare
- Identificați riscul pentru sănătate și siguranță prezentat de mașină
- Reduceți riscurile, pe cât posibil, prin design

Procedura de autoevaluare:
Pentru majoritatea echipamentelor tehnice (cu excepția celor enumerate în anexa IV - mașini mai
periculoase cu cerințe speciale), producătorul poate auto-certifica faptul că își proiectează produsele
pentru a îndeplini cerințele directivei și semnează o declarație de conformitate
Procesul de conformitate va presupune utilizarea unor standarde armonizate

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

Pentru ca mașina să respecte cerințele Directivei privind echipamentele tehnice


și ca parte a procesului de marcare CE, mașina trebuie să îndeplinească
cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I.

Aceasta se completează prin asigurarea respectării tuturor cerințelor aplicabile


mașinii.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.1. Remarci generale

Această secțiune definește persoanele și obiectele din jurul aparatului, cum


ar fi persoana expusă, zona de pericol și operatorul.
Alte secțiuni explică integrarea în siguranță, iluminarea, manipularea și
necesitatea ca materialele și produsele utilizate pentru construirea mașinii
să fie în siguranță.
Aceasta oferă abordarea de bază pentru a asigura evaluarea tuturor
riscurilor pentru sănătate și siguranță pentru orice mașină în toate etapele
utilizării sale, de la proiectare și asamblare până la dezafectarea și
eliminarea finală.

Ar trebui să țină seama de condițiile previzibile de utilizare și de abuzuri.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.2. Sisteme de control

Această secțiune definește modul în care trebuie proiectate și construite controalele.


Pornirea, Oprirea, Oprirea de urgență, Selecția modului, Alimentarea
defecțiunii, defecțiuni ale circuitelor de control și cerințele pentru software-ul sunt de
asemenea definite.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.3. Protecție împotriva pericolelor mecanice


Această secțiune se referă la majoritatea problemelor
mecanice la fabricarea, instalarea și utilizarea mașinilor

Acestea includ stabilitatea, riscul de rupere în timpul


funcționării, obiectele care se încadrează sau ejectează,
riscurile datorate suprafețelor.

Această secțiune oferă, de asemenea, o introducere la


Guarding, plasarea portilor de siguranta.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.4. Caracteristicile necesare ale portilor de siguranta și ale


dispozitivelor de protecție
Fixatoarele trebuie fixate de sisteme care pot fi deschise sau
scoase numai cu unelte. Sistemele lor de fixare trebuie să
rămână atașate de portile de siguranta sau de mașini atunci
când portile de siguranta sunt îndepărtate.

Acolo unde este posibil, portile de siguranta trebuie să fie


incapabile să rămână în loc fără fixarea lor.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.4.2.2. Dispozitivele de protecție mobile trebuie să:


- Rămână atașate de mașină când sunt deschise, in măsura în care este posibil

- Fie proiectate și construite astfel încât să poată fi ajustate numai printr-o acțiune intenționată

- Previna începerea funcțiilor periculoase ale mașinilor până când acestea sunt închise;

- Dea o comandă de oprire ori de câte ori acestea nu mai sunt închise

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.5. Riscuri datorate altor pericole

Această secțiune analizează alte aspecte relevante care nu au fost incluse în părțile
anterioare și afișează subiecte care ar putea necesita abordarea, cum ar fi tensiunea
de alimentare, incendii, riscuri de explozie, vibrații și radiații.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.6. Intreținere

Această secțiune definește ceea ce este necesar atunci


când proiectați o mașină pentru a permite menținerea
acesteia în siguranță.

Acesta include accesul la punctele de service, izolarea


surselor de energie, intervenția operatorului și curățarea
partilor interne.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță

1.7. Informație

Aceasta detaliază cerințele privind dispozitivele de informare și de avertizare, marcajul și instrucțiunile.

Cerința de marcare (secțiunea 1.7.3) este legală pentru TOATE mașinile.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță


2006/42 / CE - 1.7.4.2. Conținutul instrucțiunilor. Unele dintre aceste cerințe sunt ...
...
(f) o descriere a posturilor de lucru care ar putea fi ocupate de operatori;
(g) o descriere a utilizării prevăzute a mașinilor;
(h) avertismente cu privire la modalitățile în care nu trebuie să se folosească mașinile pe care
experiența le-a demonstrat că ar putea să apară;
(i) instrucțiuni de asamblare, instalare și conectare ...;
(k) instrucțiuni pentru punerea în funcțiune și utilizarea mașinilor și, dacă este necesar, instrucțiuni
pentru formarea operatorilor;
(l) informații privind riscurile reziduale care rămân în pofida măsurilor inerente de proiectare sigure, a
măsurilor de salvgardare și a măsurilor de protecție complementare adoptate;
(m) instrucțiuni privind măsurile de protecție care trebuie luate de către utilizator,
inclusiv, după caz, echipamentul individual de protecție care trebuie furnizat;
(q) metoda de operare care trebuie urmată în caz de accident sau defecțiune;
dacă este probabil să apară un blocaj, metoda de operare care trebuie urmată pentru a permite
deblocarea în siguranță a echipamentului;

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Validarea Grupurilor EHSR 2-6

Cerințe speciale pentru anumite tipuri de mașini:

Grupa 2 - Produse alimentare, cosmetice și mașini farmaceutice.

Grupa 3 - Cerințe pentru compensarea pericolelor generate de mobilitatea echipamentului.

Grupa 4 - Cerințe pentru compensarea pericolelor generate de operațiunile de ridicare (mașini de


ridicat, nu ascensoare de călători).

Grupa 5 - Cerințe pentru mașinile destinate utilizării subterane.

Grupul 6 - Este preocupat de utilaje destinate ridicării și mișcării persoanelor.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate
Anexa VII – Masina completa

Dosarul tehnic demonstrează conformitatea cu cerințele din directivele aplicabile.


Documentația trebuie să fie disponibilă timp de 10 ani după declarație.

Dosarul tehnic pentru mașinile finalizate (partea "A") constă din:

Evaluări ale riscurilor


Schemele mecanice și electrice ale mașinii de ansamblu
Schemele de circuite de comandă
Calcule, rezultate de testare etc. necesare pentru verificarea conformității
Conformitatea mașinilor cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță
Lista cerințelor directivei, a standardelor și a specificațiilor tehnice utilizate
Descrierea metodelor pentru eliminarea pericolelor
Instrucțiuni ale mașinii ……

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate
Anexa VII – Masina partial completa
Documentația tehnică trebuie să indice care cerințe din directivă sunt
aplicate și îndeplinite și trebuie să fie disponibilă timp de 10 ani după
declarație.
Documentația tehnică pentru mașina finalizată parțial (partea "B") constă
din:
Diagrame de ansamblu și desene ale circuitelor de comandă
Scheme detaliate, dacă este necesar, cu calcule, rezultate de testare,
certificate etc.
Evaluare a riscurilor
Lista cerințelor de siguranță și sănătate
Măsuri de protecție utilizate și listarea riscului rezidual
Standarde și alte specificații tehnice
Toate rapoartele tehnice cu rezultate ale testelor, create de către
producător sau de către un organism selectat de fabricanți sau de un
reprezentant autorizat
O copie a instrucțiunilor de asamblare pentru mașina finalizată parțial
(anexa VI) …

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate
Anexa VI – Instructiuni de asamblare a masinilorpartial
finalizate

Instrucțiunile de montaj trebuie să conțină o descriere a condițiilor care


trebuie îndeplinite în vederea corectării încorporării în mașinile finale si
trebuie să fie redactate într-o limbă oficială comunitară acceptabilă pentru
fabricantul mașinilor (sau reprezentantului său autorizat) în care se vor
asambla utilajele parțial finalizate.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate
Anexa II – Declaratia de conformitate contine

Numele și adresa fabricantului


Numele și adresa reprezentantului autorizat, dacă este cazul, care trebuie
stabilit în comunitate
Descrierea mașinii (marca, tipul, numărul de serie etc.)
Toate directivele relevante care au fost respectate
O trimitere la standardele armonizate (EN, BS, DIN etc.)
Standardele tehnice naționale și specificațiile utilizate
Denumirea și adresa corespunzătoare a organismului notificat

Din nou, toată documentația trebuie păstrată timp de 10 ani.

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate

Declaratia de incorporare – pentru utilajele partial complete/ partial finalizate

Dacă este vorba despre o masina finalizata, ce va fi inclusa într-un ansamblu, care va lucra împreună cu
alte mașini, aceasta va fi însoțita de o declarație de încorporare.

În esență, Directiva privind echipamentele tehnice indică faptul că fiecare mașină care intră în domeniul
său de aplicare trebuie să fie marcată cu marcaj CE pentru a arăta că este sigură.

Cu toate acestea, unele mașini, cum ar fi mașinile parțial finalizate, sunt furnizate ca si componente sau
subansambluri pentru alte mașini mai mari și nu pot fi considerate ca fiind sigure atunci când sunt livrate
de producător, astfel încât producătorul nu le poate marca în mod legitim
Declarația de incorporare este însoțită de acest decalaj
Informații similare sunt solicitate într-o declarație de conformitate, cu excepția cazului în care se
menționează:
- "Mașinile nu trebuie puse în funcțiune decât după ce se dovedește că mașina în care se încorporează
este conformă cu dispozițiile directivei".

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

Traseul de conformitate
Exemplu de placa cu Marcaj CE

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1


Marcajul CE si Directiva Masinilor

16 October 2017 STANDARDE DE SIGURANTA ZIUA 1