Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Islamul şi Europa

Citiţi textele de mai jos şi răspundeţi la întrebări:

A. „Potrivit Coranului, lumea era împărţită în Casa islamului (musulmanii), Casa Păcii
(locuitorii plătitori de tribut) şi Casa Războiului (duşmanii Islamului). Expansiunea otomană a
dus la cucerirea statelor din Peninsula Balcanică şi Europa Centrală. Statele cucerite au devenit
paşalâcuri, iar altele au devenit state sub suzeranitatea otomană, în schimbul plăţii unui tribut
păstrându-şi autonomia, cum a fost cazul Ţărilor Române. Tributul consta în sume fixe de bani şi
copii care ajungeau mai apoi ieniceri în armata otomană .”

B. „La 29 mai 1453, sultanul Mehmed al II-lea cucerea Constantinopolul după ce timp
de două luni îl asediase fără succes. Cu ajutorul unui tun uriaş şi al gestului sultanului de a
transporta flota turcă pe uscat, Constantinopolul cădea în mâinile turcilor, iar Imperiul Bizantin
dispărea de pe harta Europei, oraşul devenind capitala Imperiului Otoman, cu numele Istanbul.
Imperiul Otoman îşi continua expansiunea, la sfârşitul secolului al XV-lea ocupând Asia Mică,
Asia Centrală şi Peninsula Balcanică”

1. Folosind textul A, precizaţi în care din cele trei situaţii se găseau Ţările Române şi precizaţi
Casa din care făcea parte.
2. Precizați, din sursa B în ce secol și de către cine a fost cucerit Constantinopulul.
3. Utilizând informațiile din textele A și B scrieți continentele pe care s-a extins Imperiul
Otoman.
4.Comentați semnificația evenimentului prezentat în textul B.

S-ar putea să vă placă și