Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume _____________________________ Data ______________

Fișă de observație pentru elevul isteț


Solul
 Realizează experimentele fiind supravegheat de un adult:
1. Materiale necesare pentru desfășurarea experimentului:
- sticlă din plastic
- sol
- apă
 Modul de desfășurare a experimentului: Toarnă apă în sticlă, adaugă sol.
Amestecă bine. Peste o oră privește sticla.
Ce ai constatat?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________
________________________________________

2. Materiale necesare pentru desfășurarea experimentului:


- 3 sticle din plastic cu capacitatea de 0,5 l
- 3 pahare
- sol negru, sol nisipos, sol argilos
- apă
 Modul de desfășurare a experimentului: Găurește sticlele. Pune într-o sticlă
sol nisipos, în a doua sol argilos, în a treia sol negru. Pune fiecare sticlă în
pahar. În fiecare sticlă toarnă aceeași cantitate de apă. Ce observi?
Ce ai constatat după 30 de minute?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 Autoevaluare
C.1 Respect regulile de securitate. C.3 Formulez concluzii.
C.2 Respect algoritmul propus. C.4 Manifest interes şi disponibilitate

 Lipește pe verso pozele ce dovedesc realizarea experimentelor. Succes!


Fișă de observație
Solul
 Realizarea unei observații:
Criterii de succes:
C.1 Identific modalitatea de completare.
C.2 Stabilesc informaţia obţinută în urma observării.
C.3 Înregistrez datele propuse în tabel.
C.4 Concluzionez/prezint cele scrise.
 Examinați un bulgăre de pământ:
Ce culoare are? Din ce este compus? Cum este?
1.

2.

 Examinați cu lupa un bulgăre de pământ:


Ce culoare are? Din ce este compus? Cum este?
1.

2.

 Puneți într-un pahar cu apă bulgărași de pământ :


Ce se întâmplă cu ei? Ce se ridică la Concluzii
suprafața apei?
1.

2.

 Autoevaluare
1. _____________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
5. _____________________________________